หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กรีฑาคืออะไร
โอลิมปิก | กีฬา 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 6
กรีฑาคือ การวิ่ง กระโดด พุ่ง ขว้าง ทุ่ม มีหลายชนิด คือ
1. การวิ่งระยะสั้น คือ ระยะทางที่วิ่งไม่เกิน 400 เมตร ส่วนประกอบสำคัญในการวิ่งและการแกว่งแขน ท่าตั้งต้นก่อนวิ่งควรทำมุม 75-80 องศา
2.การวิ่งผลัด เหมือนกับการวิ่งระยะสั้นต่างกันตรงมีไม้คทาถืออยู่ในมือเวลาวิ่ง
3. การวิ่งข้ามรั้ว ควรฝึกกระโดดระดับสูงก่อน
4.วิ่งกระโดดไกล คือ การสปริงตัวจากพื้นไปในอากาศ การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ใช้ การเหยียดขาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
-กระโดดจากพื้น
-ระยะลอยตัวในอากาศ
-ระยะลงพื้น
5.วิ่งกระโดดสูง คือ การกระโดดขึ้นสปริงข้อเท้าข้างเดียว มี 4 แบบ
-แบบท่าขึ้นม้า
-แบบท่ากลิ้งตัว
-แบบท่ากรรไกรทางตรง
-แบบท่ากรรไกรทางเฉียง
6.ทุ่มนำหนัก เป็นกรีฑาประเภทลาน การฝึกทุ่มมี 2 ระยะคือ การทุ่มอยู่กับที่และการเคลื่อนที่ผ่านวงกลมทุ่ม
7.ขว้างจักร วิธีขว้างจักรแบ่งเป็น 2 วิธี คือ การขว้างอยู่กับที่และการหมุนตัวขว้าง
8.พุ่งแหลน เป็นกรีฑาประเภทลาน การถือแหลนมี 2 แบบ คือ แบบถือเหนือไหล่และแบบชิดข้างลำตัว
28/3/51 โพสต์โดย dfaf
2 จาก 6
กีฬา ประเภทที่เล่นในลานและลู่ รายละเอียดคาม คำตอบด้านบนครับ
21/4/51 โพสต์โดย poy_devil
3 จาก 6
ก็คือกีฬาแหละครับ ในภาษาสันสกฤตจะใช้ ฑ เป็นพยัญชนะครับ ส่วนคำว่ากีฬามาจากคำบาลีครับ
กีฬาและกรีฑามีความหมายเดียวกัน แต่ในทางพละศึกษากรีฑาจะหมายถึงการแข่งขันในลู่หรือลาน ก็พวกประเภทวิ่งนั้นแหละครับ
29/10/52 โพสต์โดย ต.อ.พ.ร.
4 จาก 6
คือการวิ่งแข่งมั้ง
6/3/53 โพสต์โดย หนูรี่
5 จาก 6
กรีฑาคือการวิ่ง มี2ประเภทคือ ลู่กับลาน
26/10/53 โพสต์โดย หนุ่มน้อยคอยรัก
6 จาก 6
ประวัติ

มีการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อราว 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยทำการแข่งขัน ณ ลาน เชิงเขาโอลิมเปีย ในแคว้นอีลิส ประเทศกรีซ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณ เมื่อกรีกเสื่อมอำนาจลง โรมันได้เข้ามาปกครองกรีกและห้ามชาวกรีกแข่งขันกีฬา ทำให้การแข่งขันกรีฑาต้องล้มเลิกไปด้วย

ต่อมาใน พ.ศ. 2439 นักกีฬาชาวฝรั่งเศส ชื่อ บารอน ปิแอร์ เดอ ดูเบอร์แตง ได้ริเริ่มการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขึ้นใหม่หลังจากล้มเลิกไปเป็นเวลานานถึง 1,500 ปีเศษ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขึ้นครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ และกรีฑาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ไดั้รับการบรรจุเข้าในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย จากนั้นจึงมีพัฒนาการมาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ในประเทศไทยได้มีการแข่งขันขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440
ชนิดของกรีฑา

  1. การวิ่งระยะสั้น คือ ระยะทางที่วิ่งไม่เกิน 400 เมตร ส่วนประกอบสำคัญในการวิ่งและการแกว่งแขน ท่าตั้งต้นก่อนวิ่งควรทำมุม 75-80 องศา
  2. การวิ่งผลัด เหมือนกับการวิ่งระยะสั้นต่างกันตรงมีไม้คทาถืออยู่ในมือเวลาวิ่ง
  3. การวิ่งข้ามรั้ว ควรฝึกกระโดดระดับสูงก่อน
  4. วิ่งกระโดดไกล คือ การโดดอย่างสูงจากพื้นไปในอากาศ การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ใช้ การเหยียดขาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
        1. กระโดดจากพื้นอย่างสูง
        2. ระยะลอยตัวในอากาศ
        3. ระยะลงพื้น
  5. วิ่งกระโดดสูง คือ การกระโดดขึ้นสปริงข้อเท้าข้างเดียว มี 4 แบบ
        1. แบบท่าขึ้นม้า
        2. แบบท่ากลิ้งตัว
        3. แบบท่ากรรไกรทางตรง
        4. แบบท่ากรรไกรทางเฉียง
  6. ทุ่มน้ำหนัก เป็นกรีฑาประเภทลาน การฝึกทุ่มมี 2 ระยะคือ การทุ่มอยู่กับที่และการเคลื่อนที่ผ่านวงกลมทุ่ม
  7. ขว้างจักร วิธีขว้างจักรแบ่งเป็น 2 วิธี คือ การขว้างอยู่กับที่และการหมุนตัวขว้าง
  8. พุ่งแหลน เป็นกรีฑาประเภทลาน การถือแหลนมี 2 แบบ คือ แบบถือเหนือไหล่และแบบชิดข้างลำตัว

กรีฑาในประเทศไทย

การเล่นกรีฑาในประเทศไทย ริเริ่มโดยครูชาวอังกฤษนำมาสอนให้นักเรียนไทย ได้ฝึกเล่นในโรงเรียนพระตำหนักวังสวนกุหลาบ ในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วค่อยเจริญแพร่หลายขึ้น เมื่อ กระทรวงธรรมการเริ่มฃมการได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน และทอดพระเนตรการแข่งขัน นับตั้งแต่นั้นมากระทรวงธรรมการ ได้พยายามจัดให้มีการแข่งขันกรีฑาเป็นประจำปีตลอดมา

ใน พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้ตั้งกรมพลศึกษาขึ้น มีนโยบายส่งเสริมการกีฬาและการกรีฑาของชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการแข่งขันหลายประเภท เช่น การแข่งขันระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย และระหว่างประชาชนควบคู่กันไปภายใต้การดำเนินงานของกรมพลศึกษา

สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยมีพระยาจินดารักษ์ เป็น นายกสมาคมคนแรก และในปีเดียวกันก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน การแข่งขันกรีฑาถือเป็นกีฬาหลักที่จะต้องบรรจุเข้าอยู่ในการแข่งขันรายการสำคัญๆ ทุกครั้ง และนักกรีฑาของไทยหลายคน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันระหว่างชาติหลายครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นการวิ่งผลัด

กรีฑานับเป็นกีฬาเก่าที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์
11/7/54 โพสต์โดย แคทเธอรีน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รักแท้แพ้อะไรครับ
แร่รัตนชาติคืออะไร
เสาควอเตอร์เวฟ คืออะไร
++ คุณใช้อะไรตัดสินค่ะ ++
ถ่มน้ำลายใส่หน้าผิดข้อหาอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู