หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติความเป็นมาของตำบลเขาชัยสน
ประวัติศาสตร์ 16/6/55 โพสต์โดย แนนนี่55
คำตอบ
1 จาก 1
ตำบลเขาชัยสนในอดีตเป็นตำบลหนึ่ง อยู่ในเขตปกครองของตำบลคูหาสวรรค์ (อำเภอเมืองพัทลุงในปัจจุบัน) ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกิ่งอำเภอลำปำขึ้น จึงโอนไปอยู่ในเขตกิ่งอำเภอลำปำ ต่อมาได้มีการจัดตั้งอำเภอเขาชัยสน จึงได้มาอยู่ในเขตอำเภอเขาชัยสนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2483 ตำบลเขาชัยสนปัจจุบันมีอยู่จำนวน 14 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่เนิน มีพื้นที่ 6,792 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,450 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลควนขนุน, ตำบลหานโพธิ์, ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่ามะเดื่อ และตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,691 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,737 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก: ทำนา,ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม: รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. น้ำพุร้อนเขาชัยสน
2. ถ้ำน้ำร้อนน้ำเย็น
3. ถ้ำพระ
4. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เปี๊ยะ
5. วัดอุดมวราราม
6. อบต.เขาชัยสน

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โทร : 074 691405 โทรสาร : 074 691405
18/6/55 โพสต์โดย ชายผู้โดดเดี่ยว เีดียวดาย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติหาดพลา
จังหวัดที่มีตำบลมากที่สุด คือ
ช่วยเขียนที่อยู่เป็นภษาอังกฤให้หน่อยคับ 109/1 หมู่5 ตำบล.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ตำบลบาโงยมีกี่หมู่บ้าน
ประวัติ พาที สารสิน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู