หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศาสนาพุทธ นิกายหินยาน เป็นยังไงคะ
วัฒนธรรม | ศาสนา | ข้อมูล 25/11/54 โพสต์โดย รู้ไม่ทัน.
คำตอบ
1 จาก 6
นิกายหินยาน หรือ นิกายเถรวาท  คือ หินยาน แปลว่า ยานลำเล็ก ขนสรรพสัตว์ไปได้น้อย  หรือ เถรวาท แปลว่า วาทะของพระเถระ เป็นนิกายที่เน้นการปฏิบัติตนให้ออกจากกองทุกข์เสียก่อน  ทำตนให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานเสียก่อน  จะปลีกวิเวกปฏิบัติตามลำพัง  เพื่อให้ตนบรรลุธรรมตามที่ตั้งไว้  เป็นการสลัดตนให้ออกจากทุกข์  ประมาณว่าเบื่อการเวียนว่ายตายเกิดเต็มทีแล้ว  

ขอขยายความในนิกายหินยาน หรือ เถรววาท   ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 นิกายคือธรรมยุตนิกาย กับมหานิกายในสมัยรัชกาลที่  3  โดยรัชกาลที่ 4 ครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้ามงกุฏในตอนนั้น
25/11/54 โพสต์โดย ตะเว็น เข็นใบชา...
2 จาก 6
มีหินยานด้วยหรอ
25/11/54 โพสต์โดย earth IT boy
3 จาก 6
มหายานตอบไปแล้วนะว่าคือยานใหญ่  ส่วนหินยาน เป็นชื่อที่ฝ่ายมหายานตั้งให้  คือยานเล็ก  หรือเรียกว่า ทักษิณนิกาย (นิกายฝ่ายใต้)

เป็นนิกายของภิกษุฝ่ายใต้ในอินเดีย  คือจะเน้นปฏิบัติเพื่อพระนิพพานโดยตรง  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสอนเด็ดขาด  หินยานนี่เป็นชื่อที่ฝ่ายมหายาน

เขาตั้งให้  แต่ภิกษุฝ่ายใต้นี่จะเรียกตัวเองว่าเถรวาท  ดูง่ายๆในไทยนี่แหละครับ  สอนอะไรบ้าง  นี่คือหินยาน ก็เน้นบรรลุธรรมไปโดยตรง

คือเป็นพระอรหันต์สาวก  หรือสาวกภูมิ  ยานเล็กคือขนสรรพสัตว์ไปได้นิดหน่อย  ไม่เหมือนมหายาน คือบทสรุปเขาต้องการเป็นพระพุทธเจ้า

พาสัตว์ลงยานไปเยอะๆ
25/11/54 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
4 จาก 6
ก็ที่ประเทศไทยนี้หละ หินยาน  หินยานรักษาคำสอนดั่งเดิมไว้ทั้งหมด ไม่มีแก้ไข
25/11/54 โพสต์โดย pasamuu
5 จาก 6
ศาสนาพุทธนิกายหินยาน ก็คือนิกายที่อยู่ในประเทศไทย ที่รับเอาคำสอนจากต้นฉบับมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่ทว่าต้นฉบันนั้นเองที่ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาให้เป็นอย่างพราหมณ์แล้ว ดังนั้นพุทธศาสนานิกายหินยานของไทยจึงมีคำสอนที่ผิดเพี้ยนผสมอยู่ด้วย
25/11/54 โพสต์โดย whatami.net
6 จาก 6
สวัสดีคนหนีน้ำ.......
26/11/54 โพสต์โดย Momae
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นิกายเซน คือ อะไร ?
พระพุทธศาสนาที่เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยคือนิกายใด
วิธีเปลี่ยนศาสนาพุทธมาเป็นคริสต์
ความหมายของคำว่า "นิกาย"...ทำไมไม่ยอมรับความจริง?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู