หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธี การ เขียน จดหมาย ลา ป่วย
กฏหมาย | ภาษาต่างประเทศ 30/11/52 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 10
สวัสดีค่ะ

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5673e5f970fc0da4
30/11/52 โพสต์โดย รักแม่ที่1
2 จาก 10
เขียนที่ (บ้านเลขที่ ถนน.   ตำบล.  อำเภอ.   จังหวัด)
                                                วันที่............เดือน...................พ.ศ.............
เรื่อง  ขอลาป่วย
เรียน  ....(หัวหน้าหน่วยงาน, คุณครู ฯลฯ )..........

                              ข้าพเจ้า (ดิฉัน)  มีความประสงค์ขอลาป่วย เนื่องจาก.....(สาเหตุของการป่วย)....
ไม่สามารถมา (ปฏิบัติงาน , มาเรียน)  ได้  ดังนั้น ข้าพเจ้า (ดิฉัน) จึงขอลาป่วย รวม......วัน  ตั้งแต่วันที่...
เดือน.....พ.ศ......ถึงวันที่........เดือน......พ.ศ........และจะกลับมา (ปฏิบัติงาน, เรียน) ในวันที่......เดือน...
พ.ศ......
                               จึงเรียนมาเพื่อทราบ
       
                                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                                     ...........................
                                                                                   ( นาย , น.ส.,  ชื่อตัวบรรจง )
30/11/52 โพสต์โดย gurudee
3 จาก 10
เขียนที่ (บ้านเลขที่ ถนน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
                                                                                                     วันที่...เดือน...พ.ศ....
เรื่อง  ลาป่วย
เรียน (บุคคลที่จะขอลาป่วย)
                 เนื่องจาก (ดิฉัน กระผม) มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดเรียน เพราะว่า (ดิฉัน กระผม) ป่วยเป็น..................................................................
มีอาการ.....................................................................................จึงทำให้(ดิฉัน กระผม) ต้องรักษาดูอาการที่ โรงพยาบาล...................................
เป็นเวลา............วัน ตั้งแต่วันที่.....-....../......../.........และจะกลับมา(เรียน ปฏิบัติงาน)ในวันที่..../..../....
                                                                                                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                  ขอรับรองว่าเป็นความจิง                                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                  ...................................................................                                     ........................................                              
                                   (..................................................................)                                (...............................................)
                                                             ผู้ปกครอง                                                                    (ตำแหน่ง ระดับการศึกษา)
18/1/54 โพสต์โดย Mint_Love_Tom
4 จาก 10
เรื่อง  ลาป่วย
เรียน (บุคคลที่จะขอลาป่วย)
                เนื่องจาก (ดิฉัน กระผม) มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดเรียน เพราะว่า (ดิฉัน กระผม) ป่วยเป็น..................................................................
มีอาการ.....................................................................................จึงทำให้(ดิฉัน กระผม) ต้องรักษาดูอาการที่ โรงพยาบาล...................................
เป็นเวลา............วัน ตั้งแต่วันที่.....-....../......../.........และจะกลับมา(เรียน ปฏิบัติงาน)ในวันที่..../..../....
                                                                                                       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                 ขอรับรองว่าเป็นความจิง                                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                 ...................................................................
7/8/54 โพสต์โดย ไอ้พ
5 จาก 10
เขียนไม่เปงจดหมายลาครู
22/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 10
เขียนง่ายๆ
15/11/54 โพสต์โดย สิริกุล เจียมศิริ
7 จาก 10
น่ารักอะ55555+
19/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 10
5555
19/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 10
วัน../.../..
เรื่อง  ขอลาป่วย
เรียน  ....(หัวหน้าหน่วยงาน, คุณครู ฯลฯ )..........

                             ข้าพเจ้า (ดิฉัน)  มีความประสงค์ขอลาป่วย เนื่องจาก.....(สาเหตุของการป่วย)....
ไม่สามารถมา (ปฏิบัติงาน , มาเรียน)  ได้  ดังนั้น ข้าพเจ้า (ดิฉัน) จึงขอลาป่วย รวม......วัน  ตั้งแต่วันที่...
เดือน.....พ.ศ......ถึงวันที่........เดือน......พ.ศ........และจะกลับมา (ปฏิบัติงาน, เรียน) ในวันที่......เดือน...
พ.ศ......
                                       จึงเรียนมาเพื่อทราบ
19/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 10
151/151
13/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จดหมายถึงคนที่ชอบครั้งแรก
ถามผู้ชายที่ชอบเขียนจดหมาย
ลากิจต่างจากลาป่วยอย่างไร
การเขียนจดหมายรักจาเริ่มแบบไหนดีครับ(สาวที่เราแอบปลื้ม)
วิธีบำบัดคนวิกลจริต
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู