หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รองรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตเรียกว่าอย่างไร
รองรอยการกระทำของมนุษย์ในอดีตเรียกว่าอย่างไร
กฏหมายแต่งงาน | หย่าร้าง 11/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
12/9/53 โพสต์โดย 2pm
2 จาก 2
ร่องรอยที่มนุษย์ทำขึ้น (archaeological features) เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ทั้งเป็นสิ่งที่เมื่อเคลื่อนย้ายแล้วจะสูญเสียลักษณะดั้งเดิมตามที่มนุษย์ในอดีตสร้างไว้ หลักฐานทางโบราณคดีประเภทนี้ได้แก่ ร่องรอยต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น กองไฟ หลุมเสาบ้าน หลุมขยะ หลุมฝังศพ ซากอาคาร ดินที่ถมเป็นลานบ้าน ฯลฯ (จาก "คู่มือการปฎิบัติงานด้านโบราณคดี". สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม : 2551 หน้า 3.)
20/9/53 โพสต์โดย เจ้าราชบุตร
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ในอนาคตมนุษย์เราจะสามารถย้อนเวลาไปอดีตได้จริงหรอ
เพราะมีภาษา มนุษย์เลยมี อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต
คุณคิดว่า อดีต อนาคต มีจริงหรือไม่ และถ้ามีจริงแล้วขณะนี้ อดีต อนาคต อยู่ส่วนไหนบนโลก
คุณคิดว่ามีอะไรในโลกปัจจุบันที่ไม่เหมือนในอดีต ?
ชาติก่อนคุณเกิดเป็นอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู