หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การปล่อยปลาไหลได้บุญจริงหรือ แล้วกินปลาไหลบาปมั้ยครับ
ขอบคุนทุกความคิดเห็นครับ
ปัญหาคาใจ | เลี้ยงปลา 6/11/54 โพสต์โดย มะเมีย
คำตอบ
1 จาก 3
จัดให้มือเย็น ครับ
6/11/54 โพสต์โดย ตี๋สุดๆ แล้วก็
2 จาก 3
การกระทำใดก็ตามที่ทำแล้วสามารถทำให้เขาและเรามีความสุขนั่นคือ บุญ

การกระทำใดก็ตามที่ทำแล้วทำให้เขาและเรามีความทุกข์นั่นคือ บาป
6/11/54 โพสต์โดย หนวดเต่า
3 จาก 3
ข้อคิดสำหรับศีลข้อที่หนึ่ง "ทำไมเราจึงไม่ควรกินเนื้อสัตว์" จาก  (( ท่านพุทธทาสภิกขุ ))

สรุปความ ในฝ่ายของธรรมะ(พระสงฆ์)

1. เพื่อให้เป็นการเลี้ยงง่าย .. คนกินเนื้อเพราะแพ้รสตัณหา กินเพราะตัณหา ไม่ใช่เพราะให้เลี้ยงง่าย

2. เพื่อเป็นการฝึกในส่วนสัจธรรม .. คนเราที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะมีนิสัยเหลวไหลต่อตนเอง การฝึกเป็น      มังสวิรัติ เป็นการฝึก "สัจจะ" สำหรับตัวเอง เป็นแบบฝึกหัดที่น่าเพลิดเพลินและบริสุทธิสะอาด สามารถฝึกใจเราได้ทุก      วัน วันละหลายเวลา

3. เพื่อเป็นการฝึกใจให้อยู่ในอำนาจ .. คนเราเกิดมามีทุกข์เพราะตัณหา หรือความอยากที่ข่มใจเอาไว้ไม่อยู่ ผู้ที่ไม่ข่มรส          ชาดของตัณหา ย่อมต้องเป็นทาสของความทุกข์ และถอยหลังต่อการปฏิบัติธรรม การข่มจิตด้วยอาหารนับว่า                     เหมาะสมอย่างยิ่ง     เพราะนอกจากจะข่มได้ทุกวันๆละหลายเวลาแล้ว เป็นเหมือนเกมส์ที่เราต้องเอาชนะความอยากใน        ตัวของเราเอง

4. เพื่อเป็นการฝึกในส่วนของสันโดษ .. สันโดษ คือ การพอใจเท่าที่มีที่ได้ เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตน

5. เพื่อเป็นการฝึกในส่วน จาคะ .. จาคะ คือการเสียสละ เป็นการสละสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อความสงบ หรือความพ้นทุกข์

6. เพื่อเป็นการฝึกในส่วนของปัญญา .. ปัญญา คือความรู้เท่าทันในดวงจิตของเราเอง เป็นการย้อมใจขัดเกลากิเลสนิสัย         การกินอาหารมังสวิรัติ จะช่วยในการปราบปรามกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเรา เป็นการฝึกทานอาหารเพื่อข่มตัณหา
7/11/54 โพสต์โดย Stardust Amari
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บุญหรือบาป? กับการปล่อยสัตว์
บุญ หรือ บาป
บ่อดินเลี้ยงปลาดุก น้ำเขียวเร็วมาก ทั้งที่ปล่อยน้ำไหลผ่านตลอดเวลา ใครพอจะรู้วิธีแก้บ้างครับ
...............ปลาไหล+++................
ทำอะไต่อไปนี้คุณคิดว่าบาปที่สุก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู