หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความเป็นผู้ซื่อตรง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

"ความ เป็นผู้ซื่อตรง" หรือคำว่า อาชชวะ  มีความหมายถึง การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน

อาทิ เป็นคนไทยก็ต้องซื่อตรงต่อชาติ พระศาสนาและพระมหากษัตริย์

ความซื่อตรง แบ่งออกเป็น ๖ ประการ อธิบายได้ ดังนี้

๑. ตรง ต่อบุคคล

คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

๒. ตรงต่อเวลา

คือ จะนัดหมายกับใคร หรือจะทำงานสิ่งใดก็ให้ตรงเวลาที่กำหนดไว้ และไม่เอาเวลาราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน

๓. ตรงต่อวาจา

คือ เมื่อได้รับปากกับใครว่าจะทำสิ่งที่ดีและสุจริต จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีและทุจริต ก็ให้กระทำตามที่ได้ลั่นวาจาไว้

๔. ตรงต่อหน้าที่

คือ ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อหน้าที่การงานของตน ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ

๕. ตรงต่อธรรมะ

คือ การยึดมั่นในหลักคุณธรรม และบูชาความถูกต้อง ความยุติธรรม ความชอบธรรมไว้เหนือสิ่งอื่นใด

๖. ตรงต่อตนเอง

คือ การไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน ไม่ฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่ใช่ปณิธานของตนเอง

อาชชวธรรม จึงเป็นหลักธรรมสำคัญในการปกครอง เพราะคนอยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่

ถ้าผู้นำปฏิบัติตนไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ จะเป็นบ่อเกิดแห่งความประพฤติทุจริตคิดมิชอบและก่อให้เกิดความหวาดระแวง

ถ้าประพฤติตรงและปฏิบัติตรงต่อกัน มีความจริงใจต่อกันและกันแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความไว้วางใจ ยอมรับนับถือและสมัครสมานสามัคคีก็จะอยู่เย็น เป็นสุข ไม่ต้องอยู่ร้อน นอนทุกข์ เพราะประพฤติผิดปฏิบัติผิด

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงอรรถาธิบายขยายความคำว่าอาชชวะในพระราชนิพนธ์เรื่อง "ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท" ตอนหนึ่งว่า

"พระมหากษัตริย์ จะต้องมีพระอัธยาศัยประกอบด้วยความเที่ยงตรงต่อประชาชนโดยทั่วไป  ไม่ทรงคิดลวงหรือประทุษร้ายผู้ใด"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความซื่อตรง ทรงยึดมั่นอยู่ในหลักแห่งอาชชวธรรม โดยไม่ทรงเอนเอียงเปลี่ยนแปลงไป

พระองค์ทรงโดดเด่นเป็นสง่า ประทับอยู่ในดวงหทัยของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ก็เพราะทรงมีพระราชอัธยาศัยซื่อตรงทรงสัตย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสมอกันหมด ไม่ทรงเอนเอียงหรือหนักไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใด ภาคไหนหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตามคอลัมน์ หน้าต่างศาสนา โดย สาโรจน์ กาลศิริศิลป์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ใน ข่าวสดรายวัน วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓,ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๗๒๑๒, หน้า ๓๑
ที่มาhttp://www.dhammajak.net/
อักษรศาสตร์ | ธรรมะ 11/2/54 โพสต์โดย สติง
คำตอบ
1 จาก 8
ขอบคุณที่นำสาระดีๆมาฝากกันครับคุณสติง
11/2/54 โพสต์โดย อาเรฟ
2 จาก 8
ขอบคุณครับ
กำลังหาอยู่พอดีเลย
11/2/54 โพสต์โดย pakkard
3 จาก 8
ขอบคุณค่ะ

ก้อยไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่ ^^ 55+
11/2/54 โพสต์โดย VanillA Cake 。◕‿◕。
4 จาก 8
ซื่อตรง ไม่คดโกงสอนนักการเมืองบ้างก็น่าจะดี
11/2/54 โพสต์โดย GTO..
5 จาก 8
ขอบคุณมากค่ะ    เรื่องตรงต่อเวลายังต้องปรับอีกมาก  แต่เรื่องโกงเวลาไม่มี
12/2/54 โพสต์โดย วัยกลางคน
6 จาก 8
เราต้องเป็นคนซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อตนเองเป็นที่ตั้งให้ได้ แล้วการจะซื่อตรงต่อสิ่งอื่นๆ ก็จะตามมาเป็นอย่างดี ต้องซื่อตรงกับตนเองทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ ต้องมีสัจจะกับตนเอง

บุญรักษาค่ะ
12/2/54 โพสต์โดย Noidiamond
7 จาก 8
6ข้อนี้ผมพอทำได้นะ ข้อ2 ผมจะไม่นัดใคร ถ้าไปนัดผมอาจจะทำตามที่เขาต้องการไม่ได้ ส่วนข้อ3 ผมจะไม่รับปากกับใครเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าผมพูดไปแล้วอาจจะทำไม่ได้อย่างที่พูดก็เป็นไปได้ เพราะนิสัยผมชอบทำอะไรตรงกันข้ามกับที่คิด ถ้าผมคิดชั่วผมจะทำดี ถ้าผมทำดีผมก็จะคิดชั่ว เป็นคนแบบเเพลงๆ ไม่อยากเหมือนคนอื่นเขา ข้อ1 ผมมีความซื้อสัตย์สุจริต กับคนที่เกี่ยวข้องกับผม  ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณ และไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก แต่ถ้าผู้มีพระคุณหักหลังผมผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื่อสัตย์กับเขา ส่วนข้อที่เหลือ ผมทำได้อยู่แล้ว
15/2/54 โพสต์โดย Phuntawee
8 จาก 8
อารายยยยย รายยยยย รายยยยยย รายยยยยย รายยยยยย พี่ๆๆ ซาเตง คิ๊คิ๊  ^^o_o^^
15/2/54 โพสต์โดย จวนเจียนฮุน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สำหรับคนไทยด้วยกัน "ควรอ่าน"
หลักการทรงงานของในหลวง
เรื่องของในหลวงที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้......ขอพระองค์ทรงพระเจริญ!
ช่วยหาคำนำพระราชกรณียกิจของพระราชินีหน่อยครับ
พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 1 หรือ 4 ก็ได้ค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู