หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบอบการปกครองของเเต่ละประเทศในอาเซียน
สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 18/6/55 โพสต์โดย Arale Xishi
คำตอบ
1 จาก 3
คอมมิวนิส   สังคมนิยม   ประชาธิปไตย
18/6/55 โพสต์โดย HarryPotter
2 จาก 3
ประเทศสมาชิกอาเซียน

บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) สมบูรณาญาสิทธิราชย์

กัมพูชา (Cambodia) ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

อินโดนีเซีย (Indonesia) ประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ลาว (Laos) ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

มาเลเซีย (Malaysia) ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

พม่า (Myanmar) เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

ฟิลิปปินส์ (Philippines) ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

สิงคโปร์ (Singapore) สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ประเทศไทย (Thailand)ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พระมหากษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (His Majesty King Bhumibol Adulyadej)  และนายกรัฐมนตรี

เวียดนาม (Vietnam)  ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว
18/6/55 โพสต์โดย ชายผู้โดดเดี่ยว เีดียวดาย
3 จาก 3
ตั้งคำถาม การปกครอง การเมือง
16/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ระบอบการปกครองที่กัมพูชาเป็นยังไง
คอมมิวนิสต์
ระบอบการเมืองการปกครองของลาว คือระบอบอะไรครับ ?
ระบอบประธานาธิบดีมีกี่แบบกันแน่
ประชาธิปไตย คือ......................
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู