หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
Microsoft Excel คืออะไร
ซอฟแวร์ | คอมพิวเตอร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชี ต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราจะเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet ค่ะ
28/3/51 โพสต์โดย fone
2 จาก 5
Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรตชีท (speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่อง ตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ตารางแต่ละช่องจะมีชื่อกำกับไว้ในแนวตั้งหรือสดมน์ของตารางเป็นตัวอักษรภาษ อังกฤษเร่ิมจาก A,B,C,...เรื่อยไปจนสุดขอบตารางทางขวา มีทั้งหมด 256 สดมภ์(Column) แนวนอนมีหมายเลขกำกับเป็นบรรทัดที่ 1,2,3,...เรื่อยไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายจำนวนบรรทัดจะต่างกันในแต่ละโปรแกรมใน ที่นี้เท่ากับ 65,536 แถว(Row) ช่องที่แนวตั้งและแนวนอนตัดกันเรียกว่า เซลล์ (Cell) ใช้บรรจุข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณ โปรแกรมประเภทสเปรตชีตมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) วิสิแคล(VisiCalc) โลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) ออราคิล (Oracle) และไมโครซอฟท์เอ็กเซล(Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล
27/1/53 โพสต์โดย LamboR
3 จาก 5
อ่อ ด ่ดปีปcy yjgj
22/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 5
โปรแกรม Excel เป็นหนึ่งในโปรแกรมชุด  Microsoft Office โปรแกรมนี้จัดว่าเป็นโปรแกรมประเภทตารางคำนวณ  หรือที่เรียกกัน
ว่าสเปรตชีท (Skpreadsheet) โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการคำนวณตัวเลขโดยเฉพาะ และจะให้ผลลัพธ์
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยคำนวณตัวเลขในตารางได้ง่าย ๆ ตั้งแต่คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงสูตรทางการเงินที่ซับซ้อน และยัง
สามารถใช้ Excel ในการจัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงาน และสร้างกราฟได้อีกด้วย
           Excel มีประโยชน์กับทุกสาขาอาชีพ เช่น นักบัญชี ซึ่งสามารถนำ Excel มาช่วยคำนวณรายรับรายจ่ายและงบการเงินได้ นักวิเคราะห์การตลาด ที่จะนำ Excel มาช่วยในการสรุปข้อมูลแบบสอบถามจำนวนมาก ๆ วิศวกรที่สามารถนำข้อมูลจากการทดลอง
มาให้ Excel สร้างเป็นกราฟลงในรายงานของตนเองได้ง่าย ๆ นักวางแผนสามารถทดลองได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรถ้าตัวแปรบางตัว
เปลี่ยนไป แม้กระทั่งครูอาจารย์ก็ยังสามารถคำนวณเกรดของนักเรียนได้ด้วย และนอกจากที่กล่าวแล้ว Excel ก็ยังสามารถประยุกต์ใช้
กับงานอื่น ๆ ได้อีกมากมาย
22/8/56 โพสต์โดย Oparro
5 จาก 5
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Excel
27/2/57 โพสต์โดย ผู้ให้สุขใจกว่าผู้รับ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ข้อใด ไม่ใช่ซอฟแวร์สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูล
openoffice calc คืออะไร
วิธีการสร้างเกมexcel ทำยังไงค่ะ ช่วยบอกทีค่ะ
วิธีเอาโปรแกรม FileFormatConverters.exe ซึ่งมันเป็นโปรแกรมเสริมของMicrosoft word 2003 (มันทำให้เปิด word 2003 ช้ามาก )
ขอความรู้เรื่อง refigerating ครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู