หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
ไม่มี
ภาษาแอสเซมบลี | เขียนโปรแกรม 20/1/54 โพสต์โดย อุ้มเด็กภูเก็ตวิทยาลัยคับ
คำตอบ
1 จาก 1
2 ประเภทครับ
คือ

        ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วยเครื่องจักรอันโนมัติต่าง ๆ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้ เช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก ข้อมูลปฐมภูมิจึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาจากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้น ๆ

    ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึงข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจจะมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ ผู้ใช้จึงไม่จำเป็น ต้องไปสำรวจเอง คังตัวอย่าง ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่หน่วยงานรัฐบาลทำไว้แล้ว เช่น สถิติจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด สถิติการส่งสินค้าออก สถิติการนำสินค้าเข้า ข้อมูลเหล่านี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้ใช้งานได้ หรือนำเอาไปประมวลผลต่อ
20/1/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ฝ่ายบุคคลมีกี่ประเภท
นักการตลาดแบ่งผู้บริโภคได้ เป็นกี่ประเภท
โครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท
กลุ่มคนประเภท คิดไปเอง เลยเชื่ออะไรต่างๆนานา โดยเกิดจากความกลัว เค้าเป็นอะไรรึเปล่าค่ะ
ชนชั้นในสังคมไทยแบ่งเป็นกี่ประเภท
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู