หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การเมืองการปกครองคืออะไร
การเมือง | สังคม 31/1/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 1
การเมือง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินและการใช้อำนาจที่ได้มาเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนหรืออาจมีความหมายว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อที่จะกำหนดแนวทาง ข้อบังคับ หรือนโยบายให้คนในสังคมปฏิบัติตามและอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
การปกครอง หมายถึง การทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล โดยมีรูปแบบการปกครองที่สำคัญ 3 รูปแบบคือ
1. แบบการปกครองโดยคนๆเดียว
2. แบบการปกครองโดยคณะบุคคล
3. แบบการปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบการปกครองซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยถือว่าประชาชนทุกคนในประเทศมีสิทธิในการปกครองประเทศ ซึ่งเรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่า ประชาธิปไตย
29/3/51 โพสต์โดย dfaf
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
*** บ่าวกับไพร่ ***
ไม่ได้เรียนการปกครอง จะไปสะเออะ เล่นการเมือง
คุณว่าระบบการปกครองระหว่างประชาธิปไตยกับระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ระบบไหนดีกว่ากัน?
อยากกลับไปใช้ระบอบ พ่อ ปกครอง ลูกง่ะ
ถ้าดิฉันได้เป็น นายกรัฐมนตรีสตรีข้ามภพแห่งชาติ ...... จะประท้วงดิฉันไหมคร่ะ พี่น้อง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู