หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก
สภาพแวดล้อม | วิทยานิพนธ์ 27/2/54 โพสต์โดย lce53
คำตอบ
1 จาก 3
โลกร้อน..น้ำแข็งขั้วโลกละลาย น้ำทะเลเพิ่มปริมาณเกาะต่างๆที่อยู่ในระดับต่ำๆอาจจะจมหายไปจากแผนที่โลกในไม่ช้า เกิดภาวะแอลนิโญ่ ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงอย่างหนักขึ้นทุกปี มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ ..กับทุกชีวิต
27/2/54 โพสต์โดย ล้ำโลก
2 จาก 3
เกิดผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงการถดถอยของธารน้ำแข็ง(glacial retreat) การลดขนาดของอาร์กติก (Arctic shrinkage) และระดับน้ำทะเลของโลกสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของหยาดน้ำฟ้าทั้งปริมาณและรูปแบบอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและความแห้งแล้ง นอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความถี่และความรุนแรงของลมฟ้าอากาศสุดโต่ง (extreme weather) ที่เกิดบ่อยครั้งขึ้น ผลแบบอื่นๆ ก็ยังมีอีกเช่นการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลิตผลทางเกษตร การเปลี่ยนแปลงของร่องน้ำ[59] การลดปริมาณน้ำลำธารในฤดูร้อน การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดและการเพิ่มของพาหะนำโรค
 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
27/2/54 โพสต์โดย Lextoyo
3 จาก 3
เป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียดมากครับ
เชิญดูที่นี่
27/2/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากอะไร
ภาวะ เรือน กระจก คือ อะไร
ช่วยตอบคำถามภูมิศาสตร์หน่อยคะ
ประเภทของยานพาหนะทำให้ปล่อยกาซเรือนกระจกต่างกันหรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู