หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำพ้องความหมาย
ต้องการคำว่าแม่น้ำ~พระจันทร์~พระอาทิตย์~ดอกไม้~นกและยักษ์และต้องการมากที่สุดและเร็วที่สุดเพราะคุณคือความหวังสุดท้าย
การบ้าน"วิชาภาษาไทย 16/2/53 โพสต์โดย oom-ฟท
คำตอบ
1 จาก 30
คำพ้องความหมาย

เอ่อลองเปิดในพจนานุกรมดูค่ะ งั้นเดี๋ยวเราช่วยหาก็ได้ถ้าว่างนะคะ
16/2/53 โพสต์โดย H.F.-MEWMIE
2 จาก 30
คุณต้องการคำพ้องความหมายกี่คำคะ หมายความว่าเช่ยแม่น้ำกี่คำ พระจันทร์กี่คะ
16/2/53 โพสต์โดย H.F.-MEWMIE
3 จาก 30
ดอกไม้ก็  สุมาลี
16/2/53 โพสต์โดย PLOYY
4 จาก 30
นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร

ยักษ์ =  ยักษา , อสูร , อสุรา , กุมภัณฑ์ , รามสูร, ราพณาสูร , รากษส , ยักษิณี , ยักษี , ราพณ์

พระอาทิตย์  =   ทินกร, ทิวากร , ภาสกร , ภากร , รวี , ระพี , ไถง (คำเขมร) , ตะวัน , อาภากร , อังศุมาลี , สุริยะ, สุริยา , สุริยัน , สุริยน , สุริยง , ภาณุ ภาณุมาศ , อุษณกร , ทยุมณี , อหัสกร , พรมัน , ประภากร , รังสิมันต์ , รังสิมา , รำไพ

พระจันทร์ =  แข (คำเขมร) , รัชนีกร , บุหลัน ( คำชวา) , นิศากร , เดือน , ศศิ , ศศิธร , โสม , กัษษากร , นิศาบดี , ศิวเศขร , อินทุ ,วิธู , มาส , รชนี

ดอกไม้ = บุปผา ,บุษบา ,โกสุม , มาลี , ผกา , สุคันธชาติ , มาลี , มาลา , ผกา , บุปผชาติ , สุมาลี , มาลย์

แม่น้ำ =  อาโป , อุทก,วารี,ชล, คงคา , นที, สินธุ์ ,สาคร ,สมุทร , ชลาลัย , อุทก , ชโลทร , มหรรณพ,ชลธาร , ชลาศัย ,ชลธี,ธาร,ธาราสลิล, อรรณพ ,สินธุ , สาคเรศ ,อุทกธารา , อุทก ,อัมพุ ,วารี ,กระสินธิ
16/2/53 โพสต์โดย PLOYY
5 จาก 30
ใช้ได้ป่าว^^?
16/2/53 โพสต์โดย PLOYY
6 จาก 30
ผมมีอะไรที่อยากให้ชว่ยนะค่ะ
ต้น.....รา  อำนาจ......นา  เปงคำพ้องเสียงงับ
9/10/53 โพสต์โดย nongrisa
7 จาก 30
ดีดีดีดีดีดีดีด  จากคาราเบียร์
30/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 30
548454
30/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 30
อยากได้คำว่าช้างครับ หาให้หน่อย
6/12/53 โพสต์โดย satan mike
10 จาก 30
หกห
13/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 30
ต้องหาคำตอบเอง
13/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 30
ต้องหาคำตอบเอง
13/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 30
ขอคุณมากครับ
20/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 30
นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร

ยักษ์ =  ยักษา , อสูร , อสุรา , กุมภัณฑ์ , รามสูร, ราพณาสูร , รากษส , ยักษิณี , ยักษี , ราพณ์

พระอาทิตย์  =   ทินกร, ทิวากร , ภาสกร , ภากร , รวี , ระพี , ไถง (คำเขมร) , ตะวัน , อาภากร , อังศุมาลี , สุริยะ, สุริยา , สุริยัน , สุริยน , สุริยง , ภาณุ ภาณุมาศ , อุษณกร , ทยุมณี , อหัสกร , พรมัน , ประภากร , รังสิมันต์ , รังสิมา , รำไพ

พระจันทร์ =  แข (คำเขมร) , รัชนีกร , บุหลัน ( คำชวา) , นิศากร , เดือน , ศศิ , ศศิธร , โสม , กัษษากร , นิศาบดี , ศิวเศขร , อินทุ ,วิธู , มาส , รชนี

ดอกไม้ = บุปผา ,บุษบา ,โกสุม , มาลี , ผกา , สุคันธชาติ , มาลี , มาลา , ผกา , บุปผชาติ , สุมาลี , มาลย์

แม่น้ำ =  อาโป , อุทก,วารี,ชล, คงคา , นที, สินธุ์ ,สาคร ,สมุทร , ชลาลัย , อุทก , ชโลทร , มหรรณพ,ชลธาร , ชลาศัย ,ชลธี,ธาร,ธาราสลิล, อรรณพ ,สินธุ , สาคเรศ ,อุทกธารา , อุทก ,อัมพุ ,วารี ,กระสินธิ
21/2/55 โพสต์โดย จิ๊กซอว์
15 จาก 30
๑. พระจันทร์ =รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร
๒. พระอาทิตย์ =ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา
๓. ทองคำ =สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร
๔. ป่า =ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา
๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง
๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู
๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา
๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล
๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์
๑๐. นักบวช =มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์
๑๑. น้ำ =อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา
๑๒. ไฟ =อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก
๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช
๑๔. แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑๕. ท้องฟ้า =นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์
๑๖. นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร
๑๗. ม้า =พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ
๑๘. งู =อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา
๑๙. ยักษ์ =อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร
๒๐. เทวดา =อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร
๒๑. นางฟ้า =อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี
๒๒. เด็ก =พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ
๒๓. ต้นไม้ =พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม
๒๔. พ่อ =บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ
๒๕. แม่ =มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ
๒๖. สวยงาม =ประไพ/ อำไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา
๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร
๒๘. พระอินทร์ =โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี
๒๙. ตาย =อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์
๓๐. ใจ =กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด
21/2/55 โพสต์โดย จิ๊กซอว์
16 จาก 30
นก =สกุณา
ยักษ์ =  ยักษา
พระอาทิตย์  =   ทินกร
พระจันทร์ =  แข (คำเขมร)
ดอกไม้ = บุปผา
แม่น้ำ =  อาโป
21/5/55 โพสต์โดย janny pimp
17 จาก 30
หาคำว่า ''คำพูด'' ให้หน่อยค่ะเราไม่รุ
10/6/55 โพสต์โดย พลอยน๊ จ๊
18 จาก 30
แม่บ้าน
22/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 30
นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร

ยักษ์ =  ยักษา , อสูร , อสุรา , กุมภัณฑ์ , รามสูร, ราพณาสูร , รากษส , ยักษิณี , ยักษี , ราพณ์

พระอาทิตย์  =   ทินกร, ทิวากร , ภาสกร , ภากร , รวี , ระพี , ไถง (คำเขมร) , ตะวัน , อาภากร , อังศุมาลี , สุริยะ, สุริยา , สุริยัน , สุริยน , สุริยง , ภาณุ ภาณุมาศ , อุษณกร , ทยุมณี , อหัสกร , พรมัน , ประภากร , รังสิมันต์ , รังสิมา , รำไพ

พระจันทร์ =  แข (คำเขมร) , รัชนีกร , บุหลัน ( คำชวา) , นิศากร , เดือน , ศศิ , ศศิธร , โสม , กัษษากร , นิศาบดี , ศิวเศขร , อินทุ ,วิธู , มาส , รชนี

ดอกไม้ = บุปผา ,บุษบา ,โกสุม , มาลี , ผกา , สุคันธชาติ , มาลี , มาลา , ผกา , บุปผชาติ , สุมาลี , มาลย์

แม่น้ำ =  อาโป , อุทก,วารี,ชล, คงคา , นที, สินธุ์ ,สาคร ,สมุทร , ชลาลัย , อุทก , ชโลทร , มหรรณพ,ชลธาร , ชลาศัย ,ชลธี,ธาร,ธาราสลิล, อรรณพ ,สินธุ , สาคเรศ ,อุทกธารา , อุทก ,อัมพุ ,วารี ,กระสินธิ
๑. พระจันทร์ =รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร
๒. พระอาทิตย์ =ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา
๓. ทองคำ =สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร
๔. ป่า =ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา
๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง
๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู
๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา
๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล
๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์
๑๐. นักบวช =มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์
๑๑. น้ำ =อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา
๑๒. ไฟ =อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก
๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช
๑๔. แผ่นดิน =ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา
๑๕. ท้องฟ้า =นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์
๑๖. นก =สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร
๑๗. ม้า =พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ
๑๘. งู =อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา
๑๙. ยักษ์ =อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร
๒๐. เทวดา =อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร
๒๑. นางฟ้า =อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี
๒๒. เด็ก =พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ
๒๓. ต้นไม้ =พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม
๒๔. พ่อ =บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ
๒๕. แม่ =มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ
๒๖. สวยงาม =ประไพ/ อำไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา
๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร
๒๘. พระอินทร์ =โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี
๒๙. ตาย =อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์
๓๐. ใจ =กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด
23/11/55 โพสต์โดย รักนุ่นนะค่ะ
20 จาก 30
ควาย
11/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
21 จาก 30
หนังเหนียว
30/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
22 จาก 30
คำพูด
13/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
23 จาก 30
ต้องการคำว่า คำพูด
13/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
24 จาก 30
ดอกไม้ วลี ผกา บุศบง
20/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
25 จาก 30
คำพูด
9/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
26 จาก 30
คำพูด
9/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
27 จาก 30
มือ
28/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
28 จาก 30
วิ่ง
24/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
29 จาก 30
ธารา
8/1/57 โพสต์โดย Jakkaphob Yengram
30 จาก 30
กด
26/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
▬ จำเป็นใหมว่า "ความจริง" จะต้องเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกเห็นพ้องกัน เห็นเหมือนกัน ...
ช่วยหน่อย...หาคำพ้องเสียง 20 คำ
✿ •:*´¨`*:。✿ "รอเลิก" กับ "รอฤกษ์" ทำไมชอบออกเสียงเหมือนกัน ✿ •:*´¨`*:。✿
ค่ำลงแล้วพี่น้องพ้องพี่กินรัยยัง
หวัดดี เพื่อนพ้องน้องพี่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู