หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
3เหลี่ยมเบอมิวดา เป็นสาเหตของการหายไปของเครื่องบินและเรือ จริงหรือครับ
แชท 26/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 8
เคยเห็นแต่สามเหลี่ยมทองคำ กับการหายไปของเจ้าโลก
26/3/54 โพสต์โดย แอบซอย
2 จาก 8
สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา เป็นอาณาเขตอาถรรพ์ ว่ากันว่าใต้สมุทรเป็นวิหารของเจ้าสมุทรโปเซดอน
26/3/54 โพสต์โดย siragorn
3 จาก 8
จริงครับ   ในปี พ.ศ. 2553 โจเซฟ โมนาแกน ได้เสนอว่า สาเหตุที่เรือจมและเครื่องบินตก เกิดจากแก๊สมีเทนที่ก่อตัวขึ้น โดยแก๊สดังกล่าวอยู่ใต้ท้องทะเลในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา โดยเมื่อแก๊สเหล่านี้ขึ้นสู่พื้นผิว มันจะทะยานสู่อากาศ และขยายตัวเป็นวงกว้างและก่อตัวเป็นฟองแก๊สขนาดใหญ่ เมื่อเรือลำใดผ่านเข้าไปในบริเวณนั้น ก็จะเข้าไปสู่ฟองแก๊สมีเทนขนาดยักษ์ จนทำให้เรือเหล่านี้สูญเสียการควบคุม และจมลงในที่สุด
26/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 8
จากสถิติของบริษัท Lioyd's ov London
ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันภัยเรือเดินสมุทร พบว่านับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 ถึง 1973
มีเรือในประกันของบริษัทจำนวน 60 ลำ รวมผู้โดยสาร 900 คน ได้หายสาบสูญไปในบริเวณน่านน้ำเบอร์มิวด้า
โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1967 มีเรือทะเล เรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้หายไปอย่างลึกลับ
เป็นจำนวน 15 ลำ ทั้ง 15 ลำไม่มีการส่งสัญญาณ "SOS" หรือส่งวิทยุขอความช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น
สิ่งที่แปลกและน่ากลัวไปกว่านั้น คือ เรือทั้ง 15 ลำเป็นเรือขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ช่วยในการเดินเรือแบบทันสมัยบริบูรณ์ เช่นวิทยุสื่อสาร เรดาร์นำร่องโซน่าร์นำร่อง
การค้นหาได้กระทำกันเป็นเดือนๆ แต่ก็ประสบผลล้มเหลวโดยสิ้นเชิงไม่พบแม้แต่เงา

เป็นตัวอย่างได้มาจากบริษัทประภัยของเอกชนที่ต้องจ่ายประกันไป จนบริษัทแทบล้มละลาย
นำมาซึ่งความงุนงง ให้แก่ผู้ที่อยู่ข้างหลังอย่างสิ้นหวัง อะไรเกิดขึ้นกับเรือเหล่านั้น
ลูกนาวี 900 คนหายไปไหน???

ทฤษฎีการบ่ายเบนของสภาพเวลาอวกาศ
ดร.แซนเดอร์สัน ไอแวน (Dr" Sanderson Ivan) เป็นผู้เสนอแนวความคิดนี้ขึ้นเป็นทฤษฎีทางเวลาอวกาศ เขียนไว้ในหนังสือชื่อ "Invisible Residents"
ทฤษฎีนี้กล่าวสรุปว่า บริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า อาจเป็นบริเวณที่มี "สาเหตุไม่ปกติ" ทางธรรมชาติเกิดขึ้นเนื่องมาจากเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของสนามแม่เหล็กโลก และสนามไฟฟ้าของโลกมากที่สุด  เมื่อมีกระแสน้ำอุ่นจากตอนเส้นศูนย์สูตรไหลขึ้นไปทางเหนือของมหาสมุทรแอรแลนติก
ปะทะกับกระแสน้ำเย็นที่ไหลลงสู่ทางใต้จากขั้วโลกเหนือ การปะทะกันของกระแสน้ำทั้งสองชนิดทำให้เกิดการแบ่งตัวกันของระดับน้ำเป็นชั้นๆ
ชั้นบนจากผิวน้ำลงไปสู่ความลึกประมาณ 500 ถึง 1,000 ฟุต จะเป็นชั้นของกระแสน้ำอุ่น ลึกลงไปจากนี้ก็จะเป็นชั้นของกระแสน้ำเย็น
ทั้งสองชั้นนี้มีทิศทางการไหลของน้ำสวนทางกัน ซึ่งอยู่ในระดับความลึก 500 ถึง 1,000 ฟุต จะเกิดการอันแน่นของกระแสน้ำ มีการขัดถูกัน
และมีการถ่ายเทอุณหภูมิกันอย่างมากมาย เกิดการถ่ายถ่ายเทขัดสีกันของประจุไฟฟ้าสถิตขึ้นอย่างมากมาย เป็นจำนวนมหาศาลหลายพันล้านโวลต์
เกิดการเหนี่ยวนำของสนามไฟฟ้าเป็นผลตามมา ประกอบกับการผันแปรของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณนี้

การผันแปรของสนามแม่เหล็กโลก และสนามไฟฟ้าอาจมีการแปรผันสัมพันธ์กัน นำไปสู่ภาวะการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นชั่วคราว
กระทบกระเทือนกับสนามแรงโน้มถ่วงของโลกในบริเวณนั้น..และนี่คือผลกระทบที่ทำให้เกิดการบ่ายเบนของสภาพเวลา-อวกาศเมื่อสาเหตุไม่ปกตินี้เกิดขึ้น
ก็จะทำให้เรือหรือเครื่องบินที่บังเอิญอยู่ตรงบริเวณนั้นในขณะนั้น แล่นหรือบินออกจากจุดแห่งความแตกต่างของห้วงกาลเวลา
หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าบริเวณนั้น มีการเปลี่ยนแปลงของมิติที่ 4 เกิดขึ้น เรือหรือเครื่องบินก็ตาม อาจหลุดหรือผ่านเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่ง
หรืออีกกาลเวลาหนึ่งก็ได้

และนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรือ หรือเครื่องบินหายวับไปโดยปราศจากร่องรอย  นอกจากนี้ ทฤษฎีของ ดร.แซน เดอร์สัน ยังสามารถใช้อธิบาย
ในกรณีที่มีเครื่องบินหายไปจากจอเรดาร์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วก็กลับปรากฏขึ้นมาอีกได้นั้นหรือในกรณีที่เครื่องบินหายไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
แล้วกลับมาโดยไม่ทราบว่าหายไปไหนมา ..ทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่าเครื่องบินเหล่านั้น ได้บังเอิญบินหลุดเข้าไปในความแปรผันของสนามเวลา
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางมิติขึ้นในทันทีทันใด จุดแปรผันของกาลเวลาอาจเป็นเพียงบริเวณเล็กๆ ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น
ดังนั้นจึงมิได้ทำให้เครื่องบินนั้นเคลื่อนย้ายออกไปจากมิติ หรือกาลเวลาปัจจุบันมากนัก ระยะเวลาที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินอาจจะเป็นชั่วระยะสั้นๆ
แค่ 1 ในพันของวินาที หรืออาจจะไม่ถึงพริบตา แต่จะทำให้เกิดความแตกต่างกันกับเวลาบนโลกนับได้เป็นนาที หรือชั่วโมงก็เป็นได้

และก็ด้วยการแปรผันอย่างรุนแรงของสภาพมิติ ในบางครั้ง มันก็อาจทำให้เรือเดินทะเลขนาดใหญ่ หรือเครื่องบินทั้งฝูงหลุดเข้าไป
สู่อีกห้วงหนึ่งของกาลเวลาที่ไม่ใช่ปัจจุบัน และผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นก็จะติดอยู่ในห้วงแห่งกาลเวลานั้น
โดยไม่มีทางได้กลับออกมาสู่มิติเดิมของเขาได้อีกเลย
26/3/54 โพสต์โดย Fire
5 จาก 8
ผมยังสงสัยอยู่เลย ว่า  เรือ กูดนิว วิ่งผ่านสามเหลียม เปอร์มิวด้า  มาได้อย่างไร ในเรื่อง " เขาบอกว่าไม่เคยมีเรื่อเดินสมุทรลำใดผ่านมาได้เลย แล้วเรื่อ  กูดนิว ที่มีเครื่องยนต์ ดีเซล ขนาดใหญ่ เดินสมุทรผ่านมาได้อย่างไร     ผมว่า  เรื่องมัน โกหก ยังไง  ไม่ทราบ  
           กลับอีกคำพูดที่ว่า  กฎของนักวิทยาศาสตร์ ไม่เป็นไปตามกฎ  เครื่องปั่นไฟ ปั่น แต่ไม่มีไฟ ในบริเวณตรงสามเหลียมเบอมิวดา แล้วใครไปพิสูตรแล้วได้กลับมา ถ้าไม่มีใครรอดมาได้จะเป็นเรื่องได้งัย ท่านเชื่อหรือไม่ แล้วอีกคำถามว่า  โลกจะแตกหรือไม่ ท่านเชื่อหรือไม่
  มันขัดแย้ง กับ ที่เราเรียนกันใน สายวิทยทยาศาสตร์ โดยสิ้นเชิง อ่านแล้ว  งง เคยตั้งกะทูถามด้วย มีแค่  5 คำตอบ เอง แล้วก็หมดเวลา ไม่มีใครมาตอบ ผมเลยปิดกระทูไป
3/4/54 โพสต์โดย guetuy
6 จาก 8
หลุมดำ
6/4/54 โพสต์โดย คิตตี้คิตตี้
7 จาก 8
คุณครับที่เขาว่ากันว่าสามเหลียมเบอมิวด้าพอมีน้ำวนหรือเครื่องบินหายสาบสูนโลกของเราจะกลับกันหรอครับอย่าเช่นโลกนี้เเบ่งเป็นครึ่งโลกมีโลกที่เราไม่รู้จักกับโลกของเราที่ยุกันทุกวันนี้พอสามเหลียมเบอมิวด้าทำอะไรสักอย่างอย่างเช่น น้ำวนอะครับ เเล้วพวกทหารกำลังจมน้ำยุนี่ครับ เเล้วทหารพวกนั้นจะไปอิกโลกที่เราไม่รุจัก เช่นพวกมนุสต่างดาวอะครับ เเล้วพอดูเข็มทิศเข็มทิศก็จะวนไปวนมาไม่หยุดเลยหรอครับ
22/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 8
ครับ ผมยังกลัวเลย ผมเคยไปมาแล้วผมจะไปฮาวานาแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวตายครับ
20/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คิดว่าสามเหลี่ยมเมอร์บิวดามีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวมั้ย?ยังไง?
อยากทราบว่ามีเรือดำน้ำที่สามารถเก็บเครื่องบินไว้ในเรือได้มีหรือป่าวครับ
อะไรไม่ใช่ยานพาหนะ 1 เครื่องบิน 2 เรือ 3 รถยนต์ 4 จักรยานยนต์
กับตันเรือและกับตันเครื่องบินใครได้เงินเดือนเยอะกว่ากัน
เรือบรรทุกเครื่องบินคืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู