หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เลขานายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน คือใคร
ต้องการทราบเหมือนกัน เห็นบอกว่า มาเล่น กูรู
เลยต้องการรู้ว่า ใครเป็น เลขานายกรัฐมนตรี

ขอทราบประวัติหน่อย
เลขานายกรัฐมนตรี 23/7/53 โพสต์โดย เพลโต
คำตอบ
1 จาก 7
คนนี้ค้า ไปเจอมา  อยากไปดู

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=56596f1a6c7c905e&table=%2Fguru%2F&clk=wrtpcts3
23/7/53 โพสต์โดย kookkikza
2 จาก 7
เหอๆๆ จิงดิ??
23/7/53 โพสต์โดย jaba
3 จาก 7
เลขานายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุอยากรู้ประวัติ ลองอ่านดู

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8
23/7/53 โพสต์โดย เหมยเชาฟง
4 จาก 7
รายชื่อคณะรัฐมนตรี รัฐบาลอภิสิทธิ์ 1
นายกรัฐมนตรี : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รองนายกรัฐมนตรี : นายสุเทพ เทือกสุบรรณ, นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ, พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี : นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย, นายวีระชัย วีระเมธีกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง : กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง : นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์, นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์
รัฐมนตรี่ว่าการกระทรวงพาณิชย์ : นางพรทิวา นาคาสัย จากพรรคภูมิใจไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ : นายอลงกรณ์ พลบุตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม : พล. อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา : นายชุมพล ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์, นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย : นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย : นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์, นายถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน : นายไพฑูรย์ แก้วทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน : นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร : นายธีระ วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร : นายชาติชาย พุคยาภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : นายธีระ สลักเพชร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  : ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี จาก พรรคเพื่อแผ่นดิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ : นายวิฑูรย์ นามบุตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม : นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม : นายโสภณ ซารัมย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม : นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ, นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ : นายกษิต ภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : นายสุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม : นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข : นายวิทยา แก้วภราดัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข : นายมานิต นพอมรบดี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี : นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี : นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์
อ้างอิงจาก กรุงเทพธุรกิจ, ดู โผคณะรัฐมนตรี ก่อนหน้า

Contents [hide]
1 การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 1
1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2 การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 2
2.1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
3 การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 3
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 1
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(ออก) นายวิฑูรย์ นามบุตร ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
(เข้า) นายอิสสระ สมชัย ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 2
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
(ออก) นายชาติชาย พุคยาภรณ์ จากพรรคภูมิใจไทย ลาออก
(เข้า) นายศุภชัย โพธิ์สุ จากพรรคภูมิใจไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 3
===รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข===

รองนายกรัฐมนตรี
(ออก) นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ จากพรรคประชาธิปัตย์ ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(เข้า) นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี จากพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ออก) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(เข้า) นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ จากพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(ออก) นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ จากพรรคภูมิใจไทย ลาออก
(เข้า) นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร จากพรรคภูมิใจไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(ออก) นายวิทยา แก้วภราดัย จากพรรคภูมิใจไทย ลาออก
(เข้า) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(ออก) นายมานิต นพอมรบดี จากพรรคภูมิใจไทย ลาออก
(เข้า) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ จากพรรคภูมิใจไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553
Categories: ครม. อภิสิทธิ์ 1 | รายชื่อคณะรัฐมนต
23/7/53 โพสต์โดย A-V-A-T-A-R
5 จาก 7
ขอบคุณ คุณ A-V-A-T-A-R ที่เอาข้อมูลมาให้ดู ทีแรกกะจะ search แล้ว แต่ขี้คร้านเกิน  ^___^
ติดลบก็ไม่เป็นไร แด่วบวกให้ เพราะมีสาระ
23/7/53 โพสต์โดย jaba
6 จาก 7
มาบวกให้น้า
23/7/53 โพสต์โดย kookkikza
7 จาก 7
รับทราบ
27/7/53 โพสต์โดย Koornor
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นายกอภิสิทธิ์ลาออกพร้อมเลขาฯ ท่านเทพฯ นายกคนใหม่หญิงสวยมาแล้ว คิดเห็นอย่างไรครับ
ถ้าดิฉันอยากเป็นนักการเมือง คุณคิดว่าตำแหน่งอะไรเหมาะสมที่สุดคะ???
ประวัติทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีในฝันของชาวไทย
►►►"ทักษิณ" ทวิต สดุดีวีรชนคนกล้า 15:20 น.(ไม่ชอบการเมืองไม่ต้องเข้ามา)!!!
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู