หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สมาคมอาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ได้แก่ประเทศใดบ้าง
ข้อมูล 24/8/52 โพสต์โดย nat 123
คำตอบ
1 จาก 11
อาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2513 อันเป็นผลจากการประชุมที่กรุงเทพฯ โดยสมาชิกก่อตั้งของสมาคมฯมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันและจำนวนสมาชิกจะคงอยู่เท่านี้มาอีก 17 ปี ในวันที่ 8 มกราคม 2527 บรูไน ดารุสซาลัมจึงเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่ 6 และจากนั้นเวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540 กัมพูชาเมื่อ 30 เมษายน 2542 รวม 10 ประเทศ ปัจจุบันอาเซียนมีประชากรรวม 503 ล้านคน มีดินแดนรวมกัน 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่า 737 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าการค้ารวม 720 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อแรกนั้นประเทศสมาชิกก่อตั้งแสดงเจตนารมณ์ว่ามีความประสงค์ให้อาเซียนเป็นเวทีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันด้านเศรษฐกิจ แต่ในข้อเท็จจริงแล้วอาเซียนมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจน้อยมากจนกระทั่ง 10 ปีให้หลังคือในปี 2520จึงได้เริ่มมีการดำเนินการจริงจังตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งอาเซียนโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ประชุมกันที่กรุงมะนิลา และบรรลุข้อตกลงเป็นครั้งแรกที่จะเจรจาลดภาษีศุลกากรเป็นรายสินค้า ซึ่งแม้ว่าจะดูเป็นการเคลื่อนไหวที่ช้ามากสำหรับการที่จะเปิดประเทศรองรับการค้าเสรี แต่ข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการประนีประนอมระหว่างประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมกับประเทศที่อุตสาหกรรมยังล้าหลัง ซึ่งฝ่ายหลังนี้อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีประชากร 120 ล้านคนตกอยู่ในฐานะดังกล่าวด้วย แต่พํมนาการของอาเซียนดังกล่าวก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ จนกระทั่งเข้าสู่ศควรรษใหม่ ในเดือนตุลาคม 2546 ในการประชุมระดับผู้นำอาเซียนที่เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียได้มีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนขึ้น ซึ่งได้นับการสนับสนุนจากประชาคมโลกทั่วไปโดยเฉพาะสหภาพยุโรป ซึ่งมีประสบการณ์ในการบูรณาการประเทศต่างๆเข้าด้วยกันมาก่อน
24/8/52 โพสต์โดย regal bawniim
2 จาก 11
24/8/52 โพสต์โดย regal bawniim
3 จาก 11
5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปินส์  สิงคโปร์ และไทย
27/4/54 โพสต์โดย ขนนก
4 จาก 11
7 ประเทศ คือ 1 บรูไน 2 กัมพูชา 3 อินโดนีเชีย 4 ลาว 5 มาเลเชีย 6 ฟิลิปปินส์
7 สิงคโปร
2/7/55 โพสต์โดย เด็กสร้างช้าง
5 จาก 11
5 ประเทศ  ไทย  กัมพูชา  ฯลฯ
10/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 11
ขอตอบว่ามี 5 ประเทศ
1.อินโดนีเซีย
2.มาเลเซีย
3.ฟิลิปปินส์
4.สิงคโปร์
5.ไทย
ลงนามก่อตั้ง 8/8/2510
12/9/55 โพสต์โดย ประจักษ์ เจมส์
7 จาก 11
5 ประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
6/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 11
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน คือ
1/3/56 โพสต์โดย SHADOWs 1
9 จาก 11
8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
13/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 11
ข้อใดไม่ใช่ประเทศที่เป็นสมาชิกเเรกเริ่มของอาเซียน
10/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 11
คำขวัญของอาเซียน
2/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อุปสรรคของประเทศสมาคมอาเซียนคืออะไร
การรวมตัวเป็นสมาคมอาเชียนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร
ผลกระทบต่อประเทศไทยหลังจากสมาคมอาเซียนเปิดเป็นทางการ
อาเซียนคืออะไร
ปฏิญญากรุงเทพ คือ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู