หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การแยกขยะมีกี่ประเภทขยะมีกี่ประเภท
เคมีวิทยา | วิศวกรรมศาสตร์ 22/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
กรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) ขยะเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ หรือที่แต่เดิม กทม. เรียกว่า ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร พืช ผัก เปลือก ผลไม้ อินทรียวัตถุที่ย่อยสลายเน่าเปื่อยง่าย มีความชื้นสูงและส่งกลิ่นเหม็นได้รวดเร็ว
2) ขยะยังใช้ได้หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล หรือที่ แต่เดิม กทม. เรียกว่า ขยะแห้ง ได้แก่ พวก แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก เศษผ้า ฯลฯ ซึ่งเราสามารถเลือกวัสดุที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ได้อีก
3) ขยะที่มีพิษภัยอันตรายซึ่งเกิดจากบ้านเรือน กทม. ได้ตั้งถังสีเทาฝาสีส้ม ไว้สำหรับให้ประชาชนนำขยะ ที่พิษภัยอันตรายซึ่งเกิดจากบ้านเรือนมาทิ้ง โดยตั้งไว้ตามสถานีบริการน้ำมัน และสถานที่อื่น ๆ ซึ่งขยะพวกนี้ ได้แก่ หลอดไฟ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เสียแล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ และถ่านไฟฉายที่หมดอายุ กระป๋องยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช ภาชนะใส่แลกเกอร์ และทินเนอร์ ภาชนะใส่น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเบรก น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ยารักษาโรค ที่เสื่อมคุณภาพ ฯลฯ รวมทั้งได้จัดให้มีวันทิ้งของเหลือใช้ เพื่อให้ประชาชนนำขยะประเภทนี้มาทิ้ง จากนั้นก็จะจ้างบริษัทเอกชนนำไปทำลายอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป
22/7/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 4
1. ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบเชิงกล – ชีวภาพ  (Choakchai  MBT)  คือ   การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด้วยวิธีการเชิงกล-ชีวภาพ   แบบไร้กลิ่น
    2. ระบบ Zero Landfill  คือ ขบวนการลดปริมาณขยะ โดยการนำขยะมูลฝอย ที่ผ่านการบำบัดแล้วออกจากพื้นที่ได้ถึง  90 %  ซึ่งส่วนที่เหลือจะอยู่ในระบบบำบัด และขยะมูลฝอยที่นำออกไปนั้น สามารถพัฒนาให้เกิดมูลค่าและนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
    - CDM ( นำไปชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือลดโลกร้อน )
    - CPR ( วัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติก )
    - RDF ( ขยะที่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน )
    - Compost ( ขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยใช้ในภาคเกษตรกรรม )
http://www.choakchai-environmental.com
27/7/53 โพสต์โดย mbt
3 จาก 4
4 ประเภท
11/7/55 โพสต์โดย อ้างอิง
4 จาก 4
ประเภทขยะ
27/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากลดขยะที่เป็นกระดาษ สามารถนำกระดาษมารีไซเคิลได้อย่างไรบ้างครับ
ถุงพลาสติกมีประโยชน์อื่นอีกไหมนอกจากใส่ของ
กระทู้ขยะจะหมดจากที่นีไหม
การทำปุ๋ยหมักจากไส้เดือนดิน
ใครเคยคุ้ยขยะรับประทาน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู