หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สมรรถภาพคืออะไร
ออกกำลังกาย | สุขภาพ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
ปกติคำว่า "สมรรถภาพ" (Competence หรือ Efficiency) จะหมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ อุปนิสัย หรือ บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องสุขภาพแล้วสมรรถภาพ จะหมายถึง  ความสามารถในการทำหน้าที่ของระบบอวัยวะต่าง ๆ หรือ ระบบอวัยวะต่าง ๆ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง  สมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลาย คือ ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ความแข็งแรง ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่น และองค์ประกอบของร่างกาย (% ไขมัน)
30/3/51 โพสต์โดย lagom
2 จาก 5
สมรรถภาพคือความสามารถของคน  ส่วนสมรรถนะเป็นพลังหรือแรงของเครื่องยนต์ แต่ตอนนี้เพี้ยนไปเอาสมรรถนะมาใช้กับคนด้วยและในอนาคตคงได้รับการยอมรับของสังคมเพราะกพ. ก็ใช้ คณะกรรมการของราชบัณฑิตยสถานด้านศัพท์การศึกษาก็ใช้
8/4/53 โพสต์โดย suracharto
3 จาก 5
ปกติคำว่า "สมรรถภาพ" (Competence หรือ Efficiency) จะหมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ อุปนิสัย หรือ บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องสุขภาพแล้วสมรรถภาพ จะหมายถึง  ความสามารถในการทำหน้าที่ของระบบอวัยวะต่าง ๆ หรือ ระบบอวัยวะต่าง ๆ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง  สมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลาย คือ ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ความแข็งแรง ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่น และองค์ประกอบของร่างกาย (% ไขมัน)
20/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 5
สาสรัพ ปะ มอหุ
3/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
ยคตึพำพภะพ
3/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กินโสม แล้วเพิ่มพลังทางเพศ รักษาหลั่งเร็ว ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศได้จริงไหม
ผู้ชายที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โชคดีจัง บวชได้สบายๆเลย... ว่ามั๊ย
(porosity)ความพรุนคืออะไร ของผลไม้
โช๊คน้ำมัน กับ โช๊คแก๊ส ใส่อะไรดี
คนเราจะมีไขมันส่วนเกินไว้ทำอะไรครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู