หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โครงสร้างกลอนสี่ มีอย่างไรบ้างคับ
อยากรู้โครงสร้างกลอนสี่ พร้อมตัวอย่างครับ
การศึกษา | แชท 1/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
กลอน 4 เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอน ใน 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคละ 4 คำ กลอน 4

สัมผัสบังคับของกลอนสี่ มี 4 แห่ง ดังนี้
1. คำท้ายวรรคแรก สัมผัสคล้องจองกับคำแรกของวรรคที่ 2
2. คำสุดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสคล้องจองกับคำสุดท้ายของวรรคที่ 3
3. คำสุดท้ายของวรรคที่ 3 สัมผัสคล้องจองกับคำแรกของวรรคที่ 4
4. คำสุดท้ายของวรรคที่ 4 ของบทแรก สัมผัสคล้องจองกับคำสุดท้ายวรรคที่ 2 ของบทถัดไป

ตัวอย่างกลอนสี่
               ดวงจันทร์วันเพ็ญ           ลอยเด่นบนฟ้า
        แสงนวลเย็นตา                     พาใจหฤหรรษ์
        ชักชวนเพื่อนยา                    มาเล่นร่วมกัน
        เด็กน้อยสุขสันต์                    บันเทิงเริงใจ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
1/11/54 โพสต์โดย บุญกึม ณ. ครับ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หนูอยากได้นิทานกลอนสี่จำนวนมาก
แต่งกลอนให้หน่อย
ช่วยคิดกลอนแจ๋มๆๆ หน่อยคับ.
เล่นต่อกลอนกัน(กาพ์ยานี)
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู