หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วงดนตรีสากลมีอะไรบ้าง
ดนตรี | วัฒนธรรม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 5
1. วง Orchestra หรือ ดุริยางค์ เป็นลักษณะของวงดนตรีประเภทหนึ่งที่ใช้ เครื่องดนตรีประเภท เครื่องสาย (String) เป็นหลัก หรือเป็นเครื่องที่มีบทบาทมากที่สุด สำคัญที่สุดมากกว่าเครื่องดนตรีกลุ่มอื่น ๆ
  Orchestra ยังแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทอีกนะคะ เช่น Symphony Orchestra, Orchestra for accompaniments for opera, Chamber Orchestra  
2. วง Band เป็นลักษณะของวงดนตรีประเภทที่ใช้เครื่องดนตรีประเภท เครื่องเป่า เป็นหลัก เป็นเอกหรือเป็นเครื่องที่มีบทบาทมากที่สุด แบ่งได้เป็น Symphonic Band, Military Band (วงโยธวาทิต), Brass Band, Jazz Band, Combo Band,  Shadow, String combo, Folk Song และ String Band
ลองดูรายละเอียดจาก website อ้างอิงค่ะ
30/3/51 โพสต์โดย fone
2 จาก 5
http://www.klothailand.com/musicinstrument.htm แบบตูนตูนครับ
30/9/52 โพสต์โดย torklub
3 จาก 5
pantera

slayer

megadeth

metallica

slipknot

symphony x
22/4/53 โพสต์โดย เดมมี่ เเบ๊ก
4 จาก 5
ลองชมครับ
http://www.thailandband.com/community-News/Satree_Vithaya2_2007YAMAHA_Competition_P2.html
28/11/53 โพสต์โดย thailandband
5 จาก 5
ตามที่จริงแล้ววงดนตรีสากลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ แตละประเภทแบ่งย่อยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้อีกมากมาย

วงดนตรี 2 ประเภทใหญ๋ ได้แก่ วงออร์เคสตร้า (Orchestra) และวงแบนด์ (Band)

วงออร์เคสตร้า เป็นวงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเป็นตัวหลักของวง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1. วงแชมเบอร์ออร์เคสตร้า เป็นวงดนตรีที่ใช้เฉพาะเครื่องดนตรีตระกูลไวโอล์เท่านั้น มีผู้บรรเลง
ตั้งแต่  2 – 9 คน มีชื่อเรียกตามจำนวนนักดนตรี ดังนี้ คือ
นักดนตรี   2    คน    เรียกว่า    ดูเอ็ด (Duet)              
นักดนตรี  3   คน    เรียกว่า   ทรีโอ (Trio)
นักดนตรี   4    คน    เรียกว่า    ควอเต็ด (Quartet)    
นักดนตรี  5   คน    เรียกว่า   ควินเต็ด (Quintet)
นักดนตรี   6    คน    เรียกว่า    เซกเต็ด (Sextet)        
นักดนตรี  7   คน    เรียกว่า   เซพเต็ด (Seยtet)
นักดนตรี   8    คน    เรียกว่า    ออคเต็ด (Octet)            
นักดนตรี  9   คน    เรียกว่า   โนเน็ด (Nonet)
2. วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีครบทั้ง  5  ประเภท คือ เครื่องสาย  เครื่องลมไม้  เครื่องทองเหลือง  เครื่องคีย์บอร์ด และเครื่องกระทบ แบ่งขนาดของวงเป็น  3  ขนาดคือ
-ขนาดเล็ก    มีผู้บรรเลง  40 – 60 คน
-ขนาดกลาง มีผู้บรรเลง  60 – 80 คน
-ขนาดใหญ่ มีผู้บรรเลงตั้งแต่  80 คน ขึ้นไป

วงแบนด์ (Band)
      เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้และเครื่องลมทองเหลืองเป็นหลักในการบรรเลง
มีเครื่องประกอบจังหวะเป็นส่วนประกอบ แบ่งออกได้ดังนี้ คือ
1. วงซิมโฟนิคแบนด์ เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีเครื่องเป่าเป็นหลัก และมีดับเบิ้ลเบสมาบรรเลงประกอบ มักบรรเลงในร่ม ในห้องประชุม บทเพลงที่บรรเลงเป็นบทเพลงที่เขียนขึ้นเฉพาะ
2. วงมาร์ชชิ่งแบนด์ เป็นวงดนตรีที่มีอยู่ตามหน่วยงานสถานศึกษา เหมาะสำหรับบรรเลงกลางแจ้ง
แบ่งออกเป็น 2  ประเภทคือ
2.1 วงแตรวง เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องเป่าทองเหลืองเป็นหลักและมีเครื่องกำกับจังหวะประกอบ
2.2 วงโยธวาทิต แต่เดิมเป็นวงดนตรีที่ใช้ในการกิจการของทหาร ต่อมาได้แพร่หลายไปสู่สถานศึกษา เป็นวงดนตรีที่ใช้ในการเดินสวนสนามใช้บรรเลงกลางแจ้งประกอบการเดินสวนสนาม
3. วงบิกแบนด์ (Big Band) เป็นวงดนตรีแจ๊สประเภทหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
จุดมุ่งหมายในการบรรเลงคือ เพื่อประกอบการเต้นรำและฟังเพื่อความไพเราะ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 3
กลุ่มคือ เครื่องลมไม้  เครื่องลมทองเหลืองและเครื่องกำกับจังหวะ
4. วงคอมโบ (Conbo) เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก ใช้บรรเลงประกอบการขับร้อง บรรเลงเพื่อฟัง บรรเลงประกอบการเต้นรำและประกอบการแสดงต่าง
5. วงแตรวงชาวบ้านเป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแถบชนบท  มีรูปบแบบที่ไม่แน่นอนเครื่องดนตรีหลักคือเครื่องดนตรีเครื่องเป่าชนิดต่าง ๆ เท่าที่จะหาได้ และเครื่องตีประกอบจังหวะ เพลงที่บรรเลงมีมทั้งเพลงไทย  เพลงลูกทุ่ง และเพลงอื่น ๆ มีลีลาจังหวะที่สนุกสนาน   ใช้บรรเลงประกอบงานพิธีต่าง ๆ เ ช่น งานแห่ต่าง ๆ เป็นต้น
6.วงดนตรีแจ๊๊ส  เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าเป็นหลัก เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง นิวออร์ลีน ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณการบรรเลง จะใช้ครื่องดนตรีแต่ละชนิดบรรเลงโต้ตอบกันโดยมีทำนองสั้นๆ

นอกจากนี้แล้วยังมี
1. วงชาโดว์ (Shadow) เป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก มีเครื่องดนตรีอยู่  3  ชิ้นคือกีตาร์  เบส  และกลองชุด ผู้ขับร้องก็เป็นนักดนตรี
2. วงสตริงคอมโบ (String Combo) เป็นวงดนตรีที่พัฒนามาจากวงชาโดว์ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือ กีตาร์คอร์ด  กีตาร์ลีด เบส คีย์บอร์ด กลองชุด บางวงอาจเพิ่มเครื่องเป่าเช่น ทรัมเป็ต  แซกโซโฟน ทรอมโบนเข้าไปด้วย
3. วงโฟล์คซอง (Folksong)
        ความหมายที่แท้จริงของ โฟล์คซอง คือ เพลงพื้นบ้าน เป็นเพลงของชาวบ้านที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิง  สนุกสนาน  เครื่องดนตรีที่ใช้ก็เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในท้องถิ่น ไม่มีแบบแผนการบรรเลงที่แน่นอน
สำหรับประเทศไทย  มีผู้เอาคำว่า “โฟล์คซอง”  มาใช้ในความหมายว่า การขับร้องเพลงยอดนิยมทั่วไป โดยมีเครื่องดนตรีกีตาร์โปร่งมาบรรเลงประกอบ และมีเครื่องดนตรีมาประสมคือ ขลุ่ย เม้าท์ออร์แกน
และเครื่องประกอบจังหวะต่าง ๆ

สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
http://www.krudontree.info
24/4/54 โพสต์โดย ครูดนตรี
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ชาวกูรูที่รักทุกท่านใครพอรู้จัก วง HipHop สากล เพราะๆบ้างเอ่ย
ใครมีวงดนตรีบ้างคะ อยากรู้ชื่อแต่ละวงจังเลย
ดนตรีไทยมีกี่ประเภท
ห้องเพลงดนตรีไทยกับดนตรีสากลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ
รู้จักวงดนตรีต่างประเทศเหล่านี้กันบ้างไหมค่ะ และชอบกันไหมค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู