หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากรู้วิธีการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า (ตอบด้วย)
เคมีวิทยา | การบ้าน | วิทยาศาสตร์ 17/1/53 โพสต์โดย Keroro_Gunso
คำตอบ
1 จาก 3
ก็คือนะ   อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

บีกเกอร์ 1 อัน

หลอดทดลอง 2 หลอด

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  1 ชุด  (ไฟฟ้ากระแสตรงนะคับ)

ขายึดหลอดทดลอง  2 ชุด

สารละลาย  กรดซัลฟิวริก

ขั้นตอนคือ

1. เอาน้ำใส่  ในบีกเกอร์  และหลอดทดลองทั้งลองให้เต็ม  และหยด  สารละลายกรดซัลฟิวริก  2-3 หยด

2. เอาตรงส่วนฝาของหลอดทดลองจุ่มลงในน้ำ  (อย่าให้ในหลอดทดลองมีอากาศ)

3. ใช้ขายึด  ยึดหลอดทดลองทั้งสองไว้นะคับ

4. ต่อ  ชุด  แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า  ให้  ขั้วแคโทด  อยู่ในหลอดทดลองอีกอัน  ขั้วแอโนด  ก้อยู่ในหลอดทดลองอีกอัน

5. แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้า   พบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นที่หลอดทดลองทั้งสอง


*************************************************************************************************************************


ที่ขั้วแคโทด    ขั้วที่ต่อกับขั้วลบ ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

                    H+  ใน soln  มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าน้ำ จึงรับ Electron  เกิดเป็น H2

        สมการ   (2H+)   +    2e   -------------- >   H2

ที่ขั้วแอโนด  ขั้วที่ต่อกับขั้วบวก  น้ำเกิด  ออกซิเดชัน  ง่ายกกว่า  ซัลเฟตไอออน   จึงให้ Electron เกิด  O2

        สมการ   H2O  -------------- >   1/2 O2     +   (2H+)  +  2e


ปฏิกิริยารวม   H2O   ---------------- >  H2   +  1/2  O2


ที่มา  :  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม   เคมี เล่มที่ 4 คับ
17/1/53 โพสต์โดย キリナ 健二 イダ モト
2 จาก 3
อะไรฟระขี้เเตกเเล้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
11/2/53 โพสต์โดย valkiry
3 จาก 3
สมการ ของการแยกสลายน้ำโดยไฟฟ้า มีหลายสมการนะครับแต่สิ่งที่ได้ก็เป็น HHO เหมือนกันหมด
เช่นถ้าใช้ Na2SO4 เป็น Electrolyte
สมการจะเป็นดังนี้
       แคโทด    2(2H2O + 2e- -----> H2 + 2OH-)
       แอโนด              (2H2O)  -----> O2 + H+ + 4e-
ปฎิกิริยารวม               6(H2O)  -----> 2H2 + O2 + (4H+ + 4OH-) = 4(H2O)
ปฎิกิริยาสุทธิ             2(H2O)  ------> 2(H2) + O2
        เนื่องจาก H2O รีดิวซ์ ได้ง่ายกว่า Na+ และออกซิไดส์ง่ายกว่า SO4 2- ไอออนของ Na2SO4 ทำให้สารละลายนำไฟฟ้าแต่ไม่มีส่วนร่วมในปฎิกิริยา

ถ้าใช้ KOH เป็น electrolyte จะได้สมการดังนี้
       แคโทด             K+ + e-  -------> K    (ปฎิกิริยา รีดักชั่น)
                              K + H2O -------> K+ + 1/2 H2 + OH
                             2(1/2 H2) -------> H2 (gas)
        แอโนด                 OH-  --------> OH + e-     (ปฎิกิริยา ออกซิเดชั่น)
                                2(OH)  --------> H20 + 1/2 O2
                             2(1/2 O2) -------> O2 (gas)
ปฎิกิริยารวม              2(H2O) ---------> 2H2 + O2
21/3/53 โพสต์โดย THIRACHAI
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีเดินไฟฟ้ารถยนต์
อุปกรณ์ไฟฟ้า มีกี่ชนิด
ไฟฟ้ากระแสคืออะไร
คุณคิดว่า...โลกเราตอนนี้..ไฟฟ้าที่เราใช้หายไป..เราจะอยู่ยังไง
ประวัติความเป็นมาเครื่องใช้ไฟฟ้า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู