หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เทคโนโลยีการสือสารสมัยใหม่ คืออะไร
ลอจิสติกส์ | เคมีเทคนิก 21/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
เทคโนโลยีการสือสารสมัยใหม่ คือ เครื่องมือสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยียุคใหม่เข้าช่วย  จนสามารถใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น  โทรศัพท์มือถือ  อินเทอร์เน็ท เป็นต้น
21/8/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
เทคโนโลยีสมัยใหม่คืออะไร
14/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
เทคโนโลยีสมัยใหม่มีอะไรอีกนอกจากโทรศัพท์และอินเทอเน็ต
14/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ คิดว่าอะไร?
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มีอะไรบ้างค่ะ แล้วมีประโยชน์และผลกระทบอย่างไรบ้างค่ะ
บูรณาการ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือสาร
ให้นักศึษาเลือกเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มา3รายการแล้วอธิบายการทำงาน ประโยชน์และผลกระทบที่ได้รับ
องค์ประกอบของการติดต่อสือสารขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู