หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วันที่ 29 ก.ค. ของทุกปี คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ
ในฐานะที่เราทุกคนเป็นคนไทย  อยากให้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  และเนื่องเดือนกรกฎาคมของทุกปี  จะมีวันสำคัญของคนไทยเราอยู่  โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  จึงขอเชิญชวนชาวกูรูทุกท่าน  ร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและสวยงาม  เพื่อเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติไทยเราไว้ ด้วยนะครับ
อักษรศาสตร์ | ภาษาไทย 9/7/53 โพสต์โดย Decepticon
คำตอบ
1 จาก 7
ร่วมกันอ่าน ร่วมกันเขียน และร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องดีกว่านะคะ
9/7/53 โพสต์โดย aun_ka
2 จาก 7
9/7/53 โพสต์โดย Season World
3 จาก 7
วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9/7/53 โพสต์โดย สติง
4 จาก 7
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ :)
9/7/53 โพสต์โดย พินธ์
5 จาก 7
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านพี่
9/7/53 โพสต์โดย มหาสดัม
6 จาก 7
งั้น  หลังจากวันเกิดผม ก็จะเริ่มใช้ภาษาไทยใหเถกแล้วกันนะค้าบ
ว่าแต่ ชื่อคุณ    ทำไมถึงเอาชื่อนี้มาตั้งล่ะครับ  ดูลึกลับ  ยังไงชอบกล
9/7/53 โพสต์โดย mythailand
7 จาก 7
เราคนไทยสุดโต่ง...
กินผัดไท
เทียวสุโขทัย
ใช่สายการบินไทย
แต่งชุดไทย
ปลูกบ้านเรือนไทย
ฟังเพลงไทย
ดูหนังที่เฉลิมไทย
ทำงานที่ไทยคู่ฟ้า
   เล่นฟุตบอลล์? ทีมไทยเอ  (ไม่ใช่ไทย ก.)
เพราะไทยก. (เป็นโรคสังคมรังเกียจ)
14/7/53 โพสต์โดย ผลบุญ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถามชาวกูรู ภาษาไทยมีการสอบเปนระดับไหม สำหรับชาวต่างชาติ
วันสำคัญไทยเป็นภาษาอังกฤษ
เวลาผู้นำไทยกับผู้นำลาวสนทนากันนี่ ใช้ภาษาอะไรเหรอครับ
" ฝรั่งพูดไทย " ?
คุณชอบภาษาอะไรที่สุดเพราะอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู