หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คดีภาคผู้เยาว์
คดีพรากผู้เยาว์ กรณีฝ่ายหญิงอายุ 12 ปี ฝ่ายชายอายุ 27 ปี อบู่กินกันมาได้สามปีที่บ้านของฝ่ายชายจนหญิงอายุ 15 ปี โดยที่ฝ่ายบิดามารดาของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายยินยอมรู้เห็นทุกอย่างและครอบครัวของฝ่ายหญิงมาส่งที่บ้านของฝ่ายชายด้วยตัวเอง แต่กลับมีข้อพิกผ้นเนื่องจากฝ่ายชายแบะหญิงเดมีปากเสียงทำให้แม่ของฝ่ายหญิงแจ้งตำรวจเอาเรื่องจากฝ่ายชายในข้อหาพราขกผู้เยาว์ ฝ่ายชายมีโทษสถานใด
กฏหมายอาญา 26/3/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
โดนข้อหาพรากผู้เยาว์  เพราะความยินยอมพร้อมใจไม่ทำให้พ้นสภาพจากการเป็นผู้เยาว์
26/3/55 โพสต์โดย แป๊ป โบโร่
2 จาก 3
อืมเป็นคดีฉบับเด็กๆ เพราะเป็น "ภาคผู้เยาว์" ไม่ใช่ภาคผู้ใหญ่ สงสัยจะเป็นพากย์ไทยด้วย พร้อมทั้งพรากผู้เยาว์ไปอีกต่างหาก~~~
26/3/55 โพสต์โดย SafeGuard007
3 จาก 3
ผิดทั้งกฏหมายแพ่งและกฏหมายอาญาเลยครับ
---------------------------------------------------------------
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2 เงื่อนไขแห่งการสมรส
มาตรา 1448 การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปี บริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรส ก่อนนั้นได้
-----------------------------------------
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 283ทวิ ผู้ใดพาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดตาม วรรคแรกเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่ เกินสิบห้าปี ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพา ไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ต้องระวาง โทษตามที่บัญญัติในวรรคแรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ความผิดตามวรรคแรกและ วรรคสามเฉพาะกรณีที่กระทำแก่บุคคลอายุ เกินสิบห้าปี เป็นความผิดอันยอมความได้
มาตรา 318 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไป ด้วยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาท ถึงสองหมื่นบาท
ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น
ถ้าความผิดตาม มาตรานี้ ได้กระทำเพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกพัน บาท ถึงสามหมื่นบาท
มาตรา 319 ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไป เสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และ ปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท
    ผู้ใดโดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้พรากนั้น
------------------------------
ไม่ใช่นักกฏหมายนะครับแต่นำมาให้อ่านครับ รายละเีอียดคงต้องปรึกษานักกฎหมาย
26/3/55 โพสต์โดย บุญกึม ณ. ครับ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครรู้เรื่องการตัดสินคดีของศาลฎีกาบ้างครับ
สินสอดคืออะไร
หญิงไทยสมรสกับชายต่างชาติแต่ไม่จดทะเบียนเมื่อแยกทางกันผู้หญิงจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
กรณีนี้ ถ้าคุณเป็นฝ่ายชายจะตอบเค้ายังไง " แม่ของฝ่ายหญิงให้ถามฝ่ายชายว่า ถ้าน้องกลับมาอยู่บ้านจะรับผิดชอบน้องไหม "
ผู้เยาว์ทำสัญญาซื้อขายโดยมิได้รับความยินยอมจากผุ้แทนโดยชอบธรรม นิติกรรมจะมีผลอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู