หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อาเซียนบวกสาม คืออะไร???
ช่วยตอบหน่อยว่า อ่เซียน+3 กะ +6 คืออะไร? มีประเทศไหนเป็นสมาชิกบ้าง? และมีไว้ทำไม?
ด่วนเน้อ!!!!!!
ข้อมูล 15/8/52 โพสต์โดย ทริป
คำตอบ
1 จาก 3
คือการประชุม รมต.ของ ปท.ในเขตอาเซี่ยน + 3/6 ปท.นอกเขตอาเซี่ยนที่มีบทบาทต่อกลุ่ม ปท.ในกลุ่มอาเซี่ยน
15/8/52 โพสต์โดย Athur
2 จาก 3
อาเซียนมีสิบประเทศ...

ไทย •  กัมพูชา • บรูไน  • พม่า  • ฟิลิปปินส์  • มาเลเซีย  • ลาว  • เวียดนาม  • สิงคโปร์  • อินโดนีเซีย

ปกติการประชุม "อาเซียน" ก็จะมีอยู่เท่านี้...

แต้ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ ก็จะเข้ามาประชุมด้วย...

ก็จะบวกเข้าไป...
.....................................................................

ตัวอย่าง...

"ประชุมผู้นำระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาในกรอบอาเซียน+3 (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น)

และอาเซียน+6 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย)

ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10-12 เมษายน 2552 นี้ ที่พัทยา สามารถกระตุ้นให้กลุ่มประเทศอาเซียน+3 และอาเซียน+6

รวมกลุ่มทางการค้าได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนการขยายการค้าระหว่างกัน ร่วมมือกันลดอุปสรรคทางการ

ค้า และหลีกเลี่ยงการนำมาตรการกีดกันทางการค้าใหม่ๆ ออกมาใช้ ประกอบกับนโยบายด้านการเงินและการ

คลังของประเทศต่างๆ ที่นำออกมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศ น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจของ

ประเทศเอเชียตะวันออกและอาเซียนต้านทานผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในปีนี้ และสามารถ

พยุงเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะปกติได้โดยใช้เวลาไม่นานนักตามการฟื้น ตัวของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะเกิด

ขึ้นในปี 2553"
15/8/52 โพสต์โดย winyu.444
3 จาก 3
+3 : จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสมาชิกอาเซียน
+6 : ออสเตเรีย อินเดีย นิวซีแลนด์ (รวมบวกสาม และสมาชิกอาเซียนด้วยครับ)

EAS(East Asian Summit) เป็นเวทีหารือทางยุทธศาสตร์เพื่อรับมือสิ่งท้าทายต่างๆ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศต่างๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยกำหนดให้ EAS เป็นเวทีที่เปิดกว้าง โปร่งใส และครอบคลุม ที่ประชุมยังเห็นพ้องกับแนวความคิดของไทยที่ให้ EAS เป็นเวทีของผู้นำที่จะแลกเปลี่ยนความเห็น ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในลักษณะ ผู้นำเป็นผู้ให้นโยบาย (top down)

การประชุม EAS มีขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีประเทศที่เป็นประธานอาเซียนเป็นประธานการประชุม
15/8/52 โพสต์โดย Karkatoa
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อาเซียน+3คืออะไร
เศรษฐกิจโลก มีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างไร ??
อุปสรรคของประเทศสมาคมอาเซียนคืออะไร
ผลกระทบต่อประเทศไทยหลังจากสมาคมอาเซียนเปิดเป็นทางการ
อาเซียน+3 อาเซียน+6 คืออะไร มีไว้ทำอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู