หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเองมีอะไรบ้างครับ
องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คอมพิวเตอร์ | การศึกษา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ 12/1/55 โพสต์โดย eakachai06
คำตอบ
1 จาก 1
1. การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง
  2. กำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน โดยเริ่มต้นจากบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. การวางแผนการเรียน โดยผู้เรียนกำหนดวัตถุประสงค์ของวิชา ผู้เรียนควรวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนตามลำดับ
  4. การแสวงหาแหล่งวิทยาการ เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่มีความสำคัญต่อการศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
  5. การประเมินผล เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองเป็นอย่างดี การประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
19/3/55 โพสต์โดย ฐานา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิจัยเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองดานการเรียน พอจะมีคนทำแล้วไหมค่ะ
อาหารกับอารมณ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
อะไรบ้าง? ที่เป็นการเรียนรู้ครั้งสำคัญสำหรับคุณ
คุณคิดว่าคนแรกคือ..คนที่เรียนแล้วจบได้เกรดเฉลี่ยรวม 3.44 โดยใช้สมองของตนเองทั้งหมด..!!
ตอบข้อ2 ครับ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู