หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำถามใดที่ส่งเสริมการสรุปและสร้างองค์ความรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา
มาตราตัวสะกดหมายความว่าอย่างไร
วิธีการใดที่ช่วยจัดหมวดหมู่มาตราตัวสะกด
พยัญชนะท้ายเสียงของคำไทยมีกี่เสียง
สมาคม | ปัญหาสังคม 8/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
น่าจะตอบข้อ ค   เพราะเป็นคำถามส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
11/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แม่ตัวสะกด มาตราตัวสะกด ต่างกันอย่างไร
มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด
คำว่า..
อะไรคือเอกลักษณ์ของ โคลงสี่สุภาพ
ตัวอักษรซ้ำๆๆๆ มีไว้เพื่ออะไรตั้งมากมาย เช่น ศ ส ษ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู