หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง มีประโยชอย่างไร
ความรัก | ศาสนา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ 14/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
เป็นที่บ่งบอกถึงหมู่นี้ตระกูลนี้เขาก็มีเครือญาติที่ดี  สร้างเกียรติให้แก่วงศ์ตระกูล  นี้ประโยชน์ในทางหมู่ญาติ
ส่วนในทางสังคม(อาจเป็นที่อิ๗ฉาของผู้มีใจทราม) กลับเป็นที่น่ามุทิตายิดีด้วยกับผู้มีใจเป็นมงคลทั้งหลาย  เพราะนอกจากได้ฝึกตนให้เป็นผู้ใกล้พระรัตนตรัยที่ดีแล้ว  ยังเป็นที่น่าประพฤติตามจากผู้หวังความเจริญทั้งหลายด้วย  นี้ประโยชน์ทางสังคมหรือทางโลก
ส่วนในทางส่วนตัว  คือการกระทำดีก็ถือว่าเป็นกุศลแล้ว  การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นอีก  ถือเป็การเบิกทางให้ผู้อื่นได้เห็นเส้นทางสร้างกุศลเพิ่มอีกด้วย  
ทั้งสามคือ  1.ญาตัตถะกิริยา  ประโยชน์แก่หมู่ญาติ,  2.โลกัตถะกิริยา  ประโยชน์แก่ชาวโลก,  3.ธัมมัตถะกิริยา  ประโยชน์คือความดีนี้เป็นบารมีแก่ตนเอง
ทั้ง 3  นี้เป็นประโยชน์ที่แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กระทำ
14/9/54 โพสต์โดย ประมุขอึ้ง
2 จาก 3
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นเพียงแค่คำสรรเสริญ เท่านั้นอย่าไปยึดติด
มั่นตั้งใจในการสร้างบารมี มุ่งตรงต่อพระนิพาน อย่ายึดติดกลับสิ่งที่เป็นสมมุติ
เพราะยึดติดในสิ่งที่เป็นสมมุติ ก็ย่อมติดในโลกสมมุติ ไม่หลุดพ้น
15/9/54 โพสต์โดย เด็กบ้านไร่
3 จาก 3
ถ้าไม่มีคุณคงไม่เห็นคำสอนพระศาสดา
15/9/54 โพสต์โดย คนซื่อบื้อ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถาม กูรู ทุกๆท่าน วันพระมีความหมายอย่างไร แล้วคนโบราณรู้ได้อย่างไรว่าวันใหนเป็นวันพระ
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อพดุงพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชน ยุคพุทธกาล กับ พุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบัน มีความแตกต่างหรือคล้ายกันอย่างไร
พระพุทธรูปมีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนอย่างไร
ในฐานะพุทธศาสนิกชน คุณคิดอย่างไร.........
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู