หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำเหล่านี้ใช่อักษรนำหรือไม่?
หิริ      =  หิ-หริ
แปรก  =  ปะ-แหรก
ปริตร  =  ปะ-หริด
ขรม    =  ขะ-หรม
โสน    =  สะ-โหน
แถง    =  ถะ-แหง

**ช่วยอธิบายด้วยนะคะ....
ไวยากรณ์ 6/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
อักษรนำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียว พยัญชนะตัวแรกของคำ จะอ่านออกเสียง อะ กิ่งเสียง พยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ประสม และอ่านออเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรกนะคะ

เมื่อดูตามคำอธิบายนี้  คำที่ใช้อักษรนำได้แก่
แปรก  =  ปะ-แหรก
ปริตร  =  ปะ-หริด
ขรม    =  ขะ-หรม
โสน    =  สะ-โหน
แถง    =  ถะ-แหง

เพราะใช้รูปสระเดียวกัน  และเมื่อเช็คเสียงดู  คุณจะเห็นว่าเมื่อพยัญชนะตัวหลังผสมกับสระในคำแล้ว  จะออกเสียงเดียวกับเสียงที่พยัญชนะตัวหน้าผสมกับสระในคำ
คือ พยัญชนะตัวหน้า ผสมสระ(ตามคำที่ยกมา)แล้วจะได้เป็น  แปก ปิด ขม โส แถ  (สังเกตเสียงวรรณยุกต์นะคะ)

พยัญชนะตัวหลังตามปรกติ  ถ้าผสมกับสระเหล่านี้ (แอ อิ  โอะ+ม โอ แอ) จะไม่ได้เสียงวรรณยุกต์นี้  แต่เมื่ตามอักษรนำในคำเหล่านี้จะออกเสียงตามอักษรนำเมื่อผสมสระ  จึงได้เสียงวรรณยุกต์ตามที่อ่านค่ะ

เข้าใจแล้วนะ
มั้ง
6/3/54 โพสต์โดย ป๊าป้า
2 จาก 2
ข้อใดไม่ใช่อักษรนำ  กำหนด  จังหวัด ผลีผลาม เหน็ดเหนื่อย
20/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศาสนาครับ
คำถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว อักษร ธ หมายถึงอะไร
หิ ภาษาบาลีแปลว่าอะไรคับ
ทำไมเราถึงเอาสมัยสุโขทัยมาเป็นจุดเริ่มประวัติศาสตร์ไทย ไม่เอาละโว้ หริภุญชัย หรือล้านนาเป็นตัวเริ่มละครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู