หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บิดาคอมพิวเตอร์คือใคร
คอมพิวเตอร์ 25/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ชาร์ลส์ แบบเบจ ได้คิดสร้างเครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเก็บข้อมูล ส่วนควบคุม และส่วนคำนวณ โดยออกแบบให้ใช้ระบบพลังเครื่องยนต์ไอน้ำเป็นตัวหมุนเฟือง และนำบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูล สามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติและเก็บผลลัพธ์ไว้ในหน่วยความจำก่อนแสดงผล ซึ่งจะเป็นบัตรเจาะรูหรือพิมพ์ออกทางกระดาษ แต่ความคิดของแบบเบจ ไม่สามารถประสบผลสำเร็จเนื่องจากเทคโนโลยีในสมัยนั้นไม่เอื้ออำนวย แบบเบจเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1871 ลูกชายของแบบเบจคือ Henry Prevost Babbage ดำเนินการสร้างต่อมาอีกหลายปีและสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1910

หลักการของแบบเบจ ถูกนำมาใช้ในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน แบบเบจจึงได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งคอมพิวเตอร์  

ที่มา : www.thaigoodview.com/node/49283
25/1/55 โพสต์โดย Extreme_XFX
2 จาก 2
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ ถ้าไม่มีโปรแกรมน่ะ

ค.ศ. 1843 เอดา ออกัสตา เลิฟเลซ (Ada Augusta Lovelace) ชาวอังกฤษ ซึ่งเคยร่วมงานกับ แบ๊บเบจ ได้พัฒนา Analytical Engine โดยสามารถใช้เลขฐานสองแทนฐานสิบ และเขียนโปรแกรมด้วยบัตรเจาะรูได้คนแรกของโลก เธอจึงได้รับการยกย่องเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก
25/1/55 โพสต์โดย Nai Surathai
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กฎหมายให้บิดาเลี้ยงบุตรในกรณีใดบ้าง
ใช้หนี้แทนบิดา
คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ มีขนาดใหญ่โต และเกิดความร้อนสูงขณะใช้งาน มีการวิวัฒนาการอย่างไร
ธรรมะในความเข้าใจของเด็กคอมพิวเตอร์.... ?
อัตชีวประวัติของข้าพเจ้าที่โลกลืมใครคือผู้เขียน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู