หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การจัดกิจกรรมเพื่อใช้สร้างกลุ่มสัมพันธ์(เล่นเกมเพื่อสร้างความสัมพันธ์)
การจัดกิจกรรมเพื่อใช้สร้างกลุ่มสัมพันธ์(เล่นเกมเพื่อสร้างความสัมพันธ์)
ประเภทใช้ดนตรีประกอบ
1.รำวงค้างหรือหุ่นดนตรี
จุดประสงค์
- เพื่อละลายพฤติกรรม
- ฝึกความอดทน
- เพื่อความบันเทิง
สื่อ
- เพลงสำหรับจัดกิจกรรม
กระบวนการ
- จัดรูปวงกลม
- เปิดเพลงรำวงตามจังหวะเพลง
- หยุดเพลง กลุ่มหยุดในท่ารำห้ามเครื่อนไหว
- ใครเคลื่อนไหวให้ออกจากกลุ่ม
- ดำเนินการซ้ำจนได้ผู้ชนะ
2.แกะของขวัญหรือรางวัลสำหรับคนโชคดี
จุดประสงค์
- เพื่อให้ของขวัญหรือรางวัลสำหรับคนโชคดีในกลุ่ม
- การมีส่วนร่วมของกลุ่ม
สื่อ
- ของขวัญห่อหลายๆชั้น(ควรจะมากกว่า 10 ชั้น)
- เพลงประกอบ
กระบวนการ
- นั่งเป็นวงกลม
- เปิดเพลงแล้วส่งของตามเข็มนาฬิกา
- หยุดเพลง ของอยู่ที่ใครมีสิทธิ์แกะ 1 ชั้น
- ส่งต่อจนกว่าจะได้คนโชคดี
ประเภทใช้ดินสอกับกระดาษ
1.วาดภาพในที่มืด
จุดประสงค์
- ฝึกสามธิ
- ฝึกความคิด จินตนาการ
สื่อ
- ดินสอหรือปากกา
- กระดาษ
กระบวนการ
- แจกกระดาษกับดินสอหรือปากกาคนละ 1 ชุด
ข้อมูล 13/1/55 โพสต์โดย tanut medaspadup
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มนุษย์สัมพันธ์ดี กับหว่านเสน่ห์ ขอข้อแตกต่างหน่อยคะ
ทบทวนบนเพลงประจำกลุ่มครอบครัวกูรู
ความสัมพันธ์การปลูกผักกับเศรษฐกิจพอเพียง
ตัดสัมพันธ์
ถ้าจะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ เช่น กล้วยฉาบ แล้วจะหากลุ่มลูกค้าอย่างไรครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู