หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิปัสสนาญาณ 16 คืออะไร มีประโยชน์หรือไม่
วิปัสสนาญาณเป็นโลกียะ หรือโลกุตตระ
ปฏิบัติธรรม | สุภาษิตคำพังเพย | ศาสนา | ธรรมะ 28/12/53 โพสต์โดย Miscellanous
คำตอบ
1 จาก 3
โลกิยะครับ ฌาณ16นั่นแหละ
28/12/53 โพสต์โดย feyhong072
2 จาก 3
วิปัสสนาญาณ 16 คือความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัตือริยมรรคอย่างถูกต้องแล้ว ซึ่งญาณทั้ง ๑๖ นี้จะสรุปลงได้เป็น ๒ ญาณ คือ
๑.  ธัมมฐิติญาณ   ญาณที่เห็นความตั้งอยู่ของธรรมชาติ
๒. นิพพานญาณ  ญาณที่เป็นส่วนของการดับทุกข์
      ญาณทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงกับดับทุกข์ได้ จะสรุปลงในธัมมฐิติญาณคือยังเป็นเพียงการเห็นความตั้งอยู่ของธรรมชาติเท่านั้น แต่ถ้านิพพานปรากฏแล้วก็จะเกิดนิพพานญาณคือ จะเกิดความรู้ว่านิพพานปรากฏแล้ว ถูกต้องแล้ว ไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว  

ประโยชน์คือ ทำให้ดับทุกข์ของจิตใจในปัจจุบันได้ ซึ่งเป็นพวกโลกุตตระ (เรื่องการหลุดพ้นจากโลก)

ลองศึกษารายละเอียดจากเว็บนี้ดู

****************************************************************************
ขอเชิญปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย ศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

อันเป็นหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ที่ยังไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผิดเพี้ยนมาก่อน

ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์  ที่มีเหตุผล  พิสูจน์ได้  ไม่มีความงมงาย และไม่มีใครจะโต้แย้งด้วยเหตุผลได้

ที่ทุกคนสามารถจะ "เข้าใจ" และ "เห็นแจ้ง" ได้  หรือ ศึกษาแล้วเกิด "ดวงตาเห็นธรรม"

ที่เว็บ  "ฉันคืออะไร?"   www.whatami.net  -  เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
29/12/53 โพสต์โดย whatami.net
3 จาก 3
เป็นแผนที่ส่องนำทาง
แต่หัวใจการเดินงาน คือ สติ กายา เวทนา จิตตา ธัมมา  ( เรียนรู้ตรงนี้ก่อน แล้วเจริญตามสม่ำเสมอ )
21/1/54 โพสต์โดย dalin_ple
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีสร้างบุญบารมี.....สมเด็จพระญาณสังวร ภาค 3
กิจ เหตุ และผลของวิปัสสนา ได้แก่อะไร
สรุปแล้วเป็นโสดาบันต้องมี วิปัสสนาณาญ หรือ ไม่เพราะอะไร?
อะไรเป็นลักษณะ เป็นกิจ และเป็นผลของวิปัสสนา
วิปัสสนาญาณ กับ อาสวักขยญาณ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู