หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่า ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ และ ครูคือเรือจ้างเลย
ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ  คือ  การสอนลูกศิษย์ให้เหมือนกับที่ตนเป็น  ครูเป็นอย่างไรสอนให้ศิษย์เป็นอย่างนั้น   ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
ครูคือเรือจ้าง  เรือจ้างแสดงว่ารับจ้างแจวเรือพายเรือ  เมื่อลูกค้าถึงฝั่งก็รับเงิน(หรืออาจจะไม่ถึงฝั่งก็ได้)   งั้นคำคมนี้ก็แสดงว่า  ครูสอนเพื่อรับเงิน  ครูรับจ้างสอนนักเรียนโดยมีเงินเป็นสิ่งตอบแทน แล้วครูว่ายน้ำเป็นไหมชำนาญไหม  ถ้าลูกศิษย์ไม่ถึงฝั่ง  เกิดอุบัติเหตุเสียก่อน  
วัฒนธรรม | โรงเรียน | ปัญหาคาใจ 12/2/53 โพสต์โดย อ้อยนะคะ
คำตอบ
1 จาก 6
ถ้าจะทำอะไรสักอย่างให้เป็นชิ้นเป็นอัน  ส่วนมากสิ่งที่จำเป็นก็คือ แม่แบบ หรือแม่พิมพ์  ในด้านการศึกษาก็ไม่ต่างกัน  บุคคลจะเป็นทรัพยากรที่ดีของชาติก็ต้องมีแบบที่ดีเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์
               “ เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า” เป็นอีกหนึ่งคำที่ทุกคนกล่าวถึง   สำหรับเด็กหากไม่มีแม่พิมพ์ที่ดีแล้ว การจะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคงเป็นความหวังที่เลือนลาง


                เด็กจะดีได้  
                          แม่พิมพ์แรก  แน่นอนคือพ่อแม่ที่เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของเด็ก ๆในวัยแรกของชีวิตที่เจริญเติบโตอยู่ในครอบครัว  จุดมุ่งหมายหลักของการพิมพ์ในระดับนี้ คือ การสร้างสมาชิกที่ดีให้แก่วงศ์ตระกูลหรือครอบครัว

                         แม่พิมพ์ถัดมา คือ ครู                  
                เหตุใดจึงต้องมีครูเป็นแม่พิมพ์ต่อจากพ่อแม่อีก  
                           เพราะครูมีหน้าที่เสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่กว้างขวางออกไปในส่วนที่พ่อแม่มิอาจจะทำได้  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน  ที่วิถีแห่งการดำเนินชีวิตมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ๆตามลำดับ  ความต้องการแม่พิมพ์ที่จะเรียนรู้ชีวิตนอกจากพ่อแม่ยิ่งมีความจำเป็น    จุดมุ่งหมายหลักของการพิมพ์ในระดับนี้คือ การสร้างสมาชิกที่ดีให้แก่ประเทศชาติ
                          ถ้าเปรียบพ่อแม่เป็นแม่พิมพ์ของบ้าน
                                            ครูก็คือแม่พิมพ์ของชาติ


"เปรียบครูเหมือนเรือจ้างน่ะไม่เสียหายดอก เรือจ้างมีหน้าที่รับคนข้ามฝั่ง ครูทำหน้าที่ส่งคนข้ามฝั่งเหมือนกัน หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ยิ่งใหญ่ เพราะถ้าไม่มีเรือ คนก็ข้ามฝั่งไม่ได้ ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าเปรียบครูเหมือนคนแจวเรือจ้างละก็ ค่อยน่าตำหนิหน่อย"

คิดว่าเป็นเพียงโวหารเท่านั้น จะพูดว่า "ครูเหมือนเรือจ้าง" หรือ "ครูเหมือนคนแจวเรือจ้าง" ก็หมายอย่างเดียวกันคือเน้นไปที่ "คนแจวเรือ" ด้วยว่า มีแต่เรือเฉยๆ ไม่มีคนแจวก็ไร้ประโยชน์ เรือจะดีอย่างไร ถ้าขาดคนแจวก็พาคนข้ามฟากไม่ได้อยู่ดี

น่าประหลาดว่า พระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบครูเหมือน (คนแจว) เรือจ้างเหมือนกัน ขอโทษ พูดอย่างนี้ไม่ถูก ต้องพูดว่า พระองค์ทรงเปรียบครูเหมือน (คนแจว) เรือจ้างมาก่อนแล้ว มีหลักฐานในนาวาสูตร (พระไตรปิฎก สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย) ความว่า

คนที่เป็นครูสอนคนอื่นต้องมีคุณธรรมคือ พหูสูต เป็นที่รักเคารพของศิษย์ มีวิจารณญาณ และปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (หมายถึงปฏิบัติธรรมถูกหลักการและเป้าหมาย) ฉลาด รู้แจ้ง

เปรียบเหมือนคนที่พายเรือพาคนข้ามกระแสน้ำไหลเชี่ยวได้ต้องมีความสามารถ พร้อมในการพาย การถ่อ และรู้วิธีการนำเรือฝ่ากระแสน้ำนำคนข้ามถึงฝั่งได้ ฉันใดฉันนั้น
12/2/53 โพสต์โดย สาเกตนคร
2 จาก 6
ผมไม่เห็นด้วยกับคุณ
1. ทุกคนทำงานเพื่อซื้อข้าวกินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ครูไม่ใช่ผีดิบนี่ ครูก็ต้องกินข้าว ทุกคนต้องกินข้าว
เงินเดือนที่รับแค่นั้น มันไม่เรียกว่า เพื่อเงิน หรอก
2. โลกของเด็กมันแคบ อยู่บ้าน ไม่ก็ไปโรงเรียน พ่อแม่เป็นแม่พิมพ์ ครูก็เป็นแม่พิมพ์ ผู้คนบนรถเมล์ รถไฟฟ้าก็เป็นแม่พิมพ์ให้เด็ก เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งฟัง นั่งมองครู ที่มาสอนหนังสือ เด็กเรียนรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้า จะไม่เรียกว่าแม่พิมพ์ได้อย่างไร จะไม่เรียกว่าแม่พิมพ์เพราะรับเศษเงินหรืออย่างไร

คุณยังเห็นด้วยกับตัวคุณเองอยู่หรือไม่?
12/2/53 โพสต์โดย mardi
3 จาก 6
ทุกคน ทุกสิ่ง ทุกอย่าง คือครูครับ ไม้ต้องเปรียบเทียบกับอะไรหรอกครับ
12/2/53 โพสต์โดย kharapon_ZEN
4 จาก 6
ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ  -  เป็นการเน้นให้เห็นภารกิจของครู  ที่ต้องตั้งใจจริง  เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี
ครู คือ เรือจ้าง - เป็นการเน้นให้เห็นภารกิจของครู ที่ต้องสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า ไม่รู้เบื่อ
12/2/53 โพสต์โดย ครูแก่
5 จาก 6
เห็นตรงข้ามนะ
ครูคือแม่พิมพ์ ผมประทับใจครูบางคน และผมก็พยายามเลียนแบบครูคนนั้น ผมว่ามันเป็นการสื่อที่ดีที่สุดแล้ว
ครูคือเรือจ้าง ไม่ได้แปลว่า ครูรับเงิน แต่แปลว่าครูสอนให้ลูกศิษย์ ได้ดี อาจเป็นนายก นายพล เถ้าแก่ แต่ครูก็ยังสอนอยู่เหมือนเดิม ใช้ใจสอนเหมือนเดิมทั้งชีวิต อาจล่มบ้าง เกิดอุบัติเหตุบ้าง แต่ครูก็ต้องลูกขึ้นมาพายเรือส่งคนที่เหลือต่อไป ต่อไป และต่อไป
16/2/53 โพสต์โดย ซุปข้าวโพด
6 จาก 6
เราเห็นด้วย  เพราะ  ความหมายตรงตัวดีค่ะ

ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ และ ครูคือเรือจ้าง

ครูต้องเปนตัวอย่างที่ดี  และ  ครูต้องสอนลูกศิษย์
18/2/53 โพสต์โดย KaewTheKop
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พ่อพิมพ์หรือแม่พิมพ์ของชาติ
....................เขาว่า.....................?
►รักครู◄
คนเป็นครูค่ะ เรื่องจิงที่ไม่อยากยอมรับ
วันครู
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู