หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โอวาท3คือ
มัธยมปลาย | การบ้าน 16/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
โอวาท ๓ คือ คำสอนที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ
ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ องค์
ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ที่วัดเวฬุวนาราม กรุงราชคฤห์ ในวันมาฆบูชา  
หลักคำสอน ๓ ประการนี้ เรียกว่า  โอวาทปาฏิโมกข์  
ถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา...คือ...
๑ การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง
๒ การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม
๓ การทำจิตใจให้ผ่องแผ้วประภัสสร
16/6/55 โพสต์โดย ปรัชญ์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คติธรรม พุทธโอวาทก่อนนอน
รอบที่3เอาคนที่1
(-3ยกกำลัง5)*3ยกกำลัง6*9
ขอ3คำ เกิดเจอผีและไฟดับ
จะออกรถต้องใช้สมุดบัชชีย้อนหลัง6เดือน เรามีอยู่3ธนาคารค้องเอาไปทั้ง3เล่มเลยไหมครับ หรือเราควรนำไปเล่มเดียว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู