หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นิทานชาดก เกี่ยวกับ นาฏศิลป์ หรือไม่
ปัญหาคาใจ | นิทานชาดก 28/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
เกี่ยวไม่มากก็น้อย เพราะบางครั้ง มีนาฏศิลป์หลายรูปแบบ ที่นำเอาเนื้อหาจากนิทานชาดกไปแสดง
28/1/55 โพสต์โดย Tsutomu
2 จาก 2
นิทานชาดกมีความเกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์โดยบูรพาจารย์ด้านนาฏศิลป์เล็งเห็นถึงความสำคัญและข้อคิดคติสอนใจต่างๆในนิทานชาดกจึงได้นำนิทานชาดกมาแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ ทั้งนี้ยังรวมถึง พระพุทธเจ้าสิบชาติและ การเทศมหาชาติ ก้มีการแสดงนาฏศิลป์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะเรียกว่า เทศมหาชาติออกตัว
20/3/55 โพสต์โดย ระบำรำฟ้อน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปลาบู่ทอง...
ที่มานิทานชาดก เยอะๆ ๆ
วันนี้วันพระเลยเอาชาดกธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยเพร่ นิทาน ชาดก – บุญที่ให้ทานแก่ปลา
ความหมายของสำนวน"น้ำกลิ้งบนใบบอน"ตรงกับนิทานชาดกเรื่องอะไร?
นิทานชาดก :: ตอน เตมีย์ชาดก 3
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู