หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภาษาถิ่น 4 ภาค ไปไหนมา
รบกวนถามคำภาษาถิ่น เหนือ ใต้ อีสาน  ของคำว่า
1) ไปไหนมา
2) ฉันชอบรัปประทานส้มตำ
ย้ายถิ่นฐาน 6/9/53 โพสต์โดย มือใหม่จ้า
คำตอบ
1 จาก 53
ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งของประเทศ ในประเทศไทยมีภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต้ และภาษาถิ่นเหนือที่เรียกกันว่า ภาษาล้านนา ภาษาถิ่นเป็นภาษาเดียวกันกับภาษาไทย แต่มีลักษณะบางอย่างแตกต่างผิดเพี้ยนไปจากภาษากลาง และความแตกต่างนั้นมักเป็นระบบ เช่น คำที่ภาษากรุงเทพฯ ใช้ ร ภาษาเหนือจะเป็น ฮ เช่น คำว่า รัก เป็น ฮัก คำว่า เรือน เป็น เฮือน คำว่า ร้อง เป็น ฮ้อง เป็นต้น

ในแต่ละถิ่นอาจจะมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ในภาษาถิ่นใต้ ก็มีภาษาสงขลา ภาษานคร ภาษาตากใบ ภาษาสุราษฎร์ เป็นต้น ภาษาท้องถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ภาษาถิ่นทุกภาษาเป็นภาษาที่สำคัญในสังคมไทย เป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ และวัฒนธรรมทุกแขนงของท้องถิ่น เราจึงควรรักษาภาษาถิ่นทุกถิ่นไว้ใช้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นสมบัติมรดกของชาติต่อไป

ตัวอย่าง ภาษาถิ่น


คำสวัสดี/ทักทาย
ภาคเหนือ สวัสดีเจ้า
ภาคกลาง สวัสดี
ภาคอีสาน ไปไส
ภาคใต้ พรือ
ภาษาอังกฤษ How are you ?
 
การขยับตัว
ภาคเหนือ ขด - การขยับตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง
ภาคกลาง เหยิบ - การขยับตัวออกไปด้านใดด้านหนึ่ง (สุโขทัย)
ภาคอีสาน ตู้ด - การขยับออกไปด้านหลังโดยไม่ยกก้น
ภาคใต้ ถด - การยกก้นขยับตัวไปด้านหน้า
 แถด - การยกก้นขยับตัวไปด้านหลัง
 
ยอดเยี่ยม, ดีมาก
ภาคเหนือ ดีประล่ำประเหลือ
ภาคกลาง ว้าย ดีจริงๆ ไอ้น้อง พ่อคุณเอ๋ย ดีแท้ๆ (สุโขทัย)
ภาคอีสาน ปัดโธ่ ! ช่างแม่นเหลือใจกูแท้หนอ บ่เคยเห็นเลยพี่น้องเอ๊ย ช่างแม่นอ่อนช้อยหลายเด๊
ภาคใต้ แม่เอ๊ย แม่และ ฉาดได้แรงอกกูเกินนิ
ภาษาอังกฤษ That is great.  
 
อร่อย, อร่อยมาก
ภาคเหนือ ลำแต้ แต้
ภาคกลาง แม่เจ้าโว้ย อร่อยแท้ๆ เนอะ
ภาคอีสาน แซ่บอีหลี
ภาคใต้ ฉาดเข้าลึกถึงหัวใจ ไข่เฮ้ย มึงลองแล
ภาษาอังกฤษ Delicious
 
ฟักทอง
ภาคเหนือ บะน้ำแก้ว, ฟักแก้ว
ภาคกลาง ฟักทอง
ภาคอีสาน บักอึ๊
ภาคใต้ น้ำเต้า
ภาษาอังกฤษ Pumpkin
 
ของเหลวที่ทะลักเล็ดลอดออกมา  
ภาคเหนือ แฟบ
ภาคกลาง ปลิ้น
ภาคอีสาน ซอด
ภาคใต้ แพร็ด
ภาษาอังกฤษ Squirt
 
มะละกอ
ภาคเหนือ บะกล้วยแต้ด
ภาคกลาง มะละกอ
ภาคอีสาน บักหุ่ง  
ภาคใต้ ลอกอ
ภาษาอังกฤษ Papaya
 
เมล็ดมะละกอ
ภาคเหนือ แก่นบะกล้วยแต้ด
ภาคกลาง เมล็ดมะละกอ
ภาคอีสาน ในบักหุ่ง
ภาคใต้ เล็ดลอกอ
 
สับปะรด
ภาคเหนือ บะขะนัด
ภาคกลาง สับปะรด
ภาคอีสาน บักนัด
ภาคใต้ ยานัด, มะลิ (ภาษาท้องถิ่น สงขลา)
ภาษาอังกฤษ Pineapple
 
ฝรั่ง
ภาคเหนือ บะแกว (ภาษาท้องถิ่น แพร่), บะหมั่น (ภาษาท้องถิ่น ลำปาง),บะกล้วยก๋า (ภาษาท้องถิ่น เชียงใหม่)
ภาคกลาง ฝรั่ง
ภาคอีสาน บักสีดา
ภาคใต้ ชมพู่
ภาษาอังกฤษ Guava
 
น้อยหน่า
ภาคเหนือ บะแน, บะนอแน
ภาคกลาง น้อยหน่า
ภาคอีสาน บักเขียบ
ภาคใต้ น้อยหน่า
ภาษาอังกฤษ Custard apple, Sugar apple
 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาคเหนือ เม็ดบะม่วงหิมพานต์
ภาคกลาง เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาคอีสาน เม็ดบักม่วง
ภาคใต้ ยาร่วง, เล็ดล่อ, หัวครก (ภาษาท้องถิ่น นครศรีธรรมราช)
กาหยู (ภาษาท้องถิ่น ระนอง), กาหยี (ภาษาท้องถิ่น ภูเก็ต)
ภาษาอังกฤษ Cashew
 
รองเท้า
ภาคเหนือ เกิบ, แคปฟองนวล (รองเท้าฟองน้ำ ภาษาท้องถิ่น น่าน)
ภาคกลาง อีัแตะ
ภาคอีสาน เกิบ
ภาคใต้ เกือก
ภาษาอังกฤษ Sandals

ที่มา เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=7562.0
6/9/53 โพสต์โดย 유리
2 จาก 53
มีีเวลาโทรมาด้วยเหรอ
14/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 53
ภาษาใต้นะครับ
1.) ไปไหน๊มาฮั๊น?
2.) ชั่นฉ๋อบกิน(กะ-อิ๋น ออกเสียงเร็วๆ)หล่อก๋อฮ์

เหมือนจะตรง แต่มันพิมไม่ถูกอ่ะ = ="
30/9/53 โพสต์โดย มือใหม่หััดเล่นครับ
4 จาก 53
ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งของประเทศ ในประเทศไทยมีภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต้ และภาษาถิ่นเหนือที่เรียกกันว่า ภาษาล้านนา ภาษาถิ่นเป็นภาษาเดียวกันกับภาษาไทย แต่มีลักษณะบางอย่างแตกต่างผิดเพี้ยนไปจากภาษากลาง และความแตกต่างนั้นมักเป็นระบบ เช่น คำที่ภาษากรุงเทพฯ ใช้ ร ภาษาเหนือจะเป็น ฮ เช่น คำว่า รัก เป็น ฮัก คำว่า เรือน เป็น เฮือน คำว่า ร้อง เป็น ฮ้อง เป็นต้น

ในแต่ละถิ่นอาจจะมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ในภาษาถิ่นใต้ ก็มีภาษาสงขลา ภาษานคร ภาษาตากใบ ภาษาสุราษฎร์ เป็นต้น ภาษาท้องถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ภาษาถิ่นทุกภาษาเป็นภาษาที่สำคัญในสังคมไทย เป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ และวัฒนธรรมทุกแขนงของท้องถิ่น เราจึงควรรักษาภาษาถิ่นทุกถิ่นไว้ใช้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นสมบัติมรดกของชาติต่อไป

ตัวอย่าง ภาษาถิ่น


คำสวัสดี/ทักทาย
ภาคเหนือ สวัสดีเจ้า
ภาคกลาง สวัสดี
ภาคอีสาน ไปไส
ภาคใต้ พรือ
ภาษาอังกฤษ How are you ?
 
การขยับตัว
ภาคเหนือ ขด - การขยับตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง
ภาคกลาง เหยิบ - การขยับตัวออกไปด้านใดด้านหนึ่ง (สุโขทัย)
ภาคอีสาน ตู้ด - การขยับออกไปด้านหลังโดยไม่ยกก้น
ภาคใต้ ถด - การยกก้นขยับตัวไปด้านหน้า
 แถด - การยกก้นขยับตัวไปด้านหลัง
 
ยอดเยี่ยม, ดีมาก
ภาคเหนือ ดีประล่ำประเหลือ
ภาคกลาง ว้าย ดีจริงๆ ไอ้น้อง พ่อคุณเอ๋ย ดีแท้ๆ (สุโขทัย)
ภาคอีสาน ปัดโธ่ ! ช่างแม่นเหลือใจกูแท้หนอ บ่เคยเห็นเลยพี่น้องเอ๊ย ช่างแม่นอ่อนช้อยหลายเด๊
ภาคใต้ แม่เอ๊ย แม่และ ฉาดได้แรงอกกูเกินนิ
ภาษาอังกฤษ That is great.  
 
อร่อย, อร่อยมาก
ภาคเหนือ ลำแต้ แต้
ภาคกลาง แม่เจ้าโว้ย อร่อยแท้ๆ เนอะ
ภาคอีสาน แซ่บอีหลี
ภาคใต้ ฉาดเข้าลึกถึงหัวใจ ไข่เฮ้ย มึงลองแล
ภาษาอังกฤษ Delicious
 
ฟักทอง
ภาคเหนือ บะน้ำแก้ว, ฟักแก้ว
ภาคกลาง ฟักทอง
ภาคอีสาน บักอึ๊
ภาคใต้ น้ำเต้า
ภาษาอังกฤษ Pumpkin
 
ของเหลวที่ทะลักเล็ดลอดออกมา  
ภาคเหนือ แฟบ
ภาคกลาง ปลิ้น
ภาคอีสาน ซอด
ภาคใต้ แพร็ด
ภาษาอังกฤษ Squirt
 
มะละกอ
ภาคเหนือ บะกล้วยแต้ด
ภาคกลาง มะละกอ
ภาคอีสาน บักหุ่ง  
ภาคใต้ ลอกอ
ภาษาอังกฤษ Papaya
 
เมล็ดมะละกอ
ภาคเหนือ แก่นบะกล้วยแต้ด
ภาคกลาง เมล็ดมะละกอ
ภาคอีสาน ในบักหุ่ง
ภาคใต้ เล็ดลอกอ
 
สับปะรด
ภาคเหนือ บะขะนัด
ภาคกลาง สับปะรด
ภาคอีสาน บักนัด
ภาคใต้ ยานัด, มะลิ (ภาษาท้องถิ่น สงขลา)
ภาษาอังกฤษ Pineapple
 
ฝรั่ง
ภาคเหนือ บะแกว (ภาษาท้องถิ่น แพร่), บะหมั่น (ภาษาท้องถิ่น ลำปาง),บะกล้วยก๋า (ภาษาท้องถิ่น เชียงใหม่)
ภาคกลาง ฝรั่ง
ภาคอีสาน บักสีดา
ภาคใต้ ชมพู่
ภาษาอังกฤษ Guava
 
น้อยหน่า
ภาคเหนือ บะแน, บะนอแน
ภาคกลาง น้อยหน่า
ภาคอีสาน บักเขียบ
ภาคใต้ น้อยหน่า
ภาษาอังกฤษ Custard apple, Sugar apple
 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาคเหนือ เม็ดบะม่วงหิมพานต์
ภาคกลาง เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาคอีสาน เม็ดบักม่วง
ภาคใต้ ยาร่วง, เล็ดล่อ, หัวครก (ภาษาท้องถิ่น นครศรีธรรมราช)
กาหยู (ภาษาท้องถิ่น ระนอง), กาหยี (ภาษาท้องถิ่น ภูเก็ต)
ภาษาอังกฤษ Cashew
 
รองเท้า
ภาคเหนือ เกิบ, แคปฟองนวล (รองเท้าฟองน้ำ ภาษาท้องถิ่น น่าน)
ภาคกลาง อีัแตะ
ภาคอีสาน เกิบ
ภาคใต้ เกือก
ภาษาอังกฤษ Sandals
18/12/53 โพสต์โดย farytail
5 จาก 53
ผมพอรุ้อยู่คำนึงคับคำว่า   ไปไส
น่าจะเหนือนะคับ
23/2/54 โพสต์โดย ์Nonstop์
6 จาก 53
ไปใส    ดี
3/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 53
โกรธ
5/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 53
ไปไหนมาฮั้น
ฉานชอบกินส้มตำ
25/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 53
http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=7562.0 ดูได้ที่นี่
30/1/55 โพสต์โดย zerowinger
10 จาก 53
บ้า
11/3/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 53
ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งของประเทศ ในประเทศไทยมีภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต้ และภาษาถิ่นเหนือที่เรียกกันว่า ภาษาล้านนา ภาษาถิ่นเป็นภาษาเดียวกันกับภาษาไทย แต่มีลักษณะบางอย่างแตกต่างผิดเพี้ยนไปจากภาษากลาง และความแตกต่างนั้นมักเป็นระบบ เช่น คำที่ภาษากรุงเทพฯ ใช้ ร ภาษาเหนือจะเป็น ฮ เช่น คำว่า รัก เป็น ฮัก คำว่า เรือน เป็น เฮือน คำว่า ร้อง เป็น ฮ้อง เป็นต้น

ในแต่ละถิ่นอาจจะมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ในภาษาถิ่นใต้ ก็มีภาษาสงขลา ภาษานคร ภาษาตากใบ ภาษาสุราษฎร์ เป็นต้น ภาษาท้องถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ภาษาถิ่นทุกภาษาเป็นภาษาที่สำคัญในสังคมไทย เป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ และวัฒนธรรมทุกแขนงของท้องถิ่น เราจึงควรรักษาภาษาถิ่นทุกถิ่นไว้ใช้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นสมบัติมรดกของชาติต่อไป

ตัวอย่าง ภาษาถิ่น


คำสวัสดี/ทักทาย
ภาคเหนือ สวัสดีเจ้า
ภาคกลาง สวัสดี
ภาคอีสาน ไปไส
ภาคใต้ พรือ
ภาษาอังกฤษ How are you ?
 
การขยับตัว
ภาคเหนือ ขด - การขยับตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง
ภาคกลาง เหยิบ - การขยับตัวออกไปด้านใดด้านหนึ่ง (สุโขทัย)
ภาคอีสาน ตู้ด - การขยับออกไปด้านหลังโดยไม่ยกก้น
ภาคใต้ ถด - การยกก้นขยับตัวไปด้านหน้า
แถด - การยกก้นขยับตัวไปด้านหลัง
 
ยอดเยี่ยม, ดีมาก
ภาคเหนือ ดีประล่ำประเหลือ
ภาคกลาง ว้าย ดีจริงๆ ไอ้น้อง พ่อคุณเอ๋ย ดีแท้ๆ (สุโขทัย)
ภาคอีสาน ปัดโธ่ ! ช่างแม่นเหลือใจกูแท้หนอ บ่เคยเห็นเลยพี่น้องเอ๊ย ช่างแม่นอ่อนช้อยหลายเด๊
ภาคใต้ แม่เอ๊ย แม่และ ฉาดได้แรงอกกูเกินนิ
ภาษาอังกฤษ That is great.  
 
อร่อย, อร่อยมาก
ภาคเหนือ ลำแต้ แต้
ภาคกลาง แม่เจ้าโว้ย อร่อยแท้ๆ เนอะ
ภาคอีสาน แซ่บอีหลี
ภาคใต้ ฉาดเข้าลึกถึงหัวใจ ไข่เฮ้ย มึงลองแล
ภาษาอังกฤษ Delicious
 
ฟักทอง
ภาคเหนือ บะน้ำแก้ว, ฟักแก้ว
ภาคกลาง ฟักทอง
ภาคอีสาน บักอึ๊
ภาคใต้ น้ำเต้า
ภาษาอังกฤษ Pumpkin
 
ของเหลวที่ทะลักเล็ดลอดออกมา  
ภาคเหนือ แฟบ
ภาคกลาง ปลิ้น
ภาคอีสาน ซอด
ภาคใต้ แพร็ด
ภาษาอังกฤษ Squirt
 
มะละกอ
ภาคเหนือ บะกล้วยแต้ด
ภาคกลาง มะละกอ
ภาคอีสาน บักหุ่ง  
ภาคใต้ ลอกอ
ภาษาอังกฤษ Papaya
 
เมล็ดมะละกอ
ภาคเหนือ แก่นบะกล้วยแต้ด
ภาคกลาง เมล็ดมะละกอ
ภาคอีสาน ในบักหุ่ง
ภาคใต้ เล็ดลอกอ
 
สับปะรด
ภาคเหนือ บะขะนัด
ภาคกลาง สับปะรด
ภาคอีสาน บักนัด
ภาคใต้ ยานัด, มะลิ (ภาษาท้องถิ่น สงขลา)
ภาษาอังกฤษ Pineapple
 
ฝรั่ง
ภาคเหนือ บะแกว (ภาษาท้องถิ่น แพร่), บะหมั่น (ภาษาท้องถิ่น ลำปาง),บะกล้วยก๋า (ภาษาท้องถิ่น เชียงใหม่)
ภาคกลาง ฝรั่ง
ภาคอีสาน บักสีดา
ภาคใต้ ชมพู่
ภาษาอังกฤษ Guava
 
น้อยหน่า
ภาคเหนือ บะแน, บะนอแน
ภาคกลาง น้อยหน่า
ภาคอีสาน บักเขียบ
ภาคใต้ น้อยหน่า
ภาษาอังกฤษ Custard apple, Sugar apple
 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาคเหนือ เม็ดบะม่วงหิมพานต์
ภาคกลาง เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาคอีสาน เม็ดบักม่วง
ภาคใต้ ยาร่วง, เล็ดล่อ, หัวครก (ภาษาท้องถิ่น นครศรีธรรมราช)
กาหยู (ภาษาท้องถิ่น ระนอง), กาหยี (ภาษาท้องถิ่น ภูเก็ต)
ภาษาอังกฤษ Cashew
 
รองเท้า
ภาคเหนือ เกิบ, แคปฟองนวล (รองเท้าฟองน้ำ ภาษาท้องถิ่น น่าน)
ภาคกลาง อีัแตะ
ภาคอีสาน เกิบ
ภาคใต้ เกือก
ภาษาอังกฤษ Sandals
10/7/55 โพสต์โดย gurock888
12 จาก 53
ััั้เม
23/8/55 โพสต์โดย การเล่นspeed stack
13 จาก 53
ไปไสมา
เฮา,กู,ข้อยมักกินตำบักหุ่ง
2/9/55 โพสต์โดย ฌัล
14 จาก 53
เเล้ว หม่องไส เเปลว่าอ่ะไรหรอค่ะ มีให้เลือก 1ที่ใด 2 มองไกล 3ไม่เห็น

4มองดู

ฉาน เเปลว่าอ่ะไรหรอค่ะ มีให้เลือก 1เเตกฉาน 2ส่องเเสง 3ชัดเจน

4ข้าพเจ้า

เเล้วก็อู้ เเปลว่า อ่ะไรหรอค่ะ 1 ขี้เกรียจ 2 อุดอู้ 3 พูด 4ซอ ช่วยบอกที่ค่ะ
2/11/55 โพสต์โดย ผ้าเเพร
15 จาก 53
ผม
28/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 53
ผม
28/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 53
ไปไสมา
13/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 53
ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งของประเทศ ในประเทศไทยมีภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต้ และภาษาถิ่นเหนือที่เรียกกันว่า ภาษาล้านนา ภาษาถิ่นเป็นภาษาเดียวกันกับภาษาไทย แต่มีลักษณะบางอย่างแตกต่างผิดเพี้ยนไปจากภาษากลาง และความแตกต่างนั้นมักเป็นระบบ เช่น คำที่ภาษากรุงเทพฯ ใช้ ร ภาษาเหนือจะเป็น ฮ เช่น คำว่า รัก เป็น ฮัก คำว่า เรือน เป็น เฮือน คำว่า ร้อง เป็น ฮ้อง เป็นต้น

ในแต่ละถิ่นอาจจะมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น ในภาษาถิ่นใต้ ก็มีภาษาสงขลา ภาษานคร ภาษาตากใบ ภาษาสุราษฎร์ เป็นต้น ภาษาท้องถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ภาษาถิ่นทุกภาษาเป็นภาษาที่สำคัญในสังคมไทย เป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ และวัฒนธรรมทุกแขนงของท้องถิ่น เราจึงควรรักษาภาษาถิ่นทุกถิ่นไว้ใช้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นสมบัติมรดกของชาติต่อไป

ตัวอย่าง ภาษาถิ่น


คำสวัสดี/ทักทาย
ภาคเหนือ สวัสดีเจ้า
ภาคกลาง สวัสดี
ภาคอีสาน ไปไส
ภาคใต้ พรือ
ภาษาอังกฤษ How are you ?
 
การขยับตัว
ภาคเหนือ ขด - การขยับตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง
ภาคกลาง เหยิบ - การขยับตัวออกไปด้านใดด้านหนึ่ง (สุโขทัย)
ภาคอีสาน ตู้ด - การขยับออกไปด้านหลังโดยไม่ยกก้น
ภาคใต้ ถด - การยกก้นขยับตัวไปด้านหน้า
แถด - การยกก้นขยับตัวไปด้านหลัง
 
ยอดเยี่ยม, ดีมาก
ภาคเหนือ ดีประล่ำประเหลือ
ภาคกลาง ว้าย ดีจริงๆ ไอ้น้อง พ่อคุณเอ๋ย ดีแท้ๆ (สุโขทัย)
ภาคอีสาน ปัดโธ่ ! ช่างแม่นเหลือใจกูแท้หนอ บ่เคยเห็นเลยพี่น้องเอ๊ย ช่างแม่นอ่อนช้อยหลายเด๊
ภาคใต้ แม่เอ๊ย แม่และ ฉาดได้แรงอกกูเกินนิ
ภาษาอังกฤษ That is great.  
 
อร่อย, อร่อยมาก
ภาคเหนือ ลำแต้ แต้
ภาคกลาง แม่เจ้าโว้ย อร่อยแท้ๆ เนอะ
ภาคอีสาน แซ่บอีหลี
ภาคใต้ ฉาดเข้าลึกถึงหัวใจ ไข่เฮ้ย มึงลองแล
ภาษาอังกฤษ Delicious
 
ฟักทอง
ภาคเหนือ บะน้ำแก้ว, ฟักแก้ว
ภาคกลาง ฟักทอง
ภาคอีสาน บักอึ๊
ภาคใต้ น้ำเต้า
ภาษาอังกฤษ Pumpkin
 
ของเหลวที่ทะลักเล็ดลอดออกมา  
ภาคเหนือ แฟบ
ภาคกลาง ปลิ้น
ภาคอีสาน ซอด
ภาคใต้ แพร็ด
ภาษาอังกฤษ Squirt
 
มะละกอ
ภาคเหนือ บะกล้วยแต้ด
ภาคกลาง มะละกอ
ภาคอีสาน บักหุ่ง  
ภาคใต้ ลอกอ
ภาษาอังกฤษ Papaya
 
เมล็ดมะละกอ
ภาคเหนือ แก่นบะกล้วยแต้ด
ภาคกลาง เมล็ดมะละกอ
ภาคอีสาน ในบักหุ่ง
ภาคใต้ เล็ดลอกอ
 
สับปะรด
ภาคเหนือ บะขะนัด
ภาคกลาง สับปะรด
ภาคอีสาน บักนัด
ภาคใต้ ยานัด, มะลิ (ภาษาท้องถิ่น สงขลา)
ภาษาอังกฤษ Pineapple
 
ฝรั่ง
ภาคเหนือ บะแกว (ภาษาท้องถิ่น แพร่), บะหมั่น (ภาษาท้องถิ่น ลำปาง),บะกล้วยก๋า (ภาษาท้องถิ่น เชียงใหม่)
ภาคกลาง ฝรั่ง
ภาคอีสาน บักสีดา
ภาคใต้ ชมพู่
ภาษาอังกฤษ Guava
 
น้อยหน่า
ภาคเหนือ บะแน, บะนอแน
ภาคกลาง น้อยหน่า
ภาคอีสาน บักเขียบ
ภาคใต้ น้อยหน่า
ภาษาอังกฤษ Custard apple, Sugar apple
 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาคเหนือ เม็ดบะม่วงหิมพานต์
ภาคกลาง เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาคอีสาน เม็ดบักม่วง
ภาคใต้ ยาร่วง, เล็ดล่อ, หัวครก (ภาษาท้องถิ่น นครศรีธรรมราช)
กาหยู (ภาษาท้องถิ่น ระนอง), กาหยี (ภาษาท้องถิ่น ภูเก็ต)
ภาษาอังกฤษ Cashew
 
รองเท้า
ภาคเหนือ เกิบ, แคปฟองนวล (รองเท้าฟองน้ำ ภาษาท้องถิ่น น่าน)
ภาคกลาง อีัแตะ
ภาคอีสาน เกิบ
ภาคใต้ เกือก
ภาษาอังกฤษ Sandals
14/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
19 จาก 53
คุณ
17/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 53
พ่อ
18/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
21 จาก 53
สู
7/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
22 จาก 53
อะไรว่า -.-
5/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
23 จาก 53
เกิบ
24/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
24 จาก 53
โห้อะไรเนี่ยมายาว จริง
2/3/56 โพสต์โดย ผ้าเเพร
25 จาก 53
ดี
9/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
26 จาก 53
เอาภาษาผู้หม่านมาปันเด้อขะ
1) ไปไหนมา " ตังสูไปซิไหลมาเด๊
2) ฉันชอบรัปประทานส้มตำ " โตข้อยมักตำส้มขะ
24/6/56 โพสต์โดย แอปเปิ้ลแดง
27 จาก 53
เป็นเพื่อนกัน
9/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
28 จาก 53
เธอจะไปไหน
9/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
29 จาก 53
ฉันชอบรับประธานส้มตำ ภาคเหนือ
9/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
30 จาก 53
มองภาษาเหนือ
8/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
31 จาก 53
ภูเขาเหนือเรียก
13/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
32 จาก 53
เธอจะไปที่ใด 4ภาค
ฉันชอบรับประทานส้มตำ  4 ภาค
วันนี้ฉันตื่นแต่เช้า  4 ภาค
ฉันรักเธอ  4 ภาค
วันนี้ฟนตกหนักมาก  4 ภาค
1/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
33 จาก 53
1
4/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
34 จาก 53
ภาษาถิ่นภาคใต้  คำว่า ตลาด
5/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
35 จาก 53
ขี้ฮ็อก
15/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
36 จาก 53
ฉัน
19/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
37 จาก 53
คำว่า ฉัน
19/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
38 จาก 53
รองเท้า
25/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
39 จาก 53
สับปะรด ภาคเหนือ
7/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
40 จาก 53
ผลไม้ สี่ภาค
7/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
41 จาก 53
ความหมายของคำว่า อร่อย
7/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
42 จาก 53
โมโห
11/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
43 จาก 53
ภาษาเหนือคำว่า ช้า
1/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
44 จาก 53
ภูเขา ภาคเหนือเรียกว่า ม่อน ดอย ไง
ชอบกินส้มตำภาษษเหนือพูดว่า เปิ้ลมักส้มตำขนาด
21/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
45 จาก 53
คุณ
22/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
46 จาก 53
สดชื่น
22/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
47 จาก 53
ตลาด
27/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
48 จาก 53
ฉัน,ผม
27/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
49 จาก 53
เดิน
5/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
50 จาก 53
อยุธยา
17/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
51 จาก 53
แม่
17/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
52 จาก 53
น้ำตก ภาษาใต้ใช้คำว่า
27/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
53 จาก 53
ภาคกลาง
7/3/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ภาษาไทยถิ่นในประเทศไทยมีกี่ภาษา
รบกวน คุณ หลงลืม ช่วยตอบหน่อยครับ
หาภาษาถิ่น 30คำ
ถ้าเธอขยัน เธอก็จะสอบได้คะแนนดี (ภาษาถิ่นใต้)
เวป ลาว ใช้ภาษาอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู