หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
งานช่างมีกี่ประเภท
การงาน | ชีวิต 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 9
จำแนกได้ 4 ประเภท คือ งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานติดตั้ง งานผลิต
งานบำรุงรักษา เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการทำงาน การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในบ้าน เพื่อให้เครื่องมือ เครื่องใช้ในบ้านสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ตลอดจนมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประเภทของงานบำรุงรักษา เช่น ช่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
งานซ่อมแซม เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้ โดยผู้ปฏิบัติจะต้องนำหลักการของวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือมาใช้ เพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ภายในบ้านที่ชำรุดหรืเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เช่นช่างซ่อมพัดลม เตารีด เป็นต้น
งานติดตั้ง เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในบ้าน โดยผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อติดตั้งเครื่องใช้ให้สามารถใช้งานและอำนวยประโยชน์ ได้อย่างสะดวกปลอดภัย เช่น ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
งานผลิต เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและผลิตชิ้นงาน โดยผู้ปฏิบัติต้องสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีทำงานช่างอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ เช่นโรงงานผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น
28/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
2 จาก 9
งานช่างบมีหลายประเภท เช่น 1 งานช่างก่อสร้าง 2 งานช่างซ่อมเครื่อง เป็นต้น
27/7/52 โพสต์โดย ปุ้ม
3 จาก 9
มี 4 ประเภท
1.ช่างไม้
2.ช่างไฟฟ้า
3.ช่างประปา
4.ช่างก่อสร้าง
11/3/53 โพสต์โดย หนูรี่ ค่ะ
4 จาก 9
นั้นแหละ !!!~
19/5/53 โพสต์โดย PP。
5 จาก 9
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

สำหรับช่างเทคนิค( Technician )   ช่างซ่อมบำรุง(Maintenance)  วิศวกร(Engineer)
http://www.teeteeteetech.co.cc/

             สวัสดีครับ พี่น้อง ช่างเทคนิค( Technician )   ช่างซ่อมบำรุง(Maintenance)  วิศวกร(Engineer)ขณะนี้ทางเว็ปไซต์ได้เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าสมาคม นายช่าง.ดอทคอม เพื่อทำให้เกิดการรวมตัวกันของ ช่างเทคนิค( Technician )   ช่างซ่อมบำรุง(Maintenance)  วิศวกร(Engineer) ที่ทำงานในโรงงานและที่เป็นผู้รับเหมาต่างๆในงานช่างรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ต้องการหาข้อมูลในงานช่างได้เข้ามาใช้ประโยนช์ เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการทำงานในบริษัทเกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ไม่เข้าใจวิธีการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ,อยากรู้ข้อมูลด้านงานช่างและหาข้อมูลของผู้รับเหมาในงานช่าด้านต่างๆเป็นไปได้่อยาก ฯลฯ  ซึ่งทางเว็ปไซด์จะได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อกลาง ให้แก่สมาชิก เช่น  ช่างเทคนิค( Technician )   ช่างซ่อมบำรุง(Maintenance)  วิศวกร(Engineer)ที่ต้องการหาข้อมูลสอบถามเพื่อนสมาชิกหรือหากมีลูกค้าสนใจสั่งซื้อ/รับเหมางาน ผ่านมาทางเว็บไซต์ ทางเราจะแจ้งให้สมาชิกที่อยู่ใกล้เคียงหรือจังหวัดเดียวกันกับลูกค้าทราบ เพื่อเพิ่มความสะดวกทำให้เกิดศักยภาพทางความรู้ข้อมูลด้านงานช่าง,การตลาดและการขยายตัวต่อไป  สนใจสมัครสมาชิก  081-4114869
23/12/53 โพสต์โดย นาย ธี
6 จาก 9
มี 4ประเภทครับ
4/2/54 โพสต์โดย jackass999
7 จาก 9
คนที่เขียน ยาวๆ ให้มันจะไปอ่าน หมด
12/12/54 โพสต์โดย อดิศักดิ์ เชื่อมสมบัติ
8 จาก 9
มี4ประเภทคับ
29/5/55 โพสต์โดย กายinw
9 จาก 9
แล้วช่างยนต์หละ
23/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กระจกมีกี่ประเภท
คุณเคย เจอ คนประเภทนี้ ไม๊ ????
เพื่อนร่วมงานบางคนก้ชอบเสแสร้งไม่ชอบวะคนประเภทนี้เกียจ
มีคนสองประเภทซึ้งที่ไร้ข้อผิดพลาด
เคยเห็นคนประเภทนี้มั้ย?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู