หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แนวคิดตามทฤษฎีของมาสโลว์ (maslow)ได้แก่
ข้อมูล 9/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ทฤษฎีลำดับความต้องการ (Hierachy of Needs Theory)  ครับ

เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ เป็นทฤษฎีที่รู้จักกัน มากที่สุด ทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งระบุว่า บุคคลมีความต้องการเรียงลำดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด กรอบความคิดที่สำคัญ ของทฤษฎีนี้ มีสามประการ คือ

1.บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจต่อพฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับ การสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่ได้รับการสนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป
2.ความต้องการของบุคคลเป็นลำดับชั้นเรียงตามความสำคัญจากความต้องการพื้นฐาน ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน
3.เมื่อความต้องการลำดับต่ำได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่ความต้องการลำดับที่สูงขึ้นต่อไป


Read more: http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories.htm#ixzz231UP7G3o
9/8/55 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์สอดคล้องหรือขัดแย้งกับหลักความพอเพียงอย่างไร
อยากทราบแนวคิดเรื่อง พัฒนาการของ มาสโลว์และและทฤษฏีการเรียนรู้มีของใครบ้าง
ทฤษฎีความต้องการ เกี่ยวกับจิตวิทยา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ทำไม ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องรู้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู