หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การกราบพระสงฆ์ที่ถูกต้องของคนไทยตั้งแต่โบราณ กราบ 1 หรือว่า 3 ครั้งกันแน่ ,พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้หรือไม่
ศาสนา | วัฒนธรรม 26/5/53 โพสต์โดย chayoki
คำตอบ
1 จาก 15
สามครั้งคับ
26/5/53 โพสต์โดย หลินหูชง
2 จาก 15
กราบพระสงฆ์สามครั้งแบมือคะ...

กราบครั้งเดียวไม่แบมือใช้กับผู้ใหญ่
26/5/53 โพสต์โดย Dopamine
3 จาก 15
เออเนอะผมก็อยู่มาจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าที่ถูกต้องมันยังไง  รอนะครับ + ให้
26/5/53 โพสต์โดย JoCoCo
4 จาก 15
๓ ครั้งจ้ะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ไหนๆถามเรื่องนี้ ก็แถมเรื่องเครื่องบูชา ดอกไม้ ธูป เทียนไปด้วยเลย เกมทศกัณฐ์เพิ่งเอามาถามพอดี

ดอกไม้ไหว้ พระสงฆ์
เทียน ไหว้  พระธรรม เป็นแสงสว่างนำทางที่ถูกที่ควร
ธูป ๓ ดอก พระพุืทธ กราบพระปัญญาคุณ เมตตาคุณ บริสุทธิคุณ
26/5/53 โพสต์โดย ว่างแวะ
5 จาก 15
กราบพระพุทธรูปให้กราบ 3 ครั้ง กราบพระภิกษุก็กราบ 3 ครั้งเหมือนกัน
เวลากราบให้ระลึกว่ากำลังกราบพระรัตนตรัย
กราบครั้งที่ ๑ ระลึกว่า พุทโธ
กราบครั้งที่ ๒ ระลึกว่า ธัมโม
กราบครั้งที่ ๓ ระลึกว่า สังโฆ
กราบแบบนี้จะเป็นอนุสติ ๓ อย่าง คือ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ และสังฆานุสติ มีประโยชน์ต่อการฝึกสมาธิในภายภาคหน้าครับ
26/5/53 โพสต์โดย freebird
6 จาก 15
การกราบพระสงฆ์ ควรกราบ ๓ ครั้ง
คือ ระลึกถึงพระรัตนตรัย ทั้ง ๓ ประการ  แม้ขณะนั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยก็ตาม แต่ก็มีพระสงฆ์ซึ่งถือว่าท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าด้วย เราจึงกราบรวมกันไปเลย

แต่ถ้าจะกราบพระภิกษุเพียงรูปเดียว หรือกราบพระที่เราคุ้นเคยกัน ก็อาจจะกราบเพียง ๑ ครั้ง ก็ได้
เพราะการกราบ ๑ ครั้ง เป็นการกราบพระรูปนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นการกราบส่วนตัว แต่เราไม่ได้กราบพระรัตนตรัยครบทั้ง ๓ ประการ

ดังนั้น ถ้าจะกราบเป็นการในพิธีกรรม หรือให้เป็นทางการ ก็ต้องกราบ ๓ ครั้งครับ
แต่ถ้ากราบท่านแบบไม่เป็นทางการ คือ กราบเป็นการส่วนตัว และสนิทคุ้นเคยกันดี  เราก็สามารถกราบเพียง ๑ ครั้งก็ได้
26/5/53 โพสต์โดย Ploo
7 จาก 15
การกราบพระสงฆ์ 1 ครั้งหรือ 3 ครั้ง ก็แล้วแต่ ว่าพระสงฆ์ที่กราบนั้นท่านบำเพ็ญบารมีเป็นอะไร คือ พุทธภูมิหรือ สาวกภูมิ ซึ่ง ส่วนมาก แล้ว ก็เป็นสาวกภูมิ เพราะว่าบางทีท่านก็ไม่ทราบว่าท่านบำเพ็ญบารมีอะไร นอกจากท่านที่รู้เท่านนั้น ซึ่งส่วนมากไม่รู้ เท่าทีทราบท่านทีรู้และบอกว่าให้กราบท่าน 1 ครั้งคือ หลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งวัดสุสานไตรลักษณ์ ท่านว่าท่านเป็นสาวกภูมิ ซึ่งการกราบพระนั้นส่วนมากกราบกัน 3 ครั้ง คือ กราบ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ การกราบ 3ครั้งดังนี้ไม่ว่าท่านจะบำเพ็ญบารมีอะไร ก็ครอบคลุมทั้งหมด เท่าทีทราบพระพุทธองค์ไม่ได้บัญญัติไว้ แต่เท่าที่เห็น ก็กราบกัน 3 ครั้งครับ ด้งที่ว่า คือกราบพระรัตนตรัย ครับ แต่ ผมว่าการกราบ 3 ครั้งนั้น ดีกว่า เหตุเพราะ ทำให้เรานึกถึงรัตน 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครับ คือครบองค์ 3 เป็นพุทธานุสติ ธรรมมานุสติ สังฆานุสติ  และเหตุ ที่พระพุทธองค์ เวลาท่าน กล่าวเตือนใคร ท่านจะ เตือนหรือท้วงติงแค่ 3 ครั้ง เป็นส่วนมาก ผมจึงคิดว่า ควรกราบ 3 ครั้งคือ พระรัตนตรัย ครับ

เจริญในธรรม ครับทุกท่าน
27/5/53 โพสต์โดย เต๋อ
8 จาก 15
การกราบคือจุดเริ่มต้นของการลดทิฐิ เมื่อลดทิฐิแล้วจิตของเราก็จะน้อมมารวมกันไม่วุ่นวาย ไม่สับสน จากนั้นก็จะท่องนะโม ตัสสะ เพื่อรวมจิตให้หนักแน่นมั่นคงในการรับศีล เพื่อไม่นำสิ่งที่อยู่ในศีลห้ามไว้ไปปฏิบัติ เพราะถ้ากระทำในสิ่งที่ีศีลห้ามไว้จะเดือดร้อนแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว แต่ผู้มีทิฐิมานะมักจะเก็บแค่การกราบไปเป็นทุกข์ ทั้งๆที่ถ้าศึกษาให้ดีแล้ว มันสร้างบุญบารมี สร้างสุขได้ ยังไงเจ้าของกระทู้ลดทิฐิมานะแล้วศึกษาธรรมให้เข้าใจแล้วท่านจะไม่สงสัย ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขครับ
28/5/53 โพสต์โดย xmen
9 จาก 15
กุศโรบายในการกราบพระ3ครั้ว เป็นวิธีการให้เข้าถึงพระพุทธํ พระธรรม พระสงค์ ในขณะที่กราบจิตจะตั้งมั่นไม่คิดถึงเรื่องอื่น
เฉกเช่นก่อนฟังเทศน์ต้องรับศิลก่อน เพื่อทำให้ใจบริสุทธิผุดผ่อง
28/5/53 โพสต์โดย ผลบุญ
10 จาก 15
การอภิวาท หรือการใหว้เป็นการแสดงความเคารพต่อบุคคลผู้ควรเคารพ ไม่มีกำหนดชัดเจนในพระไตรปิฏก ว่าต้องกราบกี่ครั้ง
9/7/53 โพสต์โดย Darkcoder
11 จาก 15
ส่วนใหญ่ คนเราทั่วไปที่ไม่รู้ มักจะกราบหนึ่งครั้ง เพราะอาจจะ คิดว่า  กราบพระสงฆ์.. น่ะ
แต่ความจริงแล้ว การกราบพระสงฆ์ฺ ที่ครูบาอาจารย์สอนไว้

ท่านเคยถามว่า "....นี่ ที่กราบ กราบอะไรกันนะ   ที่มากันอยู่ มาทำไมกัน  เคารพอะไร"

..ใช่หรือ กราบที่ท่านห่มผ้าเหลือง
..ใช่หรือ กราบเพราะ เห็นคนเขาบอกว่า กราบ ก็ทำตามๆๆ กันมา
..ใช่หรือ กราบเพราะมีชื่อเสียง ทางด้านต่างๆๆ มากมาย มีลาภสักการะมากมาย
..ใช่หรือ กราบเพราะศาสนสถานใหญ่โต ห้องพักหรูหรา

ท่านได้สั่งสอนว่า ที่กราบนะ กราบที่ความประพฤติของท่าน ที่ปฏิบัติตามข้อวัตร ตามพระธรรมวินัย หมั่นเพียรเรียนรู้ ละออกจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายทั้งปวง  บรรเทากิเลส ขัดเกลาบ่มเพาะ ฝึกฝนให้พัฒนาจาก พระสงฆ์ที่เป็นสมมติสงฆ์ ก้าวสู่ พระอริยสงฆ์

การกราบ กราบ 3 ครั้ง อย่างนอบน้อม ด้วยความศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย
กราบครั้งที่ 1 โดยระลึกถึงพระพุทธคุณ
จิตน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นประธาน เป็นพระศาสดา เป็นครูบาอาจารย์ ของพระสงฆ์ ท่านมีพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณ อย่างมากมายมหาศาล อันไม่มีประมาณ

กราบครั้งที่ 2 โดยระลึกถึงพระธรรมคุณ
จิตน้อมระลึกถึงคุณของพระธรรม หรือ พระธรรมวินัย อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ทรงบัญญัติ เพื่อให้พระสงฆ์ ผู้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ขัดเกลาอบรมจิต ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา และสืบทอดให้ดำรงสืบต่อไป ซึ่งพระธรรม มีคุณอันไม่มีประมาณ

กราบครั้งที่ 3 โดยระลึกถึงพระสังฆคุณ
จิตน้อมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ ผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย อย่างซื่อสัตย์ ชื่อตรง เป็นกุลบุตรแท้ของพระศาสดา ผู้เป็นมีความเมตตา ฝึกฝน เรียนรู้ ตั้งมั่นเพื่อเข้าถึงกระแสแห่งธรรม เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยการพากเพียร ไม่ให้พระธรรมสูญสลาย ไม่ตัดทอน ไม่บิดเบือน ไม่เปลี่ยนแปลง และให้ึความเคารพ เพื่อยังคงให้พระพุทธศาสนาดำรงสืบต่อไปได้ชั่ว 5000 ปี  พระสงฆ์ท่านมีคุณอันไม่มีประมาณ

กราบท่านที่ศีล ที่ความเป็นพระสงฆ์ ที่ท่านประพฤติปฎิบัติ อย่างซื่อตรง...  เรียกว่า กราบได้อย่างสนิทใจ
6/1/54 โพสต์โดย สโลโมชั่น
12 จาก 15
กราบ ๓ ครั้งจ้า
16/1/54 โพสต์โดย ภีชนิกา
13 จาก 15
การกราบพระที่ถูกต้องกราบเพียง 1 ครั้ง เนื่องจากพระก็คือผู้ถือบวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์ แต่ยังไม่ถึงพร้อมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ถามว่ารู้ได้อย่างไร ยกตัวอย่างแค่ศีล 5 ก็พอยังถือปฏิบัติไม่ครบเลย แค่ท่านนึกคิดตำหนิ โกรธ รู้สึกไม่พอใจ แม้ไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดก็ถือว่าศีล 5 บกพร่อง และจะเป็นสงฆ์ได้ต้องมี 5 ข้อนี้ตลอดเวลาซึ่งในมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทำได้ยากมาก ซึ่งหากเป็นสงฆ์ต้องกราบ 3 ครั้ง เพราะท่านถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดามที่กล่าวมา แต่ที่เราๆ ท่านๆ ได้ยินการเรียกขานนั้นจะเป็นคำที่ติดปากว่า พระสงฆ์ ซึ่งไม่มีใครที่จะแยกออกว่าท่านใดเป็นสงฆ์ ท่านใดเป็นพระเพียงอย่างเดียว
อนุโมทนาบุญหลวงปู่ทวด
22/1/54 โพสต์โดย เทียนตี้
14 จาก 15
จากที่ได้เรียนตอนเด็กๆ นะคะ เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว คือ
ถ้ากราบพระพุทธรูป        กราบ 3 ครั้ง
ถ้ากราบพระสงฆ์ที่มีชีวิต กราบ 1 ครั้งไม่ต้องแบมือ เหมือนเวลาเรากราบพ่อแม่ค่ะ
แต่ในหนังกราบพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะกราบ 3 ครั้งแบมือเหมือนกราบพระพุทธรูป
ถ้าเป็นพระสงฆ์รุ่นเก่าๆ หน่อยท่านจะให้กราบ 1 ครั้งไม่ต้องแบมือ ปัจจุบันยังมีบางองค์ก็ให้กราบแบบนี้ค่ะ
5/9/54 โพสต์โดย oAx
15 จาก 15
การกราบพระสงฆ์ ๑ ครั้งแบบแบมือราบกับพื้น น่าจะเป็นการถูกต้อง เพราะพระสงฆ์ อยู่ ณ ที่นั้น รูปเดียว (เมื่อคืนวันท่ี ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕) ผมไปงานสวดอภิธรรมศพ พบพระคูุณเจ้า พระโสภณพัฒโนดม รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา    ท่านนั่งบนก้าอี้รูปเดียว มีอดีตผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทั่วไปนั่งกับพื้น(พระคุณเจ้า ท่านไม่ได้เป็นพระผู้สวดมัญติกา)   ผมคลานเข่าเข้าไปก้มกราบแบบแบมือครั้งเดียว    สามัญสำนึกให้ทำลักษณะนี้
ผิด ถูก ประการใด ท่านผู้รู้กรุณาแนะนำด้วย ขอขอบคุณครับ
27/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมหลายคนกราบพระสงฆ์สามครั้ง?
การกราบพระรัตนตรัยใช้ธูปกี่ดอก
กราบพระอย่างไรให้ได้อานิสงส์มากขึ้น 27#
ต้องการกราบพระอริยสงฆ์ที่ปฎิบัติขั้นอุกฤษณ์รักสันโดษและเก็บตัวในป่าช้าหรือในป่าช่วยแนะนำด้วนนะครับ
การกราบไหว้บูชาองค์เทพ ต้องกราบกี่ครั้งค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู