หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สค1..ใช้ออกได้จริงรึเปล่า
เอกสาร สค1. คืออะไร, หากซื้อต่อมาจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร, ใช้ออกโฉนดที่ดินใด้จริงรึเปล่า,
กฏหมาย | เงินๆทองๆ 23/11/51 โพสต์โดย tong9
คำตอบ
1 จาก 4
ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก
แต่ที่ได้ยินมา  จาก สค.1 ยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเปลี่ยนเป็น นส.3  แล้วจึงเปลี่ยนเป็นโฉนดครับแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินนี้แน่นอน
23/11/51 โพสต์โดย tossuta
2 จาก 4
แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการหรือไม่

           ในเรื่องนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 890/2509  วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานว่า  การแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เป็น
เอกสารที่ผู้ครอบครองที่ดินยื่นต่อเจ้าพนักงานเพื่อแสดงว่ามีที่ดินอยู่ในความครอบครองของตนก่อนวันใช้บังคับประมวลกฎหมาย
ที่ดิน  ไม่ใช่เอกสารที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น  การที่เจ้าพนักงานลงเลขรับ  ลงชื่อกำกับ  และประทับตราเป็นการแสดงให้เห็นเพียงว่า
เอกสารนี้ได้ผ่านเจ้าพนักงานแล้วเท่านั้นไม่ทำให้หนังสือแบบแจ้งการครอบครองที่ผู้แจ้งทำกลายเป็นหนังสือที่เจ้าพนักงานทำไปได้
และไม่มีข้อความหรือความหมายเป็นการรับรองหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินแต่อย่างใดตามประกาศประทรวงมหาดไทย
ให้แจ้งการครอบครองที่ดินตามแบบ ส.ค. 1 ต่อนายอำเภอท้องที่โดยมีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน รับรองว่าข้อความถูกต้องตาม
ความจริงนั้นเป็นเพียงประกาศแจ้งให้ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินก่อนวันใช้บังคับประมวลกฎหมายที่ดิน  ไปแจ้ง
การครอบครองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศดังกล่าวแล้วเท่านั้น และเป็นประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินปฏิบัติส่วนหนึ่ง ไม่ใช่เป็นประกาศหน้าที่ของกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน   การที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเซ็นชื่อ
รับรองในหนังสือแจ้งการครอบครองเป็นเพียงพยาน ไม่ใช่รับรองว่าหนังสือนั้นเป็นเสมือนหนังสือราชการ
หนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน  (ส.ค.1)  จึงไม่ใช่เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
24/11/51 โพสต์โดย anohneh
3 จาก 4
ส.ค.1เป็นหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดินที่ออกให้กับผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินอื่นและสามารถนำไปขอออกโฉนดหรือ น.ส.3 เป็นการเฉพาะรายได้

อ้างอิงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24/11/51 โพสต์โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์
4 จาก 4
เอกสารการแจ้งสิทธิครอบครอง หากซื้อก็เป็นการโอนสิทธิครอบครองจากเจ้าของเก่ามาเป็นของเรา ใช้ออกโนดได้
11/10/54 โพสต์โดย อิศรา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะเปลี่ยน โฉนด สปก เป็น นศ3 ทำได้ไหมครับ
การจดลิขสิทธิ์โลโก้ผู้ที่รับออกแบบโลโก้สามารถ ขู่ว่าเราละเมิดทรัพย์สินของเขาได้รึเปล่าคะ
อยากรู้คดีความจบแล้ว ยังถือว่ามีคดึความอยู่อีกหรือเปล่า
อยากถามความรู้เรื่องที่ดินหน่อยครับ คืออยากทราบว่าหัวข้อในโฉนดที่ดินข้างล่างนี้หมายความว่าอะไร
โฉนดปิดประกาศที่อำเภอครบ3เดือน จนท.เรียกคืนโฉนด ได้ไหมครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู