หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปริญญานิพนธ์กับวิทยานิพนธ์ต่างกันอย่างไร
อยากทราบว่าวิจัยปริญญาตรีกับวิทยานิพนธ์ต่างกันแบบไหน
"งานวิจัย" 22/3/53 โพสต์โดย กัญฌา
คำตอบ
1 จาก 5
วิทยานิพนธ์ ของ ป โทกับเอก ทำคนเดียว ต่างกับปริญญานิพนธ์ ป ตรี ทำเป็นกลุ่ม
ที่เห็นแตกต่างก็มีเท่านี้ ส่วนรายละเอียดลึกๆ ถ้าอยากรู้อีกเดี๋ยวหามาให้ครับ
22/3/53 โพสต์โดย คิดถึงๆ
2 จาก 5
ปริญญานิพนธ์กับวิทยานิพนธ์

ต่างกันตรงการเรียกของแต่ละมหาวิทยาลัย
ดังคำอธิบายต่อไปนี้

             วิทยานิพนธ์ (Thesis / Dissertation) วิทยานิพนธ์ หรือมหาวิทยาลัยบางแห่งเรียกว่า
ปริญญานิพนธ์  หมายถึง รายงาน ผลการค้นคว้าวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยผู้เรียน เลือกเรื่อง ที่ประสงค์จะศึกษา และทำการค้นคว้าอย่างละเอียดลึกซึ้ง  
             การทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ มุ่งให้ผู้ทำรู้จักวิธีการ ศึกษาค้นคว้า อย่างมีเหตุมีผล มีระเบียบ และรู้จักวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า การนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยนั้น มุ่งหาเหตุผล เพื่อ พิสูจน์สมมุติฐาน แสดงความคิดเห็นของผู้ทำ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นแนวทาง แก่ผู้สนในที่จะทำการค้นคว้าวิจัยในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

ชัดหรือไม่ครับ ?
22/3/53 โพสต์โดย ครูแก่
3 จาก 5
ขอบคุณค่ะ
23/3/53 โพสต์โดย Annie M
4 จาก 5
แล้วแต่ครับบางมหาลัยก็ทำวิยานิแบบเดี่ยว
บางที่ก็ทำกลุ่มครับ
หลักๆคือต่างที่เรียกไม่เหมือนกันคับ
20/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
ผมเรียน ป.ตรี ทำวิทยานิพนธ์ เดี่ยวนะครับ
27/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ สารนิพนธ์ (IS) หากต้องการเผยแพร่ในหอสมุดมหาวิทยาลัย ต้องทำอย่างไร
ใครเคยสอบวิทยานิพนธ์บ้าง
ถ้าท่านสอบเข้าเรียนต่อ ปริญญาโท ได้ท่านจะเรียนหรือเปล่า
รบกวนตอบแบบสอบถามออนไลน์ ให้นักศึกษาปริญญาโท ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
ทำ IS ให้สำเร็จ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู