หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วัฏจักรน้ําในระบบนิเวศแบ่งเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง
การศึกษา | ชีววิทยา 7/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
วัฏจักรน้ำของน้ำแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้

1.วัฏจักรสั้น (Short cycle) เป็นวัฏจักรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากพื้นน้ำ
และพื้นดินระเหย กลายเป็นไอลอยขึ้นไปในบรรยากาศแล้วกลั่นตัวกลาย
ตกลงมาเป็นน้ำฝนหมุนเวียนกลับ สู่พื้นดินและพื้นน้ำต่อไป

2.วัฏจักรยาว(Long cycle) เป็นวัฏจักรที่เกี่ยงข้องกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
วัฏจักรนี้เริ่มจากน้ำ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ น้ำที่ได้จากการคายน้ำ
ของพืชจากการหายใจ จากร่างกายของพืชและสัตว์ เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง ในน้ำในร่างกาย
จะระเหยกลายเป็นไอ ลอยตัวอยู่ในบรรยากาศแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นฝน
หมุนเวียนกลับคืนสู่พื้นน้ำพื้นดิน และสิ่งมีชีวิตอีกด้วย หมุนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไป
24/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วัฏจักรนำ้ในระบบนิเวศแบ่งเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง
ระบบนิเวศในน้ํามีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างไร
ระบบนิเวศในน้ํามีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างไร
วัฏจักรไนโตรเจน เรียนตอน ม. ไรครับ
การไหลของน้ํา มีกี่ประเภท
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู