หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ซ้ายจัด หรือขวาจัด
อธิบายคำว่า ซ้ายจัด  หรือขวาจัดให้หน่อยครับ

และคำนี้มีที่มาอย่างไร
การเมือง การปกครอง 26/10/52 โพสต์โดย koken
คำตอบ
1 จาก 5
ซ้ายจัด ในทางความหมาย ของการเมืองการปกครอง คือ รูปแบบของ เผด็จการคอมมิวนิสต์ หรือ ลัทธิมาร์คซิส  เป็นต้น ถ้าซ้ายปกติ คือ แนว สังคมนิยม หรือ พวกรัฐสวัสดิการ อนุรักษ์นิยมเป็นต้น

ส่วนขวาจัด คือ รูปแบบเผด็จการ ลักษณะ ฟาสต์ซิส คือ การรูปแบบ เผ็ดจการทุนนิยม ธนาธิปไตย เป็นต้น(มือยาวสาวได้สาวเอา) ส่วนขวาปกติ คือ รัฐทุนนิยม เสรีนิยม เสรีประชาธิปไตย
26/10/52 โพสต์โดย เพรริติส
2 จาก 5
.
12/9/53 โพสต์โดย l0gin
3 จาก 5
เพิ่มเติมจากคุณเพรริติสหน่อยครับ พวกทุนนิยม เสรีนิยม เสรีประชาธิปไตย และอนุรักษ์นิยมก้าวหน้า(กษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ)ถือเป็นกลุ่มหัวปานกลางครับ
23/2/54 โพสต์โดย Jeang
4 จาก 5
ข้างบนมั่วแระ


"ซ้าย-ขวา" ในทางการเมือง มีจุดเริ่มต้นจากการจัดที่นั่งในการประชุมสมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 (The French National Assembly of 1789) เป็นที่นั่งด้านซ้ายมือและขวามือของประธาน

ฝ่ายซ้าย-คือพรรคซึ่งถือเหตุผลสากลนิยมประชาธิปไตย ต่อต้านลัทธิอาณานิคม มีความเชื่อมั่นในความก้าวหน้า เชื่อว่าประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ ต่อต้านชนชั้นสูง ศาสนา กองทัพ ฝั่งนี้ยังเป็นที่นั่งของสามัญชนผู้มีแนวคิดต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เนื่องจากที่ผ่านมาถูกกดขี่ ขูดรีด และลิดรอนสิทธิมาตลอด เป็นผู้มีแนวคิดเสรีนิยม (Liberal) ซึ่งถือเป็นแนวคิดใหม่ แนวคิดก้าวหน้า และแนวคิดเชิงปฏิวัติ ในขณะนั้น

ฝ่ายขวา-คือพรรคที่เป็นกลุ่มชาตินิยมติดอยู่กับจารีตประเพณีที่มีศาสนาเป็นแกนกลาง เชื่อว่าประชาธิปไตยต้องมาจากชนชั้นสูงเท่านั้น นิยมอำนาจ ชอบออกคำสั่งให้คนเคารพเชื่อฟัง ไม่ฟังเสียงประชาชน และมักจะเกี่ยวพันกับธุรกิจเอกชน กลุ่มขุนนาง นักบวช มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม (Conservative) ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทั้งนี้เพราะต้องการดำรงสิทธิ อำนาจ และผลประโยชน์ต่างๆ ของตนเอาไว้
29/10/54 โพสต์โดย Chavas
5 จาก 5
นิยามง่ายๆ ให้เข้าใจไม่ยาก
ซ้ายใหม่ ขวาเก่า
ซ้าย คือ ข้างที่คนส่วนใหญ่ไม่ถนัด ไม่คุ้นเคย เปรียบเสมือนสิ่งใหม่ๆ ถ้าเป็นคนก็ชอบการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
ขวา คือ ข้างที่คนส่วนใหญ่ถนัด คุ้นเคย ทำสืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิม ของเดิมทำกันมาอย่างไรก็นิยมอย่างนั้น ถ้าเป็นคนก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง นิยมของเดิมๆ หรืออนุรักษ์นิยมนั่นเอง

ถ้าคุณชอบการเปลี่ยนแปลงนิยมสิ่งใหม่ๆ มาก คุณก็เป็น"คนซ้ายจัด"
แต่ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบคิดสิ่งใหม่ๆ นิยมของเดิมๆ คุณก็เป็น"คนขวาจัด"!
8/6/56 โพสต์โดย ze7ez
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำ ไม ต้อง บังคับ ให้เขียน มือ ขวา
แก้ปัญหา เมาส์ หันซ้ายเป็นขวา-หันขวาเป็นซ้าย ยังไงดีครับ
เวลาคุณจะก้าวออกบ้าน คุณจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวา หรือไม่เคยคิดเลย
หวมของคุณ เอนซ้าย หรือ เอนขวา ?
เคยสงสัยหรือเปล่าว่าเมืองไทยทำไหมรถขับขวา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู