หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขึ้น ทะเบียน แรงงาน ต่างด้าว ที่ไหน
ขึ้น ทะเบียน แรงงาน ต่างด้าว ที่ไหน
กฏหมาย | ข้อมูล 24/2/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 16
จะไปหรอไปด้วย..........อ่ะนะ
24/2/53 โพสต์โดย ลงแดง
2 จาก 16
ที่สำนักงานแรงงานจังหวัด หรือเปล่าครับ
24/2/53 โพสต์โดย BABORCLUB
3 จาก 16
การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะสัญชาติพม่า กัมพูชา สปป.ลาว ที่หลบหนีเข้าเมือง ต้องเป็นแรงงานที่เคยไปขอผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเมื่อปี 2552 มาแล้วเท่านั้น  ถ้าไม่เคยไปขึ้นทะเบียนไว้ก่อนในระบบผ่อนผันดังกล่าว หรือหลบหนีเข้าเมืองมาภายหลังก็จะไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนผ่อนผันได้อีกแล้วครับ กรมการจัดหางานรับเฉพาะคนที่มีแบบรับรองทะเบียนราษฎรชั่วคราวสำหรับคนต่างด้าว (ทร.38/1) เมื่อปี 2552 และมีใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานแล้วเท่านั้นครับ
                                               ทนายโรจน์  เครือข่ายลูกหนี้ภาคตะวันออก(องค์กรช่วยเหลือให้ลูกหนี้ได้รับความเป็นธรรมในการชำระหนี้)
                                               www.thaidebtor.com

       เรียน  นายจ้างหรือผู้ประกอบการทุกท่านทราบเพื่อเป็นความรู้
       เรียน นายจ้างหรือผู้ประกอบการทุกท่านทราบ

เนื่องจากขณะนี้มีปัญหาขาดแคลนแรงงานกันมาก จากหลายสาเหตุ ในขณะที่คนไทยเราเอง ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ไม่เกิน 8,000 บาทนั้น หาคนไทยมาทำงานได้ยากมาก เนื่องจากระดับค่าครองชีพคนไทยในขณะนี้นั้น ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงเกิน 10,000 บาทต่อเดือนต่อคนแล้ว(ค่าห้องพักก็เดือนละ 2-3,000 บาท,ค่าพาหนะหรือค่าเดินทางเดือนละ 1-2,000 บาท ที่เหลืออีกเดือนละ 3-4,000 บาทจะเพียงพอต่อการกินอยู่และใช้จ่ายได้ยากมาก) ทำให้คนไทยไม่สนใจหรือไม่สมัครใจที่จะทำงานในระดับที่มีค่าจ้างระหว่างเดือนละ 4,000 ถึง 8,000 บาท เพราะทำงานไปแล้ว ก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหรือค่าครองชีพต่อเดือน เป็นต้น (ไม่รวมปัญหาหนี้สินซึ่งมีกันแทบจะทุกครัวเรือน)

ในขณะที่คนไทยเองมีจำนวนไม่น้อยที่ทำงานแล้วไม่อดทนต่อการทำงาน ไม่สู้งานหนักๆ หรืองานที่ต้องใช้แรงงาน เป็นต้น ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการต่างหันไปจ้างแรงงานต่างด้าวกัน

ถ้ามีความสนใจที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวนั้น ก่อนอื่นต้องไปขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว(หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า โควต้าจ้างแรงงาน) จากกรมการจัดหางานในท้องที่นั้นๆ ก่อน

เมื่อได้โควต้าจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว ค่อยมาพิจารณาหาคนต่างด้าวมาทำงานกันต่อไป(กรมการจัดหางานไม่มีคนงานให้ทำงานนะครับ)

การหาแรงงานต่างด้าว หาได้จาก 2 เส้นทาง

1.ทางแรก จากแรงงานต่างด้าวที่เคยลอบเข้ามาทำงานและได้ขึ้นทะเบียนผ่อนผันชั่วคราวและได้รับอนุญาตทำงานชั่วคราวที่มีการต่อใบอนุญาตทำงานจนถึงคราวเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิสูจน์สัญชาติฯ นี้เท่านั้น ซึ่งแรงงานประเภทนี้ ส่วนใหญ่แทบจะมีนายจ้างกันอยู่แล้วเป็นหลัก ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนนายจ้างเพราะสาเหตุต่างๆ กันเท่านั้น ซึ่งก็ต้องพิจารณาดูให้ดีดีครับว่า แรงงานต่างด้าวนั้นๆ มีความเชื่อถือและไว้วางใจได้หรือไม่ หรือมีปัญหาการทำงานกับนายจ้างเก่า อย่างไร? เป็นต้น ประกอบการพิจารณา

2.กรณีนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU จากประเทศ ส.ป.ป.ลาว กัมพูชาฯ

จะต้องยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ดังกล่าวกับทางสำนักงานจัดหางานในท้องที่นั้นๆ ก่อน เพื่อขอรับรองยืนยันโควต้าการจ้างแรงงานต่างด้าวและทำสัญญาจ้างและอื่นๆ ส่งไปยังกรมการจัดหางานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

สำหรับค่าใช้จ่ายต่อคนกรณีนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวนั้น ปกติค่าใช้จ่ายในประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวจะอยู่ที่คนละ 12,500 บาทถึง 20,000 บาท(รวมพาสปอร์ตของประเทศนั้นและบัตรทำงานของประเทศนั้นๆและค่าใช้จ่ายในประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ของหน่วยงานในแต่ละประเทศ)

โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากพื้นที่ชายแดนของไทยเข้ามาถึงจังหวัดของนายจ้าง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานสองปี ค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพประจำปี และค่าบริการการดำเนินการ เป็นต้น

แรงงานต่างด้าวกรณีนำเข้าตาม MOU ดังกล่าวกรมการจัดหางานจะออกใบอนุญาตการทำงานได้เพียง 4 ปี

ซึ่งปกติค่าใช้จ่ายส่วนที่ดำเนินการในประเทศเพื่อนบ้านนั้น เมื่อนายจ้างออกชำระก่อนแล้ว สามารถจะหักชำระจากคนงานได้ ส่วนค่าใบอนุญาตทำงาน ค่าตรวจและประกันสุขภาพ ก็เป็นสวัสดิการที่นายจ้างปกติจะต้องทำให้ลูกจ้าง

สำหรับเอกสารที่ใช้ ประกอบไปด้วย

1.เอกสารของนายจ้าง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน โควต้าจ้างแรงงานต่างด้าว แผนที่กิจการ หากกรณีนายจ้างเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองมาด้วย และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น

มีข้อขัดข้องอย่างไรโทรมาปรึกษากันได้เสมอครับ
    ท่านใดที่มีปัญหาแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าเรื่องหาคนหรือหาข้อมูลการทำงานให้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่างๆ  สามารถขอคำปรึกษาทางเราได้ครับ
                                 ทนายโรจน์ ที่ปรึกษาด้านแรงงาน
             ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง
                                บจก.เอ็นพีพีอาร์.ลีเกิล เคาน์เซลเลอร์
                                โทร.08 82092789,+66 84 2629288
                                 อีเมล:stee2549@gmail.com
                                 เวปไซต์:www.tmdc-eastern.com


      ดังนั้น นายจ้างหรือสถานประกอบการใดที่มีความประสงค์จะนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ดังกล่าว ขอให้รีบดำเนินการเสียตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะขาดแคลนแรงงานและทำให้เกิดผลเสียต่อกิจการของท่านล่วงหน้าด้วย  เพราะการดำเนินการของทั้งสองประเทศตามขั้นตอนในเรื่อง MOU ดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาติดต่อและดำเนินการ 1-2-3 เดือน เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุและเงื่อนไขต่างๆ ด้วยครับ
8/3/53 โพสต์โดย ทนายโรจน์
4 จาก 16
ไปดูที่เวบนี้นะครับ เห็นคนเข้าดูเป็นพันคน
รองพิจารณาดูเนอะ อาจดีก็ได้
http://www.pantipmarket.com/items/11165062
16/8/54 โพสต์โดย Gatty Together
5 จาก 16
เราทำกับเจ้านี้ค่ะ

ลองปรึกษาพี่เค้าดู เบอร์0813455109
http://www.jipatashop.com/posting_detail.php?pro_id=80515&tempid=0.26406000%201313431329
16/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 16
บริษัท นำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ระบบ MOU สัญชาติ พม่า กัมพูชา แรงงานไม่สามารถแจ้งออกได้ ไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ จนกว่าจะหมดสัญญาจ้าง แรงงานขึ้นตรงกลับโรงงานได้เลย โรงงานดูแลโดยตรงได้เลยไม่ตรงผ่านทางบริษัทเรา เรารับประกันแรงงานทุกคน ไม่ทำงาน ออกจากทาง ผิดกฎของบริษัท เรายินดีที่จะเปลี่ยนคนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม รับพิสูจน์สัญชาติพม่า กัมพูชาด้วย สนใจสอบถามได้ที่ 0816229393 คุณ พัตน์ บริษัท เค ที ปาล์ม ดีวีล็อปเม้นท์ จำกัด
30/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 16
รับจัดหาแรงงานMOU สัญชาติกัมพูชา  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  081-849-1279  ณัฐศักดิ์

ตัวแทนนำเข้าแรงงานMOUกัมพูชาในประเทศไทย  ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
ในนามบริษัท Human Resources Development CO.,LTD(ประเทศกัมพูชา)
รับดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวทุกเรื่อง
4/8/55 โพสต์โดย nattasak
8 จาก 16
ศูนย์ประสานงาน พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา

CERTIFICATE OF IDENTITY FOR CAMBODIAN WORKER IN THE KINGDOM OF THAILAND

รวบรวมเอกสาร แรงงานกัมพูชาที่ต้องการพิสูจน์สัญชาติ ( CI ) และจัดคิวนัดสัมภาษณ์ กับเจ้าหน้าที่กัมพูชา
Mobile Team  เพื่อต่างด้าว (ทร.38) ขึ้นทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
** ระยะเวลาเปิดรับพิสูจน์สัญชาติ วันนี้ - ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555

// ต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ อยู่ปริมณทณ และจังหวัดอื่น ต้องนัดการพิสูจน์สัญชาติ กับ Mobile Team เท่านั้น..
ไม่สามารถเข้าไปทำหลังสถานทูตได้

** สอบถามรายละเอียด นัดคิว
คุณผึ้ง 081 4880164
คุณกุล 089 1104611
22/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 16
หากนายจ้างท่านใด ต้องการแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฏหมายในระบบmou ในราคาไม่แพงอย่างที่คิดและสามารถหักคืนกับแรงงานได้ และสามารถระบุลักษณะของแรงงานได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นชาย หญิง อายุ ความสามารถ สนใจติดต่อ 082-7222077
18/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 16
รับทำเอกสารของแรงงานต่างด้าวทั้งหมด และนำเข้าแรงงานต่างด้าวในระบบmou อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ในราคาไม่แพง และสามารถระบุลักษณะของแรงงานต่างด้าวได้ ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ความสามารถ สนใจติดต่อ 082-7222077
18/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 16
ขึ้นทะเบียนต่างด่าวที่ไหนคับ   เชียงใหม่นะ
1/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 16
รับปรึกษาด้านการนำแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชานำเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องในระบบ MOU มีการรับประกันเปลี่ยนแรงงานฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ว่าแรงงานจะ  หนี หาย หรือไม่สามารถทำงานได้ จะนำมาเปลี่ยนคืนไห้ โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น  หากท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจ  ทางเรายินดีไห้คำปรึกษา หรือส่งรายละเอียดสวัสดิ์การณ์ของแรงงานและรูปหน้างานของโรงงานท่านมาได้ที่  ktk2011@hotmail.co.th  รายละเอียดต่างๆพร้อมข้อเสนอ   อยู่ที่เราตกลงกัน  พร้อมกับมีหนังสือสัญญารับรองความมั่นใจให้กับทางนายจ้างทุกท่าน   หากสนใจโทรติดต่อมาที่  คุณกานต์  089-991-0104 ได้ทุกวันคะ ตอนนี้เรามีแรงงาน 1,200คน  หากนายจ้างท่านใดสนใจติดต่อด่วน อย่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลนะคะ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่รับแม่บ้าน)  
www.facebook.com/kantanakron  ขอบคุณคะ

นายจ้างท่านใดประสงค์จะจ่ายงานมาให้ทางเราทำ โดยไม่ต้องเสียเงินจ้างแรงงานมาทำงาน ทางเรายินดีรับงานมาทำที่พระราม2 และสมุทรปราการ แรงงานไม่มีฝีมือเหมาะกับงานพวกแพ็ค ตัดขี้ด้าย ไม่ต้องใช้ฝีมือ  หากนายจ้างท่านใดสนใจติดต่อ คุณกัญญ์ญาณัฐณ์  089-991-0104 ได้ทุกวันคะ
27/9/56 โพสต์โดย prince_กานต์
13 จาก 16
รับปรึกษาด้านการนำแรงงานต่างด้าวนำเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องในระบบ MOU มีการรับประกันเปลี่ยนแรงงานฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ว่าแรงงานจะ  หนี หาย หรือไม่สามารถทำงานได้ จะนำมาเปลี่ยนคืนไห้ โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น  หากท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจ  ทางเรายินดีไห้คำปรึกษา หรือส่งรายละเอียดสวัสดิ์การณ์ของแรงงานและรูปหน้างานของโรงงานท่านมาได้ที่  ktk2011@hotmail.co.th  รายละเอียดต่างๆพร้อมข้อเสนอ   อยู่ที่เราตกลงกัน  พร้อมกับมีหนังสือสัญญารับรองความมั่นใจให้กับทางนายจ้างทุกท่าน   หากสนใจโทรติดต่อมาที่  คุณกานต์  094-549-5945 ได้ทุกวันคะ ตอนนี้เรามีแรงงาน 1,200คน  หากนายจ้างท่านใดสนใจติดต่อด่วน อย่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลนะคะ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่รับแม่บ้าน)  
www.facebook.com/kantanakron  ขอบคุณคะ
8/12/56 โพสต์โดย เฟรมครับ
14 จาก 16
รับปรึกษาด้านการนำแรงงานต่างด้าวนำเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องในระบบ MOU มีการรับประกันเปลี่ยนแรงงานฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ว่าแรงงานจะ  หนี หาย หรือไม่สามารถทำงานได้ จะนำมาเปลี่ยนคืนไห้ โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น  หากท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจ  ทางเรายินดีไห้คำปรึกษา หรือส่งรายละเอียดสวัสดิ์การณ์ของแรงงานและรูปหน้างานของโรงงานท่านมาได้ที่  ktk2011@hotmail.co.th  รายละเอียดต่างๆพร้อมข้อเสนอ   อยู่ที่เราตกลงกัน  พร้อมกับมีหนังสือสัญญารับรองความมั่นใจให้กับทางนายจ้างทุกท่าน   หากสนใจโทรติดต่อมาที่  คุณกานต์  094-549-5945 ได้ทุกวันคะ ตอนนี้เรามีแรงงาน 1,200คน  หากนายจ้างท่านใดสนใจติดต่อด่วน อย่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลนะคะ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่รับแม่บ้าน)  
www.facebook.com/kantanakron  ขอบคุณคะ
12/4/57 โพสต์โดย คุณกานต์
15 จาก 16
รับปรึกษาด้านการนำแรงงานต่างด้าวนำเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องในระบบ MOU มีการรับประกันเปลี่ยนแรงงานฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ว่าแรงงานจะ  หนี หาย หรือไม่สามารถทำงานได้ จะนำมาเปลี่ยนคืนไห้ โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น  หากท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจ  ทางเรายินดีไห้คำปรึกษา หรือส่งรายละเอียดสวัสดิ์การณ์ของแรงงานและรูปหน้างานของโรงงานท่านมาได้ที่  ktk2011@hotmail.co.th  รายละเอียดต่างๆพร้อมข้อเสนอ   อยู่ที่เราตกลงกัน  พร้อมกับมีหนังสือสัญญารับรองความมั่นใจให้กับทางนายจ้างทุกท่าน   หากสนใจโทรติดต่อมาที่  คุณกานต์  094-549-5945 ได้ทุกวันคะ ตอนนี้เรามีแรงงาน 1,200คน  หากนายจ้างท่านใดสนใจติดต่อด่วน อย่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลนะคะ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่รับแม่บ้าน)  
www.facebook.com/kantanakron  ขอบคุณคะ
12/4/57 โพสต์โดย คุณเกรซ
16 จาก 16
รับปรึกษาด้านการนำแรงงานต่างด้าวนำเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องในระบบ MOU มีการรับประกันเปลี่ยนแรงงานฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ว่าแรงงานจะ  หนี หาย หรือไม่สามารถทำงานได้ จะนำมาเปลี่ยนคืนไห้ โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น  หากท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจ  ทางเรายินดีไห้คำปรึกษา หรือส่งรายละเอียดสวัสดิ์การณ์ของแรงงานและรูปหน้างานของโรงงานท่านมาได้ที่  ktk2011@hotmail.co.th  รายละเอียดต่างๆพร้อมข้อเสนอ   อยู่ที่เราตกลงกัน  พร้อมกับมีหนังสือสัญญารับรองความมั่นใจให้กับทางนายจ้างทุกท่าน   หากสนใจโทรติดต่อมาที่  คุณกานต์  094-549-5945 ได้ทุกวันคะ ตอนนี้เรามีแรงงาน 1,200คน  หากนายจ้างท่านใดสนใจติดต่อด่วน อย่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลนะคะ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่รับแม่บ้าน)  
www.facebook.com/kantanakron  ขอบคุณคะ
12/4/57 โพสต์โดย คุณกาน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ต้องการแรงงานต่างด้าว
ทำยังไงให้คนต่างด้าวลดน้อยลง
ต้องการแรงงานต่างด้าว
จะเป็นไป...ได้...หรือ...ไม่ ???
ทำไมไม่ใช้ของไทย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู