หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บัญชีสินทรัพย์มีอะไรบ้าง
หมวดบัญชีสินทรัพย์ทั้งหมด
การบัญชี 22/2/53 โพสต์โดย NKP
คำตอบ
1 จาก 3
1. เงินสด และ เงินฝากธนาคาร
2. ทรัพย์สินหมุนเวียน ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็ว เช่น ลูกหนี้ เป็นต้น
3. ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดินอาคาร เครื่องจักร ค่ะ
สำหรับ รหัสบัญชี ตอนเรียนก็ จะใช้ หมวด 1 ค่ะ
แต่พอมาทำงานจริงๆ ใช้ได้หลายๆ หมวดค่ะ แล้วแต่เราจะตั้งค่ะ 1-9 ได้หมดเลยค่ะ
22/2/53 โพสต์โดย pimvara
2 จาก 3
1.สินทรัพหมุนเวียน เงินสด เงินฝากธนาคาร สินค้าคงเหลือ เป็นต้น
2.เงินลงทุนระยะยาว เช่น เงินที่นำไปซื้อหุ้น
3.สินทรัพถาวร เช่น บ้าน ที่ดิน เครื่องจัก เป็นต้น
4.สินทรัพย์อื่นๆ(จะอยู่ในหมวดสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน) เช่นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ค่าความนิยม เป็นต้น โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี
ตอนนี้เรียนอยู่ค่ะ แต่แค่ ปวช2 เอง
22/2/53 โพสต์โดย ลูกเสือค่ะ
3 จาก 3
แบ่งเป็น 2 ประเภท หลัก ๆ คือ สินทรัพย์หมุนเวียน และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ค่ะ

สินทรัพย์หมุนเวียน ก็คือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้รวดเร็ว ได้แก่
เงินสด /เงินฝากธนาคาร /ลูกหนี้ /ตั๋วเงินรับ/วัสดุสำนักงาน /วัสดุสิ้นเปลือง /วัตถุดิบ ฯลฯ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซึ่งบัญชีก็มีไม่มาก แล้วก็ไม่ย่อยเท่าสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะ
ได้แก่ อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เงินให้กู้ยืมระยะยาว ฯลฯ ประมาณนี้ค่ะ
เป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว หรือสินทรัพย์ที่เอาไว่ใช้งานและมีอายุการใช้งานมากกว่าปี ค่ะ
19/4/53 โพสต์โดย rakthai
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สินทรัพย์สุทธิ คืออะไร
ที่ดิน จัดอยู่ในหมวดสินทรัพย์ประเภทใด
มูลค่าสินทรัพย์ คืออะไร
คุณคิดว่าคุณบริหาร
หมวดหนี้สิน ทางบัญชี มีอะไรบ้างที่เป็นหนี้สินค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู