หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทฤษฎีเกี่ยวกับ ตลาดผู้ขายน้อยราย
ตลาด | ข้อมูล | การตลาด 15/12/52 โพสต์โดย gobgab
คำตอบ
1 จาก 1
ตลาดผู้ขายน้อยราย = Oligopoly      
เป็นรูปแบบหนึ่งของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ตลาดผู้ขายน้อยรายมีลักษณะที่สำคัญดังนี้
1.จำนวนผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย โดยที่สินค้าหรือบริการของผู้ผลิตแต่ละรายมีสัดส่วนค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับปริมาณทั้งหมดในตลาด
2.สินค้าหรือบริการของผู้ผลิตแต่ละรายอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้
แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้
3.ผู้ผลิตรายใหม่อาจถูกกีดกันหรือมีอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด หากมีการแข่งขัน
ในตลาดประเภทนี้ก็มักจะเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช้ราคา แต่ก็มีหลายกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย
แต่ละรายร่วมมือกัน เพื่อร่วมกันกำหนดราคาหรือปริมาณสินค้าในตลาด แบบจำลอง
ที่อธิบายพฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดประเภทนี้จึงมีหลายแบบ
               (อ่านเพิ่มเติมในอ้างอิงจ้ะ)
15/12/52 โพสต์โดย yawaiam
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
<<<<< ทฤษฎีและพฤติกรรม ความรัก >>>>>
การทำตลาดบนอินเตอร์เน็ต
ตลาดค้าเงิน คือ
ทฤษฎีการเรื่องตนเกี่ยวข้องกับวิชาจิตวิทยาสำหรับครูอย่างไร
ก่อนเกิดบิ๊กแบง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู