หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การอนุรักษ์ดนตรีไทย
รายงาน | การศึกษา | ข้อมูล 19/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
วิธีการอนุรักษ์ดนตรีไทย

1 ปลูกฝังดนตรีไทยให้แก่กลุ่มเด็ก เยาวชน
2 สร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์
3 ใช้อุปกรณ์ทันสมัยช่วยในการเรียนการฝึก
4 ปรับปรุงผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมเพลงสมัยใหม่
5 มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นขั้นตอน
19/8/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีอนุรักษ์เพลงไทย
นักอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าคือใคร
ช่วยแต่งคำขวัญ ภาษาไทย หน่อยครับ [สำรวจคนเก่ง]
ถ้าจะส่งเพลงไทยสักหนึ่งเพลง + ศิลปิน 1 คน ไปงานเทศกาลดนตรีนานาชาติ
ขอข้อความอนุรักษ์ป่าไม้/สัตว์ป่าเป็นภาอังกฤษหน่อยค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู