หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำว่าบูรณาการ หมายความว่าอย่างไร
คำว่าบูรณาการ หมายความว่าอย่างไร ช่วยอธิบายและแปลเป็นไทยให้คนไทยอย่างผมเข้าใจหน่อย มเห็นเขาพูดกันจัง..นักการเมือง ครู ฯลฯ พูดว่าต้องใช้วิธีบูรณาการ...งงครับ...พี่น้องครับ
วิทยาศาสตร์ 29/6/53 โพสต์โดย Matt
คำตอบ
1 จาก 3
บูรณาการ   แปลว่าการกระทำให้สมบูรณ์   ภาษาอังกฤษใช้ว่า  integration ในที่นี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วย   ก็เพราะว่าในปัจจุบันทรรศนะแบบนี้ไปเฟื่องฟูขึ้นในเมืองฝรั่ง   และเราก็บัญญัติคำขึ้นใหม่จากศัพท์ฝรั่ง   ก็เลยต้องอ้างศัพท์ฝรั่ง  

      มาพูดถึงความหมายของศัพท์ว่า บูรณาการ หรือ   integration  กันนิดหน่อย   จะลองให้ความหมายอย่างง่ายที่สุดว่า บูรณาการ  คือการทำให้สมบูรณ์   แต่พูดแค่นี้มันอาจจะไม่สมบูรณ์   ถ้าจะพูดให้สมบูรณ์ก็คงจะต้องให้ความหมายที่ละเอียด   ให้เกิดภาพที่ชัดยิ่งขึ้น ขอพูดขยายความออกไปหน่อยว่า การนำหน่วยย่อยอันหนึ่งเข้ารวมกับหน่วยย่อยอื่น ๆ ภายในองค์รวมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ อย่างนี้ก็ได้
29/6/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
บูรณาการ    แปลว่าการกระทำ ให้สมบูรณ์   ภาษาอังกฤษใช้ว่า  integration  ในที่นี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วย   ก็เพราะว่าในปัจจุบันทรรศนะแบบนี้ไปเฟื่องฟูขึ้นในเมืองฝรั่ง   และเราก็บัญญัติคำขึ้นใหม่จากศัพท์ฝรั่ง   ก็เลยต้องอ้างศัพท์ฝรั่ง
      มา พูดถึงความหมายของศัพท์ว่า บูรณาการ หรือ   integration  กันนิดหน่อย   จะลองให้ความหมายอย่างง่ายที่สุดว่า บูรณาการ  คือการทำ ให้สมบูรณ์   แต่พูดแค่นี้มันอาจจะไม่สมบูรณ์   ถ้าจะพูดให้สมบูรณ์ก็คงจะต้องให้ความหมายที่ละเอียด   ให้เกิดภาพที่ชัดยิ่งขึ้น ขอพูดขยายความออกไปหน่อยว่า การนำหน่วยย่อยอันหนึ่งเข้ารวม กับหน่วยย่อยอื่น ๆ ภายในองค์รวมเพื่อให้เกิดความ สมบูรณ์ อย่างนี้ก็ได้
      หรือ ขยายความออกไปอีกก็บอกว่า การประมวลหน่วยย่อยที่แยก ๆ กันให้รวมเข้าเป็นองค์รวมที่ครบถ้วนสมบูรณ์
      ขอ อีกอันหนึ่งว่า การทำให้หน่วยย่อยทั้งหลายเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบซึ่งทำหน้าที่ ประสานซึ่งกันและกัน กลมกลืนเข้าเป็นองค์รวมอันเดียวอันทำให้เกิดความสมดุลที่องค์รวมนั้น สามารถดำรงอยู่และดำเนินไปได้ในภาวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์   ไปๆ มาๆ ก็วนเวียนอยู่ที่คำว่าสมบูรณ์นี่เอง
      คราว นี้ขอเสนอคำจำกัดความสุดท้ายให้เลือกว่า
      การทำ ให้หน่วยย่อย ๆ ทั้งหลาย ที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและ กัน  เข้ามาร่วมทำหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์ รวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว
      เป็น อันว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบูรณาการ หรือความหมายของมันนี้   ก็ไปสัมพันธ์กับทรรศนะที่มองสิ่งทั้งหลายเป็นองค์รวม  ที่เรียกว่า  holistic view  หรือ  holism   อย่างที่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องแพทย์เมื่อกี้ ถ้าวินิจฉัยและรักษาโรคโดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจของคนไข้ พร้อมทั้งปัจจัยทางสังคมและธรรมชาติแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ก็เรียกว่าใช้วิธีบูรณาการ   หรือในการพัฒนา เศรษฐกิจ   ถ้าพัฒนาโดยมุ่งให้มนุษย์เป็นอยู่ดี   ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและนิเวศวิทยาที่เกื้อกูล   ก็เรียกว่าใช้วิธีบูรณาการ   หรือถ้าเป็นการศึกษา   เอาเฉพาะการสอน   การสอน โดยทำให้คนพัฒนาขึ้นมาเต็มตัวทั้งคน   ก็เป็นการใช้วิธีบูรณาการ
29/6/53 โพสต์โดย ทีเอ็มซีคลับดอทคอม
3 จาก 3
ที่มา
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:K6AM66WnDq0J:www.seameo.org/vl/th_education/educate/integrate.htm+%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th
29/6/53 โพสต์โดย ทีเอ็มซีคลับดอทคอม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีทำโครงงานบูรณาการ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการควรอยู่ขั้นใด
นี่ =-=
บูรณาการ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือสาร
การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย (ภาคตะวันออก)
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู