หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง มาทางนี้ !!
1. 2x-y = 2
      X^2+2y^2 =12

2.   x^2-y^2 = 21
     x+y = 7

3.  x^2-y = 0
    x+y = 2

4. xy-3x^2 = -30
   x+4y = 1

5. y=2x^2+2x+1
   y-x = -1
คณิตศาสตร์ | การศึกษา | ปัญหาคาใจ | การบ้าน 15/11/55 โพสต์โดย gyiiz
คำตอบ
1 จาก 1
ข้อ1
x^2+2(2x-2)^2 =12
x^2+8x^2 -16x+8 =12
9x^2 -16x-4 = 0
(9x+2)(x-2)=0
x= -2/9 , 2

-4/9-y=2…….4-y=2
-y=2+4/9…….-y=2-4
y=-22/9……….y=2

(x,y)=(-2/9,-22/9) , (2,2)

ข้อ2
49-14y=21
-14y=21-49
y=2

x=7-14/7
x=5

ข้อ3
4-4y+y^2-y=0
y^2-5y+4=0
(y-4)(y-1)=0
y=4,1
x=-2 ,1
(x,y)=(-2,4) , (1,1)

ข้อ4
y(1-4y)-3(1-4y)^2 = -30
y - 4y^2 -3+24y-48y^2 = -30
-52y^2 +25y +27=0
y= -27/52 , 1
x=  40/13 , -3
x,y = (40/13 , -27/52) , (-3 , 1)

ข้อ5
2+4y+2y^2 + 2+2y-y+1 = 0
2y^2 +5y +5=0
หาค่าไม่ได้
ไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริง
16/11/55 โพสต์โดย PJaiT
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แก้โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรให้หน่อย
ขอวิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวทีครับ
หาผลเฉลยทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ x(x+2)dy-y(5x+3)dx=0
เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น
โจทย์ปัญหาการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู