หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ถอดบทประพันธ์ ท้าวดาหาเสด็จออกรับทูตกะหมังกุหนิง
เมื่อนั้น                                                          พระองค์ทรงพิภพดาหา
               ครั้นสุริย์ฉายบ่ายสามนาฬิกา                                            ก็โสรจสรงคงคาอ่าองค์
               ทรงเครื่องประดับสรรพเสร็จ                                           แล้วเสด็จอย่างเยื้องยูรหงส์
               ออกยังพระโรงคัลบรรจง                                                  นั่งลงบนบัลลังก์รูจี
               ยาสาบังคมบรมนาถ                                                           เบิกทูตถือราชสารศรี
               จึงดำรัสสั่งไปทันที                                                             ให้เสนีนำแขกเมืองมา
บัดนั้น                                                            อำมาตย์รับสั่งใส่เกศา
ออกไปพาสองทูตา                                                              เข้ามาประณตบทมาลย์
บัดนั้น                                                            เสนีผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร
จึงให้อาลักษณ์พนักงาน                                                    รับราชสารมาอ่านพลัน
ในสารพระผู้ผ่านนคเรศ                            กะหมังกุหนิงนิเวศน์เขตขัณฑ์
ขอถวายประนมบังคมคัล                                                   พระผู้วงศ์เทวัญศักดา
ไม่ควรเคืองเบื้องบาทบทศรี                                              ด้วยข้าน้อยนี้โอรสา
เดิมไปไล่ล้อมมฤคา                                                            ได้รูปพระธิดาในกลางไพร
ชะรอยเป็นบุพเพนิวาสา                                                    เทวาอารักษ์มาชักให้
มีความเสน่หาอาลัย                                                            แต่หลงใหลใฝ่ฝันรันทด
หวังเป็นเกือกทองรองบาทา                                              พระผู้วงศ์เทวาอันปรากฏ
จะขอพระบุตรีมียศ                                                             ให้โอรสข้าน้อยดังจินดา
อันกรุงไกรไอศูรย์ทั้งสอง                                                  จะเป็นทองแผ่นเดียวไปวันหน้า
ขอพำนักพักพึ่งพระเดชา                                                  ไปกว่าชีวันจะบรรลัย
ร่าย
เมื่อนั้น                                                          องค์ศรีปัตหราเป็นใหญ่
ฟังสารทราบอรรถแล้วตรัสไป                                          แก่เสนาในทั้งสองนั้น
อันอะหนะบุษบาบังอร                                                      ครั้งก่อนจรกาตุนาหงัน
ได้ปลดปลงลงใจให้ปัน                                                      นัดกันจะแต่งการวิวาห์
ซึ่งจะรับของสู่ระตูนี้                                                           เห็นผิดประเพณีหนักหนา
ฝูงคนทั้งแผ่นดินจะนินทา                                                สิ่งของที่เอามาจงคืนไป
บัดนั้น                                                            ทูตานุทูตแถลงไข
ท้าวกะหมังกุหนิงภูวไนย                                                  สั่งให้ข้าทูลพระภูมี
ถ้าแม้นมิยินยอมอนุญาต                                                   ให้พระราชธิดามารศรี
เร่งระวังพระองค์ให้จงดี                                                    ตกแต่งบุรีให้มั่นคง
เมื่อนั้น                                                          พระผู้ผ่านไอศูรย์สูงส่ง
ประกาศิตสีหนาทอาจอง                                                   จะณรงค์สงครามก็ตามใจ
ตรัสพลางย่างเยื้องยุรยาตร                                                จากอาสน์แท่นทองผ่องใส
พนักงานปิดม่านทันใด                                                      เสด็จเข้าข้างในฉับพลัน
บัดนั้น                                                            ทูตานุทูตก็ผายผัน
เผยสีหบัญชรแล้วบัญชา                                                    ตรัสสั่งเสนาธิบดี
จงเร่งไปทูลเหตุพระเชษฐา                                               อีกองค์อนุชาทั้งสองศรี
บอกระตูจรกาอย่าช้าที                                                        ว่าไพรีจะยกมาชิงชัย ฯ
                                                             
การศึกษา | การแปล | ภาษาไทย | การบ้าน | ภาษไทย 6/9/55 โพสต์โดย CPKRK
คำตอบ
1 จาก 2
ครั้นเมื่อเวลาบ่ายสามนาฬิกาองค์ท้าวดาหาก็เสร็จเข้าสรงน้ำในคงคา จากนั้นก็แต่งองค์ทรงเครื่องประดับทั้งหลาย แล้วจึงเสด็จเยื้องย่างอย่างสวยงามดุจดั่งหงส์ ออกมายังท้องพระโรงแล้วนั่งลง ณ บัลลังก์อันงดงาม เสนาบดีตำแหน่งยาสานั้นได้บังคมทูลเบิกทูตนำราชสารให้พระองค์ ดังนั้นจึงรับสั่งให้เหล่าเสนานำแขกเข้ามาพบในทันที ครั้นอำมาตย์ได้รับรับสั่งแล้ว จึงออกไปพาสองทูตเข้ามาเข้าเฝ้าพระองค์ แล้วเสนาชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารจึงให้พนักงานผู้รับผิดชอบรับราชสารมาอ่านถวายพระองค์
ในสารนั้นบอกถึงองค์ผู้ครองเมืองกะหมังกุหนิงขอถวายบังคมถึงพระองค์ ขอพระองค์ทรงประนีประนอมไม่เขื้องโกรธกัน ด้วยว่าตนมีโอรสอยู่องหนึ่งได้ไปท่องป่าล่าสัตว์และได้พบเจอกับรูปของพระธิดาในกลางป่า เชื่อว่าคงเป็นบุพเพสันนิวาส  อาจเกิดจากเทวานำพาให้ พระโอรสตกอยู่ในเสน่หาและมีความอาลัย เฝ้าแต่หลงใหล ใฝ่ฝันหาพระธิดาน่ารันทดยิ่ง หวังเพียงรับใช้รองบาทพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์วงศ์เทวัญ ขอพระธิดาผู้สูงศักดิ์ให้กับโอรสของตนได้สมดังใจหวัง อันกรุงของเราทั้งสองจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันในวันข้างหน้า และขออาศัยพึ่งพิงบารมีไปจนกว่าจะสิ้นชีวัน
เมื่อองค์ท้าวดาหาผู้เป็นใหญ่ได้รับฟังสารทราบถึงข้อความแล้ว จึงรับสั่งแต่เสนาทั้งสองของท้าวกะหมังกุหนิงที่มาเข้าเฝ้าว่าอันนางบุษบาพระธิดาของเรานั้น ในครั้งก่อนเราไปยกให้แก่จรกาที่มาหมายหมั้นไว้ไปก่อนแล้ว และได้ปลงใจจะให้แต่งงานกันแล้ว อันจะรับของสู่ของท้าวกะหมังกุหนิงนี้ ก็ดูจะผิดประเพณียิ่งนัก เหล่าประชาราชอาจนินทาได้ จึงขอให้นำสิ่งของเหล่านี้กลับคืนไป
เหล่าทูตเมื่อรับแจ้งแล้วก็ทูลบอกพระองค์ว่า ท้าวกะหมังกุหนิงรับสั่งให้ตนทูลพระองค์ว่าถ้าแม้นพระองค์ไม่ยินยอมยกพระราชธิดาให้ ก็ให้ระวังพระองค์ให้ดี ให้สร้างบ้านเมืองของพระองค์ให้มั่นคง ครั้นแล้วองค์ท้าวดาหาก็ประกาศิตอย่างองอาจว่า หากจะยังคงทำสงครามก็ตามใจ พลางเสด็จลงจากที่นั่งแท่นทองเข้าด้านในอย่างฉับพลัน ธารกำนัลก็ปิดม่านในทันที ฝ่ายทูตก็ได้ออกจากเมืองดาหาพากันกลับทันใด ฝ่ายองค์ผู้เป็นสุริย์วงศ์องค์ดาหาเปิดหน้าต่างแล้วมีบัญชาสั่งเสนาให้เร่งไปทูลเหตุการณ์แก่ผู้เป็นพี่ของพระองค์ และทูลกับผู้เป็นน้องอีกสองคนของพระองค์ ไปบอกระตูจรกาอย่าจรกาอย่ามัวช้าเพราะจะมีข้าศึกยกทัพมาชิงชัย
27/12/55 โพสต์โดย N-Bad
2 จาก 2
เมื่อนั้น                                                          พระผู้ผ่านไอศูรย์สูงส่ง
ประกาศิตสีหนาทอาจอง                                                   จะณรงค์สงครามก็ตามใจ
ตรัสพลางย่างเยื้องยุรยาตร                                                จากอาสน์แท่นทองผ่องใส
พนักงานปิดม่านทันใด                                                      เสด็จเข้าข้างในฉับพลัน
บัดนั้น                                                            ทูตานุทูตก็ผายผัน
เผยสีหบัญชรแล้วบัญชา                                                    ตรัสสั่งเสนาธิบดี
จงเร่งไปทูลเหตุพระเชษฐา                                               อีกองค์อนุชาทั้งสองศรี
บอกระตูจรกาอย่าช้าที                                                        ว่าไพรีจะยกมาชิงชัย ฯ
16/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยถอดความ เรื่่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ให้หน่อยค่ะ
ถอดคำประพันธ์เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ตั้งคำถาม เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงให้หน่อย
[ด่วนมาก] ช่วยแปลความ อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ให้หน่อยครับ
ช่วยถอดความเรื่อง " ท้าวดาหาเสด็จออกรับทูตกะหมังกุหนิง " หน่อยครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู